(ת.עדכון: 06/12/2016) 6 שנות מאסר בפועל לשושן שלם (ת.עדכון: 06/12/2016) The State of Israel Efforts to Counter Trafficking for organ removal (ת.עדכון: 06/12/2016) אמות מידה להתנהלות העוסקים בתחום שירותי השמירה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת פעילות נציבות הביקורת על מערך התביעה (ת.עדכון: 06/12/2016) ביהמש המחוזי מרכז דחה את ערעורם של בעלי ‏מזנונים שבנו מבנים ללא היתר על חוף הים ‏בראשלצ וקבע כי המבנים יוסרו (ת.עדכון: 06/12/2016) בכירי כוח המשימה הבינל, ה-‏FATF‏, נועדו ‏היום עם היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט ‏המדינה בלשכת היועץ בירושלים (ת.עדכון: 06/12/2016) במענה לפניות כתבים בעניין השופט משה גלעד (ת.עדכון: 06/12/2016) במענה לפניות כתבים- הפרקליטות אישרה חקירה ‏פלילית נגד מפרסם סרטונים ב-‏Youtube‏ ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בספטמבר ייכנס לתוקף תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון (ת.עדכון: 06/12/2016) בעלי עמותה שגייסה כספים בניגוד למטרותיה ‏ייקנסו על סך של כ-6,000,000 שח ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לחידוש השעייתו של רהע נצרת עילית, ‏מר שמעון גפסו, והודעה על דחיית טענותיו ‏בשימוע (ת.עדכון: 06/12/2016) דגלים אדומים בנושא הליך גילוי מרצון (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח פעילות הקרן למימון תובענות ייצוגיות לשנת 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) דחיית בקשה לצו ביניים המורה להימנע מהשמת ‏מסתננים במתקן חולות עד להכרעה הסופית ‏במתווה המדינות השלישיות ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דר מאיה פורמן-רזניק (ת.עדכון: 06/12/2016) הארכת הרשמה לבחינה גישות ועקרונות ‏בהערכת מקרקעין - מועד קיץ 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרה בעניין העלאת שכר המינימום (ת.עדכון: 06/12/2016) הגשת תובענה משמעתית נגד ראש רמי, מר ‏בנצי ליברמן‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר הגשת בקשות מיוחדות לוועדת הציבורית לשנת 2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר קבלת טפסים להגשת רשימות מועמדים לכנסת ה-20‏‎ ‎ (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר קבלת טפסים להגשת רשימות מועמדים לכנסת ה (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר שינויים בדרישה לאישור עורכי הדין הרשאים לשמש כסנגורים בבתי הדין הצבאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר תשלום אגרה שנתית של תאגידים (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לנבחנים בענין שליחת בקשות להתאמות בבחינות מועצת שמאי מקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה מטעם הוועדה המקצועית-ציבורית ‏לאיתור מועמדים למשרת היועץ המשפטי ‏לממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה מטעם היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה ‏בעקבות מותו של תנצ אפרים ברכה זל (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על הגשת בקשה לשינוי שם מפלגה בפנקס המפלגות לפי חוק המפלגות -1 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על הגשת בקשה לשינוי שם מפלגה בפנקס המפלגות לפי חוק המפלגות-1992 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על הגשת בקשה לשינוי שם מפלגה בפנקס המפלגות לפי חוק המפלגות (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על הגשת בקשה לשינוי שם מפלגה בפנקס המפלגות (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על סגירת לשכות רישום המקרקעין לקבלת קהל בימי ג (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות לפי חוק המפלגות - 18-02-2015-1 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות לפי חוק המפלגות 14-02-2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות לפי חוק המפלגות 18-02-2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעת היועץ המשפטי לממשלה בעקבות פסק ‏הדין בבגצ 5215-15 ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הועדה המקצועית ציבורית לאיתור מועמדים ‏למשרת היועץ המשפטי למממשלה המליצה על ‏המועמד דר אלוף (מיל.) אביחי מנדלבליט (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנות לשימוע בפרשת נמל אשדוד (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בעניין 'העברת' סמכותו של שופט לרשם בכיר (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בעניין השעיית שמעון גפסו (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בעניינו של ניצב ריטמן (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה על סגירת תיק החקירה בעניין ירי שוטר ‏היסמ בכפר כנא‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה על סגירת תיק החקירה הפלילי בעניינו של דמאס פיקאדה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת הועדה להשעיית ראש רשות - בעניין גפסו (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת היועמש בעניין מינוי מפכל ונציב ‏שבס (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת היועץ המשפטי לממשלה בעניין מעונות ראש הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת יועץ בעניין החלת חוק סגירת תיק בהסדר מותנה על עבירות שבסמכות התביעה המשטרתית (ת.עדכון: 06/12/2016) היועמש מאמץ את הדוח בעניין ענף נותני ‏שירותי מטבע (ת.עדכון: 06/12/2016) היועמש, יהודה וינשטיין, מתנגד להסכם ‏הפשרה בתובענה ייצוגית נגד סלקום (ת.עדכון: 06/12/2016) היועמש- מעסיק אינו יכול לכפות על עובד ‏דיווח נוכחות בשעון ביומטרי ללא הסכמה (ת.עדכון: 06/12/2016) היועץ המשפטי לממשלה מינה צוות בינמשרדי שיעסוק בבניה בלתי חוקית בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) היועץ המשפטי לממשלה- יש צורך חיוני במינוי ‏קציני משטרה בתקופת בחירות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הכרה בהסכמה לרבנות ולדיינות כמזכה בגמול השתלמות למשפטנים (ת.עדכון: 06/12/2016) המדינה הגישה לבגץ הודעת עדכון בעניין בית ‏הכנסת בגבעת זאב (ת.עדכון: 06/12/2016) המלצות הצוות לבחינת הרגולציה על נותני שירותי המטבע (ת.עדכון: 06/12/2016) המלצות הצוות לבחינת הרגולציה על נותני שירותי מטבע - פברואר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות היועץ המשפטי בנושאים הנוגעים לעבודת הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנושאים הנוגעים לעבודת הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין הפצר ‏והשגה על החלטות הפצר ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות להגשת בקשה לצו ארעי וצו ביניים מעבר לשעות הפעילות (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין שילוב הדרג המקצועי בתהליכי גיבוש מדיניות במשרדי הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחית יועץ חדשה להסדרת פרצות בתחום התמיכות (ת.עדכון: 06/12/2016) הסקירה הרבעונית של השמאי הממשלתי הראשי ‏‏- מחירי דירות ברבעון הראשון של שנת 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הסקירה הרבעונית של השמאי הממשלתי הראשי ‏‏- מחירי דירות ברבעון הרביעי של שנת 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) הסתיימה ישיבתה הראשונה של הוועדה ‏המקצועית-ציבורית להצעת מועמדים למשרת ‏היועץ המשפטי לממשלה ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) העברת מידע על מטופלי מערך בריאות הנפש לקופות החולים (ת.עדכון: 06/12/2016) העברת מידע על מטופלי מערך בריאות הנפש לקופות החולים (ת.עדכון: 06/12/2016) העצרת הכללית של האום בחרה בישראל לכהן ‏כמדינה חברה בוועדת האום למשפט בין-לאומי ‏מסחרי (ת.עדכון: 06/12/2016) הפרקליטות ערערה לביהמש העליון על גזר ‏דינו של רהע נצרת עילית, שמעון גפסו‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק כשרות משפטית ואפוטרופסות עברה בוועדת השרים (ת.עדכון: 06/12/2016) הרב הראשי לישראל לשעבר, יונה מצגר, זומן ‏לשימוע‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה ‏מסמך ובו 'דגלים אדומים' לנותני שירות עסקי‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה ‏מסמך ובו דגלים אדומים למוסדות הפיננסיים (ת.עדכון: 06/12/2016) התייחסות הפרקליטות לגזר דינו של ראש מועצת מרחבים לשעבר אבנר מורי (ת.עדכון: 06/12/2016) התייחסות פרקליט המדינה לחקירת מחש‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התנגדות היועץ המשפטי לממשלה להסדר פשרה ‏בתביעה ייצוגית בעניין הטעיית הציבור עי ‏חברת הדקה ה-90 (ת.עדכון: 06/12/2016) התנגדות היועץ המשפטי לממשלה להסדר פשרה ‏בתובענה ייצוגית נגד אתר המשחקים 'מיקמק' (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת המכרזים של נשמ בחרה בעוד כוכבית ‏נצח-דולב לפרקליטת מחוז י-ם (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת למד מוסמכת לפצות את משפחתו של מר ‏הבטום זרהום המנוח ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) זימון לשימוע של בנימין (פואד) בן אליעזר (ת.עדכון: 06/12/2016) זימונים לשימוע בפרשת כ.א.ל ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) חוות דעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ‏‏(ייעוץ) בעניין פעילותה של החטיבה להתיישבות (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק החמרת ענישה למיידי אבנים עבר במליאת הכנסת בקריאה ראשונה (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק מבצע שמיטה של שרת המשפטים עבר ‏במליאת הכנסת בקריאה ראשונה (ת.עדכון: 06/12/2016) חיוניות שילובו של הדרג המקצועי בתהליכי גיבוש המדיניות במשרדי הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) חקירות כנגד קצינים בכירים במשטרה (ת.עדכון: 06/12/2016) חשודים מרכזיים זומנו לשימוע בפרשת השוחד בחברת החשמל (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת תיקון לתקנות סימני המסחר (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום - דקירה במועדון בראשלצ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום - מטפלת פיליפינית תקפה עשרות ‏פעמים את הקשישה בה טיפלה בכפס (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום - רצח הפצוע הסורי בעת תקיפת ‏אמבולנס צבאי בנווה אטיב ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום בגין הריגה במהלך יידוי אבנים על כלי תחבורה (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום בגין הריגה במועדון בירושלים (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום בגין התפרעות ויידוי אבנים על שוטרים נגד צעיר מאום אל פחם (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום בגין ניסיון לרצח נגד תושב השטחים שביצע את פיגוע הדקירה בעפולה (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום בגין שוד קשישה בת 78 ועבירות נוספות (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום בפרשת הצתת כנסיית הלחם ‏והדגים (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום כנגד תושב הכפר שיבלי בגין רצח אימו ועבירות נוספות (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד 2 מתפרעים בהפגנה ביפו שתקפו שוטרים בנסיבות מחמירות (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד 2 קטינים בגין התעללות בחסר ישע ותקיפה ברמת גן (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד 3 נאשמים בגין קשירת קשר לביצוע פשע וזיוף מטבעות (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד 4 תושבי רהט בגין רצח וכן נגד ‏חייל צהל ואדם נוסף בגין עבירות נשק, איומים ‏וירי באיזור מגורים (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד 8 נאשמים בפרשת מוסלי (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד אזרח שבדי בגין מסירת ידיעה, ‏מגע עם סוכן חוץ ואיסור פעולה ברכוש טרור ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד בוחנים מטעם משרד התחבורה בגין לקיחת שוחד ועבירות נוספות (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד ג'ון קאקיש בגין חבלה חמורה ‏בכוונה מחמירה ממניע גזעני בערב שבועות (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד הנהג שגרם לתאונת דרכים ‏קטלנית בה נהרגו שניים מחבריו בכניסה לכפר ‏ג'וליס (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד הרב הראשי לישראל לשעבר, ‏יונה מצגר ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד זיו אלוש בגין ירי לעבר ביתו של מיכאל מור ועבירות נוספות (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד ישראלי וסוחר עזתי- הסלקת ‏סחורה אסורה והעברתה לרצועת עזה (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד מנהל מדרשה בגין התחזות לאחר וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד מתנדב במשטרה בגין שוד נתינים זרים מאריתראה ועבירות נוספות (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד נהג משאית ישראלי העביר ‏לרצועת עזה, ללא היתר ,מאות חפיסות של דבק ‏אפוקסי המשמש בין היתר ליצור רקטות ומטעני ‏חבלה (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד נתין אריתריאה בגין רצח אשתו (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד סגן ראש מועצת אעבלין בגין החזקת נשק ותחמושת ללא היתר כדין (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד קטין מאזור ירושלים בגין יידוי אבן לעבר כלי תחבורה (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד רופא שיניים מכפר כנא בגין ביצוע עבירות ביטחון (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד שחקן הפועל תא, עוביידה ‏חטאב‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד תושב בני ברק בגין החזקת פרסום המסית לאלימות או טרור (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד תושב ג'דידה - מכר שלמד ‏משפטים ברוסיה והתחזה לעו'ד (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד תושבת רצועת עזה בגין ביצוע עבירות כנגד ביטחון המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נוסף נגד מישל ז'אנו השפוט למאסר ‏עולם ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- 16 אישומים של קבלת דבר במרמה (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- אסיר בטחוני הצית את תאו במחאה ‏על יחסם של שלטונות שבס כלפי אסירי פתח‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- גרימת מוות ברשלנות של שמונה ‏נוסעות אוטובוס‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- גרימת מותה ברשלנות של פעוטה ‏כבת שנתיים וחצי בצומת בית-דגן (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- הריגה בתאונת דרכים ליד ישוב ‏כרמיה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- התחזה לעורך דין וביצע עבירות ‏מרמה בסך עשרות אלפי שקלים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- זריקת רימון גז לעבר מאפיה בניר ‏גלים (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- חבלה בכוונה מחמירה, איומים, היזק ‏לרכוש במזיד ושיבוש הליכי משפט (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- חטיפה לשם סחיטה, כליאת שווא, ‏סחיטה בכוח, סחיטה באיומים וניסיון לחבלה ‏חמורה בנסיבות מחמירות ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- ייבוא סם מסוכן, קשירת קשר לפשע ‏ועבירות נוספות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- סחר באיברים וארגון השתלות בלתי ‏חוקיות במקומות שונים בעולם‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- סחר בקוקאין ובאמצעי לחימה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- עבירות סחיטה באיומים, שיבוש ‏הליכי משפט ועבירות נוספות (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- עושק, קבלת דבר במרמה ועבירות ‏נוספות בתיווך עובדים זרים סינים לתעשיית ‏הבניה (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- קבלת כספים במרמה מ-37 נשים על ‏ידי ניהול קשר טלפוני‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- ריבוי עבירות של סחיטה באיומים (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- ריבוי עבירות של שוד וכן עבירות ‏של תקיפת שוטרים ואיומים (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- שוד בטיילת ארמון הנציב ‏בירושלים (ת.עדכון: 06/12/2016) כתבי אישום בגין ניסיון תקיפת שוטרים בנסיבות מחמירות בירושלים (ת.עדכון: 06/12/2016) כתבי אישום הוגשו כנגד מתפרעים בהפגנות בטייבה ובקלנסוואה (ת.עדכון: 06/12/2016) לקראת יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות ‏נגד נשים מפרסם האגף לסיוע משפטי נתונים על ‏עלייה של 13 אחוז בתיקים להוצאות צווי הגנה (ת.עדכון: 06/12/2016) מבצע אכיפה משולב במסגרת המאבק בתופעת ניצול הנשים בזנות בתל אביב (ת.עדכון: 06/12/2016) מבצע אכיפה משולב בשדה עוזיהו (ת.עדכון: 06/12/2016) מובאות מנאום שרת המשפטים בטקס הסמכת עורכי דין חדשים (ת.עדכון: 06/12/2016) מועמדות לתפקיד מזכיר-ה ועדת קלפי וחבר-ה ועדת קבלה‎ ‎ (ת.עדכון: 06/12/2016) מועמדות לתפקיד מזכיר (ת.עדכון: 06/12/2016) מועצת רוח פעלה לפנים משורת הדין בבחינה, ‏שבה עלה חשש לפגיעה בטוהר המידות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מורים מחורה מואשמים בתמיכה בדאעש, ‏בהעברת שיעורים לתלמידי ביהס היסודי בחורה ‏אודות דאעש ובתכנון להצטרף לארגון (ת.עדכון: 06/12/2016) מחש בודקת התפרעות במהלכה נורה תושב רהט (ת.עדכון: 06/12/2016) מידע-הון 20 (ת.עדכון: 06/12/2016) מידע-הון 21 - מאי 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) מכתב שימוע לג'קי בן זקן בפרשת בנימין (פואד) ‏בן אליעזר (ת.עדכון: 06/12/2016) מכתב שימוע לנשיא ביהמש המחוזי בנצרת ‏בדימוס יצחק כהן (ת.עדכון: 06/12/2016) מנחם מגן הורשע במסגרת חקירת הבנק המחתרתי ‏בבורסה ליהלומים-פרשת צ'ק ליסט (ת.עדכון: 06/12/2016) מענה היועמש בעניין נוהל חניבעל והפעלתו ‏באזורים צפופי אוכלוסיה (ת.עדכון: 06/12/2016) מענה מטעם היועץ המשפטי לממשלה בעניין חוות מזור (ת.עדכון: 06/12/2016) מפעלי ים המלח שילמה לרשות מקרקעי ישראל ‏כ-18 מיליון שקל חוב בגין אי-שערוך דמי חכירה (ת.עדכון: 06/12/2016) נציבות תלונות הציבור על שופטים - דוח לשנת 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) נשלחו מכתבי שימוע לחשודים בעבירות ‏הקשורות לחברת ב. יאיר‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סגירה זמנית של לשכות רישום, מפקח והסדר ‏מקרקעין בחיפה ושלוחות עכו וחדרה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סגירת התיק נגד מרבית החשודים בפרשת נווה ‏יעקב וזימון חלק מהחשודים לשימוע‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סגירת לשכות אגף רישום והסדר מקרקעין באר-‏שבע 26.03.2015 - 18.03.2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סגירת לשכות רישום המקרקעין לקבלת קהל בימי ג (ת.עדכון: 06/12/2016) סגירת לשכות רישום והסדר מקרקעין בפתח ‏תקוה לקבלת קהל בין התאריכים 16.07.2015 - ‏‏07.07.2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סגירת תיק החקירה נגד ראש מועצת שעב, מר ‏פייסל שחיבר‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סיום הליך הידברות תלת מגזרית לקראת חקיקתו של חוק עמותות חדש (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת השמאי הממשלתי הראשי - מחירי דירות ‏ברבעון השלישי של שנת 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת השמאי הממשלתי הראשי לשיעורי תשואה בנכסים מניבים במחצית הראשונה של שנת 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון הראשון של שנת 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון השלישי של שנת 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת נתוני תשואה בנכסים מניבים (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים מחצית ראשונה של שנת – 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) עבירות הונאה וזיוף במהלך הבחירות לכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון הנחיית פרקליט המדינה בעניין מדיניות האכיפה בעבירות של יידוי אבנים (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון פסיקה - ערעורים במחוזי באר שבע 2014-2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועמש בעניין הבקשות לצווי מניעה נגד ‏קמפיין מפלגת ישראל ביתנו (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה - בגצ בעניין ‏תעודות כשרות (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה בבגץ ‏‏9134-12 חוק גיל פרישה (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה בעניין הבקשה לפסול את ברוך מרזל מלהתמודד בבחירות (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה בעניין הבקשה ‏לפסול את חכ חנין זועבי מלהתמודד בבחירות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה בעניין עתירת תנועת הליכוד נגד ארגון V15 (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה בתובענה ייצוגית בגין אי הפרשות כספים לפנסיה (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה בתובענה ייצוגית בגין מטרדי רעש בשל פינוי אשפה בצפת (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה בתובענה ‏ייצוגית נגד אדום אדום (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה בתובענה ‏ייצוגית נגד חברת פלאפון (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה בתובענה ‏ייצוגית- בנק אינו רשאי לגבות ריבית על תקופה ‏שבין מועד ביצוע תשלום בהוצלפ לבין מועד ‏הקליטה בבנק‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פורסם דוח ה- ‏OECD‏ על יישום האמנה ‏למאבק בשוחד עובדי ציבור זרים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) פניה לציבור הודעה על גיבוש מבחנים לתמיכה בתאגידי אפוטרופסות ובאפוטרופסים מרובי חסויים המשמשים אפוטרופסים לחסויים חסרי אמצעים (ת.עדכון: 06/12/2016) פעילויותיה של ישראל למניעת סחר באיברים והסדרת תחום השתלות איברים (ת.עדכון: 06/12/2016) פעילות מרכז השירות והמידע (ת.עדכון: 06/12/2016) פרסום דוח מסקנות הצוות לבחינת הרגולציה על ‏נותני שירותי מטבע (ת.עדכון: 06/12/2016) פרסום החלטות הועדה לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה ולעובדי מדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום נגד רונן צור בגין עבירות תקיפה מתוך מניע גזענות או עוינות כלפי ציבור והחזקת סכין (ת.עדכון: 06/12/2016) פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתבי אישום כנגד מתפרעים בהפגנות ברמלה ובלוד (ת.עדכון: 06/12/2016) פתיחה בחקירה פלילית בנוגע למספר עניינים הקשורים בהתנהלות מעונות ראש הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) פתיחת הרשמה לבחינות מועצת שמאי המקרקעין ‏‏- מועד חורף 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פתיחת שלוחת הלשכה לסיוע משפטי - מחוז ‏דרום, בעיר בקריית מלאכי‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) צבר אנומליות בקשר שבין החטיבה להתיישבות לבין המדינה והתיקון המתחייב (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מניעה קבוע האוסר קבורה מסחרית בקיבוץ חצור (ת.עדכון: 06/12/2016) צעד נוסף לקראת הצטרפותה של מדינת ישראל ‏לכוח משימה בינל המעצב את המדיניות ‏העולמית בתחום הלבנת ההון ומימון טרור‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) קובץ נהלים (ת.עדכון: 06/12/2016) קול קורא - לקבלת התייחסויות מן הציבור לבחינת הנטל הרגולטורי הכרוך בעבודתה של רשות הפטנטים (ת.עדכון: 06/12/2016) קול קורא לציבור הוועד הציבורית לגיבוש אמצעים להגנה על הציבור ונושאי משרה בשירות הציבורי מפני פעילות ופרסומים פוגעניים כמו גם בריונות ברשת (ת.עדכון: 06/12/2016) קול קורא – בקשה לקבלת הרשאה להנפקת נסחי ‏רישום מפנקסי המקרקעין באופן מקוון לגופים ‏מוסדיים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) רישום מפלגת כולנו בראשות משה כחלון (ת.עדכון: 06/12/2016) שימוע לחבר מועצת העיר מעלות-תרשיחא ‏לשעבר מר שמעון זגורי בגין מתן שוחד בחירות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שירות חדש - קבלת נסח נייר חתום ומאושר ‏מלשכות רישום מקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) שרת המשפטים איילת שקד ושר האוצר יקדמו את חוק שירות נותני אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובה ובקשה מוסכמת למחיקת העתירה לבגץ ‏בעניין עיקור וסירוס בעח משוטטים (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת היועמש לבקשת הסתלקות תובע מתביעה ‏נגזרת נגד בכירים בבנק לאומי (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת המדינה בעניין שכר טרחת עורכי דין המטפלים בניצולי שואה (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת המדינה לבגץ בעניין ועדת האיתור ‏ליועמש (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת המדינה לבקשה לצו ביניים נגד מתווה משק הגז הטבעי (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת המדינה לבקשת רשות ערעור ובקשה ‏לעיכוב ביצוע של השייח' ראאד סלאח (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת המדינה לעתירות לבגץ נגד התיקון לחוק ‏העוסק בהזנת אסירים בכפייה (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת פרקליטות המדינה לדוח הנציבות בעניין נפגעי עבירה (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת פרקליטות מדינת לדוח הנתבם בעניין ‏נפגעי עבירה (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת פרקליטות מחוז דרום (פלילי) לגזד של ‏עלי אמטיראת שהורשע ברצח שתי בנותיו (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת פרקליטות מחוז מרכז לאישור מעצרו המנהלי של יאיר אטינגר (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת פרקליטות מחוז תא (מיסוי וכלכלה) ‏להרשעתם של יעקב דיין וחברת עד-על אחזקות ‏בעמ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת פרקליטות מחוז תא להרשעתו של מרדכי ‏ג'רסי ברצח אחותו והעלמת גופתה (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת רשם העמותות לבקשה שהגיש אלי טביב במסגרת עתירתו בעניין המשך כהונתו כחבר ועד עמותת ההתאחדות לכדורגל (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון תזכיר חוק העונשין - הרחבת חובת דיווח ‏על קטינים נפגעי עבירה מינית‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) תמצית החלטה - יעוץ בלתי ראוי מצד בית המשפט למחיקת בקשה ולהגשתה מחדש במסלול דיוני אחר שאינו מחייב שמיעת (ת.עדכון: 06/12/2016) תמצית תשובת המדינה לבגץ בעניין התיקון ‏החדש לחוק למניעת הסתננות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) תקציר דוח הצוות לבחינת הרגולציה על נותני שירותי מטבע
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין