(ת.עדכון: 01/01/2020) 02.220.008 - הצגת תעודת זהות וחובת הזדהות בפני שוטר (ת.עדכון: 11/06/2019) 140-09 - עורך דין הלין כנגד הימנעות הפרקליטות מלבדוק ולבחון חומר חסוי המונח לפניה על ידי יח' המודיעין (ת.עדכון: 14/02/2019) 20 שנה לרשם לענייני ירושה (ת.עדכון: 11/12/2019) 3-19 - ביקורת על התנהלות מחש במהלך משפט בו הואשם רכז מודיעין בעבירות חמורות (ת.עדכון: 06/11/2019) 40 ‎אנשים שייבאו רכבים ביבוא מקביל ‏חויבו בתשלום מסי יבוא נוספים, לאחר ‏שנמצא שהמחיר המקורי עליו הוצהר היה ‏פיקטיבי (ת.עדכון: 06/11/2019) 425-19 - המדינה נמנעה מליתן תשובה לעתירה לבגץ לאורך חודשים ארוכים (ת.עדכון: 16/10/2019) 442-19 (ת.עדכון: 11/06/2019) Commission for Equal Rights of Persons with Disabilities (ת.עדכון: 24/12/2018) RBA-Securities-Sector (ת.עדכון: 11/12/2019) אגרה שנתית לעמותות ינואר 2020 (ת.עדכון: 12/08/2019) אגרה שנתית לרשם העמותות ינואר 2020 (ת.עדכון: 16/10/2019) אירוע ההתמחויות הגדול של משרד המשפטים (ת.עדכון: 22/01/2019) אישור ניהול תקין לשנת 2020‏ (ת.עדכון: 20/05/2019) אישור ניהול תקין לשנתיים (ת.עדכון: 12/08/2019) אמנה של האומות המאוחדות בנושא הזכויות של אנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 12/08/2019) אמנת האום בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות (ת.עדכון: 23/04/2019) אמנת מרקש - גרסה קולית‏ (ת.עדכון: 14/07/2019) ארכה להגשת דיווחים לשנת 2018 (ת.עדכון: 16/10/2019) אתגרי הכלכלה הדיגיטלית – הודעה על הקמת ‏צוות משותף (ת.עדכון: 24/03/2019) בגלל אפליית יוצאי אתיופיה- נוהל הזדהות ‏חדש בפני שוטרים (ת.עדכון: 11/06/2019) בחינה בדיני מתווכים במקרקעין מועד קיץ ‏‏30.7.2019‏ (ת.עדכון: 23/04/2019) ביהמש התנה קבלת היתר בנייה בהריסת מבנה לא חוקי (ת.עדכון: 12/08/2019) ביקורת על הפרקליטות בגין הימשכות הליכים לא סבירה בפרשת הונאה רחבת היקף (ת.עדכון: 12/08/2019) ביקורת על התנהלות המשטרה )טוען מעצרים( בבית משפט בדיון בבקשה להארכת מעצר (ת.עדכון: 14/07/2019) ביקורת על מתמחים בתחום שמאות מקרקעין (ת.עדכון: 20/05/2019) בכיר במשרד החוץ לשעבר הורשע בגניבה של ‏כחצי מיליון שח (ת.עדכון: 11/12/2019) במסגרת שיפור השירות, נעדכן כי מעתה ניתן ‏להשיב ל-דרישות פרטים באמצעות המערכת ‏המקוונת (ת.עדכון: 01/01/2020) בקשה לרישום מפלגה - קול הנשים (ת.עדכון: 01/01/2020) בקשה לרישום מפלגה - קול (ת.עדכון: 01/01/2020) בקשה לרישום מפלגה - שחר כלכלי חדש (ת.עדכון: 01/01/2020) בקשה לרישום מפלגה - שמע (ת.עדכון: 16/10/2019) בקשות לפשיטת רגל שהוגשו לכונס הרשמי לפני 15-09-19 (ת.עדכון: 01/01/2020) בקשות לתמיכה בתאגידי אפוטרופסות ובאפוטרופוסים מקצועיים לשנת 2020 (ת.עדכון: 16/01/2019) גיליון מס' 486 - פרשת בשלח (ת.עדכון: 30/05/2019) גיליון מס' 491 - פרשת במדבר (ת.עדכון: 27/08/2019) גיליון מס' 492 - פרשת ראה (ת.עדכון: 12/02/2019) גן אירועים פיין קלאב בחיפה ייסגר לאחר שפעל במשך 17 ‏שנים ללא היתר (ת.עדכון: 04/09/2019) דגשים בשיחה טלפונית (ת.עדכון: 04/09/2019) דגשים בתקשורת (ת.עדכון: 14/07/2019) דוח הוועדה לבחינת ריבית ההיוון של הפיצויים בשל נזק לגוף לנזיקין (ת.עדכון: 01/01/2020) דוח החקיקה הממשלתי 2018 (ת.עדכון: 11/06/2019) דוח וועדת ההיגוי לצמצום הגבלה המכאנית בישראל - 2017 (ת.עדכון: 12/08/2019) דוח ייעוץ וחקיקה לשנת 2018 (ת.עדכון: 11/06/2019) דוח מסכם הצוות הבין משרדי לתחום האפוטרופסות וחלופות לתמיכה והגנה על בגירים - פברואר 2019 - נספחים (ת.עדכון: 14/07/2019) דוח מסכם פברואר 2019 - נספחים (ת.עדכון: 22/01/2019) דוח סיכום פעילות הסיוע המשפטי 2016-2017 (ת.עדכון: 14/07/2019) דוח פעילות 2018 - הסניגוריה הציבורית (ת.עדכון: 14/02/2019) דוח פעילות הקרן למימון תובענות ייצוגיות לשנת 2018 (ת.עדכון: 23/04/2019) דוח שנתי - נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות - 2018 (ת.עדכון: 12/08/2019) דוח שנתי חופש המידע 2018 (ת.עדכון: 23/04/2019) דייגים מעזה שהבריחו שקים של חומרי נפץ ממצרים ייכלאו לכעשר שנות מאסר (ת.עדכון: 14/07/2019) דין וחשבון שנתי 2018 (ת.עדכון: 16/10/2019) דין וחשבון שנתי של פעילות הקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד (ת.עדכון: 14/07/2019) האיסור להפעיל מקום ציבורי שלא בוצעו בו ‏התאמות נגישות - נכנס לתוקף‏ (ת.עדכון: 24/03/2019) האם תגובת העיניים למידע מוכר תסייע לנו בעתיד בהליך המשפטי (ת.עדכון: 11/12/2019) הבהרה מטעם מועצת רואי חשבון בנושא הצהרה בדבר אי עיסוק בראיית חשבון בהתאם לחוק רואי חשבון (ת.עדכון: 11/12/2019) הגשת בקשה לפירוק מרצון בהליך מזורז במחוז ‏תל אביב והמרכז (ת.עדכון: 16/10/2019) הגשת בקשות ודיווחים באתר המקוון החל מיום ‏‏10.9.19‏ (ת.עדכון: 16/10/2019) הגשת בקשות להתאמות בבחינות מועצת שמאי המקרקעין (ת.עדכון: 11/06/2019) הגשת דוח כספי לדואר אלקטרוני (ת.עדכון: 12/02/2019) הגשת דיווחים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות הדין ודגשים לעניין המצאת מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2019 (ת.עדכון: 24/03/2019) הדרכות לנושאי משרה בעמותות וחברות לתועלת הציבור (ת.עדכון: 12/02/2019) הוגש כתב אישום נגד אסיר שהונה קשישים מהכלא (ת.עדכון: 12/08/2019) הוגש כתב אישום נגד הבעלים של עיתון הפלס ונגד 7 מעורבים נוספים בפרשה (ת.עדכון: 22/01/2019) הוגש כתב אישום נגד תושב רחובות בן 35 בגין התחזות ‏למיסטיקן (ת.עדכון: 22/01/2019) הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם 25 הבית הערבי - אל בית אל-‏ערבי (ת.עדכון: 22/01/2019) הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם אחריות למייסדים (ת.עדכון: 22/01/2019) הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם איחוד בני הברית ‏‏(איתיחאד אבנאא אלעהד) בראשות רב חובל בשארה שליאן (ת.עדכון: 22/01/2019) הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם כל ישראל אחים לשוויון חברתי (ת.עדכון: 22/01/2019) הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם למעננו - מן אג'לנא (ת.עדכון: 22/01/2019) הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם מגן - בראשות גל הירש‏ (ת.עדכון: 22/01/2019) הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם מהתחלה (ת.עדכון: 22/01/2019) הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם מפלגת ביח'ד בראשות יום ‏טוב סמיה (ת.עדכון: 22/01/2019) הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם מפלגת העצמאים והעסקים ‏בישראל (ת.עדכון: 22/01/2019) הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם מפלגת שווים (ת.עדכון: 22/01/2019) הוגשה בקשה לרישום מפלגה בשם רוח גבית לחינוך (ת.עדכון: 01/01/2020) הודעה בדבר האפשרות לפנות לועדת חריגים לבקשת פטור מבחינה שתוקפה פקע (ת.עדכון: 24/03/2019) הודעה בנוגע להסדר אורכות לגבי הגשת דיווחים לשנת 2018‏ (ת.עדכון: 11/12/2019) הודעה בנושא תשלום אגרת בקשה לרישיון רואה חשבון (ת.עדכון: 01/01/2020) הודעה למפלגות המעוניינות להתמודד בבחירות ‏לכנסת ה-23‏ (ת.עדכון: 23/04/2019) הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות (ת.עדכון: 11/12/2019) הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן - מועד ראשון 2020 (ת.עדכון: 11/12/2019) הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן - מועד שני 2020 (ת.עדכון: 16/10/2019) הודעות הוועדה והנחיות להגשת בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות לשנת 2020‏ (ת.עדכון: 14/07/2019) הודעת המתווכים במקרקעין (ת.עדכון: 06/11/2019) הודעת פטור ממכרז (ת.עדכון: 01/01/2020) הודעת רשם המפלגות בדבר קיצור מועדים ושינוי הליכים לקראת הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (ת.עדכון: 11/06/2019) הודעת רשם המפלגות לקראת הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (ת.עדכון: 22/01/2019) הודעת רשם המפלגות (ת.עדכון: 16/10/2019) הוועדה הציבורית למניעת הרשעות שווא ותיקונן – דוח ביניים בנושא עדויות ראיה שגויות וזיהוי מוטעה (ת.עדכון: 14/07/2019) הוועדה הציבורית למניעת הרשעות שווא ותיקונן (ת.עדכון: 16/10/2019) הוראות הממונה בדבר סוגי עניינים שיטופלו בתקופת פגרת הסוכות בשנת תשף (ת.עדכון: 16/10/2019) הזכות לשפת סימנים בהכשרה, הדרכה ולימודים (ת.עדכון: 06/11/2019) הזמנה להגשת תשומות לצורך כתיבת הדוח ‏התקופתי החמישי לוועדת האמנה נגד עינויים‎ – ‎CAT (ת.עדכון: 12/08/2019) החלטה חשובה מחזקת את סמכות נציבות שוויון להגיש תביעות (ת.עדכון: 24/03/2019) החלטת היועץ המשפטי לממשלה בתיקי החקירה בהם נחקר ראש הממשלה כחשוד (ת.עדכון: 20/05/2019) החלטת מחש בעניין אירוע הירי שבמהלכו נורה ‏ונהרג יהודה ביאדגה זל (ת.עדכון: 14/07/2019) הטופס המקוון של פנייה לרשומות נמצא בפיתוח חדש (ת.עדכון: 22/01/2019) היבטי פרטיות של שימוש ברחפנים (ת.עדכון: 16/10/2019) הילקוט הדיגיטלי (ת.עדכון: 24/03/2019) היערכות לקראת הגשה מקוונת של בקשות לניהול תקין החל משנת 2020‏ (ת.עדכון: 12/02/2019) היערכות משפטית לתקופת בחירות 2019 (ת.עדכון: 04/09/2019) הכנת תכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 16/10/2019) הליכי פירוק מרצון חדשים בהתאם לתיקון לחוק ‏החברות (ת.עדכון: 04/09/2019) המלצת הוועדה לבחינת תכנית הלימודים למועצת שמאי המקרקעין (ת.עדכון: 12/02/2019) המצאת מסמכים לרשות התאגידים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2018 (ת.עדכון: 12/02/2019) המצאת מסמכים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות חוק החברות ולצורך קבלת אישור על הגשת מסמכים לשנת 2018-2019 לחלצ (ת.עדכון: 12/02/2019) המצאת מסמכים לרשם העמותות בהתאם להוראות חוק העמותות ולצורך קבלת אישור על הגשת מסמכים לשנת 2018-2019 לעמותה (ת.עדכון: 11/12/2019) המרות דת נובמבר 2019 (ת.עדכון: 04/09/2019) המרות דת (ת.עדכון: 11/12/2019) הנחיה בדבר ביצוע הליך זיהוי והכרת לקוח (ת.עדכון: 12/02/2019) הנחיה לגבי הליך בחירות באיגודי ספורט בישראל (ת.עדכון: 12/02/2019) הנחיות ודגשים לחברות לתועלת הציבור המבקשות אישור ניהול תקין לשנת 2018 (ת.עדכון: 12/02/2019) הנחיות להתנהלות עמותות (ת.עדכון: 12/08/2019) הנחיות לממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות בגופים ציבוריים על בסיס ‏תיקון 15 לחוק (ת.עדכון: 11/06/2019) הנחיות לציבור המעוניין לקבל סיוע בהגשת בקשות לניהול תקין לשנת 2020 לעמותות ולחלצ (ת.עדכון: 12/02/2019) הנחיות עבור טופס הודעה בדבר שינויים ברשימת נושאי המשרה המוסמכים לדווח בשם חברה לפי סעיף 90 לחוק החברות (ת.עדכון: 06/11/2019) הנחיית פרקליט מדינה חדשה בנושא מדיניות התביעה בהעמדה לדין פלילי וענישה של תאגיד (ת.עדכון: 01/01/2020) הנציבות הגישה תביעה נגד בנק שסרב לפתוח חשבון לאדם עם מוגבלות נפשית (ת.עדכון: 12/02/2019) העלאת תמונה להנפקת כרטיס רישוי למתווכים (ת.עדכון: 24/03/2019) העסקה שוויונית ורבגונית במשרד המשפטים - 2018 (ת.עדכון: 01/01/2020) הפקה מקוונת של אישור מיסוי מקרקעין הנדרש בפתיחת הליכי חדלות פירעון של חייב יחיד (ת.עדכון: 22/01/2019) הפרקליטות הגישה בקשה להוספת אישום של שיבוש מהלכי ‏משפט נגד רות דוד (ת.עדכון: 24/03/2019) הפרקליטות הודיעה לבגץ כי לא תיעתר ‏לבקשת חלק מנאשמי פרשת 512 ‏להתקשר עמם בהסדר טיעון (ת.עדכון: 11/12/2019) הפרקליטות החליטה על הגשת כתבי אישום בכפוף לשימוע בפרשת הצוללות (ת.עדכון: 24/03/2019) הפרקליטות הסכימה לעריכת משפט חוזר ‏בעניינו של נאשם שהורשע ברצח (ת.עדכון: 11/12/2019) הפרקליטות תשקול להעמיד לדין את עוד אפי ‏נווה בעבירות של לקיחת שוחד, מרמה והפרת ‏אמונים (ת.עדכון: 11/06/2019) הצוות הבין משרדי לתחום האפוטרופסות וחלופות לתמיכה והגנה על בגירים - דוח מסכם (ת.עדכון: 14/07/2019) הצוות הבין משרדי לתחום האפוטרופסות וחלופות לתמיכה והגנה על בגירים (ת.עדכון: 23/04/2019) הצטרפות לספרייה הדיגיטלית של מסמכי דין הקדימה (ת.עדכון: 11/12/2019) הצעה לתיקון תקן 21- קבלת הערות מהציבור‏ (ת.עדכון: 02/05/2019) הקווים המנחים - פרסום פרק כח סוגיות ייחודיות בשומות לדיור להשכרה ארוכת טווח (ת.עדכון: 22/01/2019) הראיות בתיק זדורוב- הרשימה המלאה של השופט עמית (ת.עדכון: 23/04/2019) הרשות לאיסור הלבנת הון אירחה כ-300 מומחים עולמיים בתחום הלבנת ‏הון ומימון טרור (ת.עדכון: 01/01/2020) התארגנות להגשת בקשות לשנת 2021 (ת.עדכון: 11/12/2019) התבטאות גזענית של עובד מדינה עלולה להוביל להעמדתו לדין משמעתי (ת.עדכון: 20/05/2019) התייחסות לדוח מבקר המדינה – הבטחת זכויות ‏אנשים עם מוגבלות בהליכי משפט (ת.עדכון: 12/08/2019) התעסוקה בפרספקטיבה של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 23/04/2019) ועדות ההשמה החדשות לפי חוק חינוך מיוחד (ת.עדכון: 12/08/2019) חברת אקור ישראל בעמ תשלם 40,000 ₪ ‏בשל ליקויי נגישות, בהסדר פשרה (ת.עדכון: 24/03/2019) חברת בוני תיכון משכה את תביעתה ‏ותבנה במחיר למשתכן (ת.עדכון: 11/12/2019) חברת קצאא תשלם כ-100 מיליון שח עבור ‏פיצוי ושיקום שמורת הטבע עברונה (ת.עדכון: 11/06/2019) חברת תעופה שילמה פיצוי לשתי נשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 12/08/2019) חשוד בניהול עסקי הימורים הוחזר היום ‏לארהב לצורך העמדה לדין (ת.עדכון: 23/04/2019) טבלאות הקצבת יחידות שומה לצורך חישוב שכר טרחה לשמאי המאגר (ת.עדכון: 24/03/2019) טופס בקשה לביצוע מספר עידכונים בחברה אחת לפי סדר פעולות קבוע מראש (ת.עדכון: 12/08/2019) טופס בקשה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 16/10/2019) טופס בקשה לקבלת תמיכה מוועדת העיזבונות - מדריך למשתמש (ת.עדכון: 14/07/2019) טופס ותצהיר להוצאת פטור בשל נטל כבד מדי (ת.עדכון: 16/10/2019) טיוטה להערות הציבור – מדד השקיפות (ת.עדכון: 12/08/2019) טיוטת הנחיה בדבר ביצוע הליך זיהוי והכרת לקוח (ת.עדכון: 22/01/2019) טיוטת הנחיית רשם מאגרי המידע- היבטי פרטיות של שימוש ברחפנים (ת.עדכון: 11/12/2019) טיוטת עדכון פרק יח' בקווים המנחים פרסום להערות הציבור (ת.עדכון: 12/02/2019) טיפול באגודות עותומניות (ת.עדכון: 22/01/2019) טענות ההגנה של זדורוב (ת.עדכון: 12/08/2019) ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בשוק החופשי (ת.עדכון: 23/04/2019) יש לאפשר את העדתה של שופטת הנתבעת בהליך אזרחי (ת.עדכון: 12/08/2019) ישום נגישות ברשות מקומית - המודל העתידי (ת.עדכון: 11/12/2019) כללים מנחים לאישור בקשות לאימון ולהתמחות בשמאות מקרקעין (ת.עדכון: 11/12/2019) כנס שולחנות עגולים (ת.עדכון: 14/07/2019) כרטיס רישוי (ת.עדכון: 12/08/2019) כתב אישום בגין מרמה בנסיבות מחמירות כלפי ‏‏11 מתלוננים, רובם קשישים (ת.עדכון: 23/04/2019) כתב אישום נגד מנהלי השקעות בכירים בגין פעילות מרמה מתוחכמת של ‏ניצול כספי חוסכים בקופות גמל ופנסיה בהיקף של כ- 20 מיליון שקלים‏ (ת.עדכון: 24/03/2019) מ-1.3.19 לא יישלחו יותר אישורים ‏ותעודות (ת.עדכון: 12/08/2019) מהפכת עבירות המתה יצאה לדרך (ת.עדכון: 10/01/2019) מודעה לעיתון בעברית בקשה לקבלת מידע 02.19 (ת.עדכון: 10/01/2019) מודעה לעיתון בערבית בקשה לקבלת מידע 02.19 (ת.עדכון: 11/12/2019) מועד בחינה בדיני מתווכים במקרקעין - סתיו 3.11.2019 (ת.עדכון: 06/11/2019) מועדי בחינות בדיני מתווכים במקרקעין לשנת 2020 (ת.עדכון: 06/11/2019) מועצת רואי חשבון מפרסמת את ציוני הבחינות מועד אביב 2019 (ת.עדכון: 22/01/2019) מייסדי חברת איתוראן ישלמו מס בסך 25.5 מיליון שח על ‏הכנסותיהם ממכירת מניות החברה (ת.עדכון: 23/04/2019) מילון מושגים מקצועי בענף שמאות המקרקעין (ת.עדכון: 12/08/2019) מסלולי שיקום תעסוקתי (ת.עדכון: 06/05/2019) מסמך מדיניות- אישור ניהול תקין לשנתיים (ת.עדכון: 12/08/2019) מספר הטלפון בבית הדין מחוז תל אביב הוחלף (ת.עדכון: 12/08/2019) מפלגת בלד, חנין זועבי ו-35 חשודים נוספים ‏זומנו לשימוע (ת.עדכון: 22/01/2019) מתחם פאוור סנטר ירקונים בפתח תקווה הפסיק את פעילותו (ת.עדכון: 12/02/2019) נוהל אישור מיוחד לחיסיון שמות תורמים לפי תקנות העמותות (ת.עדכון: 06/11/2019) נוהל בעניין מינוי תומך החלטות על ידי בית המשפט - הבהרות (ת.עדכון: 06/11/2019) נוהל בעניין מינוי תומך החלטות על ידי בית המשפט (ת.עדכון: 16/10/2019) נוהל הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (ת.עדכון: 11/06/2019) נוהל ואמות מידה להענקת רישיון נוטריון (ת.עדכון: 04/09/2019) נוהל צוואות נוטריוניות (ת.עדכון: 12/02/2019) ניצול ארגונים ללא כוונת רווח למטרות הלבנת הון ומימון טרור דגלים אדומים (ת.עדכון: 11/12/2019) נספח לתקן 21.0 (ת.עדכון: 24/03/2019) נספח עיקרי כתב החשדות בתיק 1000 (ת.עדכון: 23/04/2019) נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פרסמה נתונים אודות אנשים עם מוגבלות בישראל (ת.עדכון: 11/12/2019) נתונים חדשים על אנשים עם מוגבלות בישראל 2019 (ת.עדכון: 23/04/2019) סיוע בזכאות לדיור ציבורי (ת.עדכון: 11/06/2019) סיכום פעילות שנתית 2018 - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 16/10/2019) סיכום שנה 2018 - פרקליטות המדינה (ת.עדכון: 01/01/2020) סכומי אגרות לשנת 2020 (ת.עדכון: 27/08/2019) ספר חדש - סודו של המשפט העברי מאת פרופ' נחום רקובר (ת.עדכון: 01/01/2020) סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים - מחצית ראשונה של שנת 2019 (ת.עדכון: 12/08/2019) סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים - מחצית שניה של שנת 2018 (ת.עדכון: 14/02/2019) סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים מחצית ראשונה של שנת - 2018 (ת.עדכון: 14/07/2019) עבירות משמעת של רואי חשבון - הבהרות ותיקוני חקיקה (ת.עדכון: 14/07/2019) עדכון בנוגע להסדר אורכות לגבי הגשת דיווחים לשנת 2018 , לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2020 (ת.עדכון: 11/06/2019) עדכון בנושא פטור מבחינות המועצה (ת.עדכון: 16/10/2019) עדכון בעניין שאלוני בחינה ופתרונות מנחים (ת.עדכון: 12/08/2019) עולם העבודה של אנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 23/04/2019) עיון אונליין בפנקס ההקדשות (ת.עדכון: 14/07/2019) עיון בבקשות לרישום מפלגה (ת.עדכון: 22/01/2019) עיקרי הנחיות ה- FATF ליישום גישה מבוססת סיכון בתחום ניירות ערך (ת.עדכון: 16/10/2019) עיריית נהריה הפרה את חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת המידע (ת.עדכון: 12/02/2019) עליית מדרגה באכיפת אירועי אבטחת מידע חמורים (ת.עדכון: 23/04/2019) עמדת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בעניין הגשת תובענות ייצוגיות בנושא נגישות דרכים (ת.עדכון: 24/03/2019) עמדת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בענין הגשת תובענות ייצוגיות בנושא נגישות בדרכים (ת.עדכון: 04/09/2019) עמדת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות‎ בעניין ערכות תקשורת תומכת וחליפית בשירותי רווחה (ת.עדכון: 22/01/2019) עתירה להכריז על אזרח ישראלי-רוסי הנאשם ברצח כבר-הסגרה ‏לרוסיה (ת.עדכון: 01/01/2020) פוענח מעשה אונס לאחר 11 שנים באמצעות דנא (ת.עדכון: 16/10/2019) פורסמה טיוטת מדד השקיפות להערות הציבור (ת.עדכון: 12/08/2019) פטורים מביצוע התאמות נגישות-1 (ת.עדכון: 12/08/2019) פטורים מביצוע התאמות נגישות (ת.עדכון: 04/09/2019) פילוח המרות דת מהיהדות (ת.עדכון: 23/04/2019) פניה לצד ג' לפי סעיף 13 לחוק חופש המידע- משפט משווה‏ (ת.עדכון: 12/02/2019) פעילות עסקית על ידי עמותה (ת.עדכון: 20/05/2019) פרויקט שורשים במשפט מפנה זרקור ‏לאירועים המשפטיים החשובים שהתרחשו מאז ‏הקמת המדינה (ת.עדכון: 11/12/2019) פרק יח'- שימוש בגישת העלות ובחירת הרווח היזמי (ת.עדכון: 02/05/2019) פרק כח סוגיות ייחודיות בשומות לדיור להשכרה ארוכת טווח (ת.עדכון: 07/05/2019) פרק כט עריכת שומה לצורך חישוב דמי חכירה ו-או דמי רכישהבנחלה (ת.עדכון: 12/02/2019) קבלת החלטות על-ידי הממשלה והשרים בתקופת הבחירות (ת.עדכון: 12/02/2019) קובץ הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות לכנסת ה- 21 (ת.עדכון: 11/12/2019) קווים מנחים הבהרה לפרק כה - סוגיות מיוחדות בשומות (ת.עדכון: 16/10/2019) קווים מנחים למיקוד בחינות המועצה בחשבונאות פיננסית מתקדמת 2020 (ת.עדכון: 11/06/2019) קול קורא - ועדה ציבורית לבחינת דרכי מניעה ותיקון של הרשעות שווא (ת.עדכון: 16/10/2019) קול קורא להגשת מועמדות לשמש מפקח על מתמחים בהתאם להוראות לתקנה 24ב ‏לתקנות רואה חשבון (ת.עדכון: 16/10/2019) קול קורא להתייחסות הציבור לצורך בהתאמות בכללי הממשל התאגידי ביחס לחברות ללא גרעין שליטה (ת.עדכון: 22/01/2019) קנסות כבדים הוטלו על המועצה המקומית גן רווה עקב זיהום ‏מקורות מים (ת.עדכון: 20/05/2019) רימו והונו ניצולי שואה ונכנסו לכלא- מאבק ‏הפרקליטות בעוקצי הקשישים (ת.עדכון: 12/08/2019) ריענון הוראות חוק הגנת הפרטיות לקראת הבחירות לכנסת ה – 22 (ת.עדכון: 23/04/2019) ריקודי לאפ דאנס יכולים להיחשב כזנות (ת.עדכון: 12/02/2019) רישום עמותות שם, מטרות ותקנון (ת.עדכון: 12/02/2019) רישום שעבוד (ת.עדכון: 16/10/2019) רשימת דיינים תורנים לחגי תשרי ולימי חול המועד סוכות (ת.עדכון: 11/06/2019) רשימת מיקוד מבוא לשמאות 30.6.2019‏ (ת.עדכון: 12/08/2019) רשימת מעסיקים ציבוריים גדולים לפי מידת עמידתם ביעד הייצוג 2018 (ת.עדכון: 11/12/2019) שולחן עגול בין-מגזרי בנושא פרטיות בתחבורה ‏חכמה (ת.עדכון: 12/02/2019) שימוש בכרטיסי חיוב בחשבונות אפוטרופסות (ת.עדכון: 24/03/2019) שימוש במידע אישי של אזרחי המדינה מתוך פנקס הבוחרים (ת.עדכון: 24/03/2019) שימוש במידע על אזרחים מפנקס הבוחרים (ת.עדכון: 12/08/2019) שינוי תהליך הגשת השלמה (ת.עדכון: 24/03/2019) שינויים במדיניות הרשם לעניין אישור ניהול תקין – להערות ‏הציבור (ת.עדכון: 12/08/2019) שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 04/09/2019) שלבי מתן שירות (ת.עדכון: 11/06/2019) שמירה על זכויות של אנשים עם מוגבלות בתהליכים משפטיים - דוח המבקר 2018 (ת.עדכון: 12/08/2019) שנה לכניסתן לתוקף של תקנות אבטחת מידע (ת.עדכון: 20/05/2019) תביעה תקדימית בגין פגיעה בעשרות אלמוגים בריף הדולפינים באילת (ת.עדכון: 12/08/2019) תהליך הגשת בקשה להתאמות נגישות פרטניות בחינוך‎,‎‏ הטיפול בה ומימונה (ת.עדכון: 14/07/2019) תורנות בתי הדין השרעיים 2019 (ת.עדכון: 23/04/2019) תושב הרצליה החשוד ברצח אימו בפלורידה הוסגר לארהב (ת.עדכון: 22/01/2019) תלם - תנועה לאומית ממלכתית בהנהגת משה (בוגי) יעלון (ת.עדכון: 14/07/2019) תמצית החלטה - 140-19 (ת.עדכון: 14/07/2019) תמצית החלטה - 259-19 (ת.עדכון: 14/07/2019) תמצית החלטה - 77-19 (ת.עדכון: 12/08/2019) תעסוקת אנשים עם מוגבלות - מדריך זכויות (ת.עדכון: 12/08/2019) תעסוקת אנשים עם מוגבלות – מידע למעסיק בגופים ציבוריים‏ (ת.עדכון: 22/01/2019) תעריפי אגרות רשות הפטנטים שייכנסו לתוקף החל מיום 1.1.2019‏ (ת.עדכון: 11/12/2019) תקן 21.0 - פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין (ת.עדכון: 11/12/2019) תקן מס' 21.0 - פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין (ת.עדכון: 12/08/2019) תרשים מסלולי שיקום תעסוקתי – טקסט חלופי (ת.עדכון: 22/01/2019) תשלום אגרת פרסום ברשומות אצל רשם החברות‎ (ת.עדכון: 11/12/2019) ‎מוקד שירות ותמיכה לתהליכי ‏חדלות פירעון בפני הממונה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין