(ת.עדכון: 20/04/2020) 03.23 - ייצוג המגוון הישראלי במוקדי קבלת החלטות בתקופת משבר (ת.עדכון: 22/01/2020) 32-2019 - חוזר משמעת התבטאויות עובדי מדינה ומניעת גזענות (ת.עדכון: 20/02/2020) 502-19 - עיכוב ממושך במחש בטיפול בתלונה (ת.עדכון: 08/10/2020) 6.3 - פניה לצד שלישי לפי סעיף 13 לחוק (ת.עדכון: 08/10/2020) אגרת למטופלים ולעובדים הזרים בענף הסיעוד (ת.עדכון: 01/04/2020) אגרת לרשויות המקומיות (ת.עדכון: 17/08/2020) אוגדן זכויות לילדים ובוגרים עם מוגבלות פיזית (ת.עדכון: 20/02/2020) אחריות המפלגות לקיום הוראות חוק הגנת הפרטיות בשימוש באפליקציות ובספקים חיצוניים (ת.עדכון: 22/01/2020) אינפוגרפיקה - מועדוני לקוחות (ת.עדכון: 08/10/2020) אישור ביקור אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ בית בתקופת הסגר של חגי תשרי (ת.עדכון: 11/06/2020) אכיפה משטרתית ומוגבלות, מידע והמלצות מהעולם (ת.עדכון: 20/04/2020) אלימות במשפחה - קורונה (ת.עדכון: 11/06/2020) אמות מידה לקביעת תשלום חודשי לחייב (ת.עדכון: 22/01/2020) אמנת שירות ראשונה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 20/02/2020) בחינה בדיני ישראל ואתיקה מקצועית (ת.עדכון: 08/10/2020) בחינה בדיני מתווכים במקרקעין מועד חורף ‏‏25.1.2021‏ (ת.עדכון: 08/10/2020) בחינות מועד סתיו 2020 - רואי חשבון (ת.עדכון: 18/03/2020) ביטול מועד בחינה בדיני מתווכים במקרקעין - מועד ‏אביב 22.4.20‏ (ת.עדכון: 28/07/2020) ביטול קנסות שהוטלו על בתי אוכל לפי תקנה 6 (1) לתקנות שעת חירום (ת.עדכון: 06/07/2020) בכיר ברשות ההגירה מואשם בשוחד מיני, מרמה ‏והפרת אמונים (ת.עדכון: 11/06/2020) בצל משבר הקורונה פרסמה יחידת המודיעין הפיננסי של ארהב‎ (FinCEN) ‎מידעון ורשימת דגלים אדומים בנושא הונאה רפואית (ת.עדכון: 07/09/2020) בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על קיום אירועים בשטח חוף ניצנים (ת.עדכון: 20/04/2020) בקשה מקוונת לרישום הערת אזהרה- רישום ירושה - אימות חתימה באופן חזותי (ת.עדכון: 11/06/2020) ברית הזוגיות - 2010-2020 (ת.עדכון: 06/07/2020) גילוי דעת בעניין המשך העברת מידע אישי אל בריטניה לאחר פרישתה מהאיחוד האירופי (ת.עדכון: 06/07/2020) גילוי דעת בעניין העברת מידע אישי מישראל אל מדינות המקיימות את דיני הגנת המידע הנוהגים באיחוד האירופי (ת.עדכון: 08/10/2020) גילוי דעת- העברת מידע אישי מישראל לארצות הברית בעקבות פסק הדין של בית המשפט האירופי לצדק בפרשת שרמס 2 (ת.עדכון: 22/01/2020) גיליון מס' 495 - פרשת ויחי (ת.עדכון: 20/02/2020) גם בעידן התחבורה החכמה נחוצות לנו טכנולוגיות מקדמות פרטיות (ת.עדכון: 18/03/2020) גם בתי הדין השרעיים עוברים למתכונת פגרה (ת.עדכון: 11/06/2020) דוגמא לצוואה (ת.עדכון: 22/01/2020) דוח הוועדה לבחינת הטיפול בנפגעי עבירות מין בהליך הפלילי - דצמבר 2019 (ת.עדכון: 08/10/2020) דוח הצוות לטיוב השמירה על סודות ביטחוניים (ת.עדכון: 07/09/2020) דוח חופש המידע 2019 (ת.עדכון: 08/10/2020) דוח ממצאי הליך פיקוח הרוחב בקרב המפלגות שהתמודדו לבחירות הכלליות לכנסת ה-23 (ת.עדכון: 17/08/2020) דוח מסכם לשנת 2019 (ת.עדכון: 22/01/2020) דוח פיקוח רוחב - מועדוני לקוחות 2018-2019 (ת.עדכון: 20/02/2020) דוח פיקוח רוחב - תקציר (ת.עדכון: 11/05/2020) דוח פיקוח רוחב 2018-2019 (ת.עדכון: 22/01/2020) דוח שנתי - יישום חוק חופש המידע ברשויות המקומיות לשנת 2018 (ת.עדכון: 24/03/2020) דחיית הבחינה בנושא גישות ועקרונות בהערכת ‏מקרקעין שנקבעה לתאריך 23-4-2020, בשל נגיף ‏הקורונה (ת.עדכון: 24/03/2020) דחיית הבחינה בנושא (ת.עדכון: 01/04/2020) דחיית כניסה לתוקף של תוספת לאגרת הרישיון ‏השנתית בשיעור של 50‏ אחוז (ת.עדכון: 11/06/2020) דחיית נקיטת אמצעים לחברות מפרות בשל נגיף ‏הקורונה (ת.עדכון: 18/03/2020) דחיית נקיטת אמצעים לחברות מפרות (ת.עדכון: 11/06/2020) דיווח סיוע אישי רטרואקטיבית בגין תקופת ‏הקורונה (ת.עדכון: 11/06/2020) דירקטורים ומוסמכים לדווח בחברה - באפשרותכם ‏לבצע עדכונים באופן מיידי באתר רשם החברות ‏באמצעות הזדהות ממשלתית חכמה ללא כרטיס חכם ‏וללא עלות (ת.עדכון: 18/03/2020) הארכת מועד הגשת הבקשות לתמיכה לשנת 2021 (ת.עדכון: 11/06/2020) הבהרה בנוגע להיבטי הפרטיות של אופן יישום חובת התשאול על ידי מעסיקים ובעלי עסקים (ת.עדכון: 24/03/2020) הבהרה בנושא התמחות בראיית חשבון ובחינות מועצת רואי חשבון בשל נגיף הקורונה (ת.עדכון: 11/06/2020) הבהרה בנושא מסירת ניירות העבודה של רואה חשבון (ת.עדכון: 20/02/2020) הבהרה בנושא רישיון (ת.עדכון: 16/02/2020) הבהרה בנושא שפת הטופס כאשר המסמך נדרש לשימוש בחו (ת.עדכון: 20/02/2020) הבהרה בנושא שפת הטופס כאשר המסמך נדרש ‏לשימוש בחול (ת.עדכון: 01/04/2020) הבהרה בנושא תשלום אגרה שנתית לרואי חשבון- ‏הארכת התעריף הנוכחי (ת.עדכון: 24/03/2020) הבהרות בנושא התמחות בשמאות מקרקעין בשל מצב החירום בעקבות התפשטות נגיף הקורונה (ת.עדכון: 07/09/2020) הבהרות להודעה לציבור בנושא עריכה או חתימה של מסמך ייפוי כוח מתמשך (ת.עדכון: 01/04/2020) הגנת פרטיות בלמידה מרחוק (ת.עדכון: 07/09/2020) הגנת פרטיות תלמידים בלמידה מרחוק (ת.עדכון: 20/04/2020) הגשת בקשה מקוונת לרישום משכנתה (ת.עדכון: 20/02/2020) הגשת בקשות לוועדת העזבונות לשנת 2021 (ת.עדכון: 06/07/2020) הגשת בקשות לניהול תקין לשנת 2020 בעקבות שינוי מדיניות הרשם (ת.עדכון: 11/06/2020) הגשת דיווחים לרשם ההקדשות בהתאם להוראות הדין ודגשים לעניין המצאת מסמכים לרשם ההקדשות (ת.עדכון: 11/06/2020) הגשת דיווחים לרשם העמותות בהתאם לחוק העמותות ודגשים לעניין המצאת מסמכים לרשם העמותות (ת.עדכון: 01/04/2020) הודעה בדבר דחיית עדכון תעריפי אגרה שנתית לשמאי מקרקעין (ת.עדכון: 20/04/2020) הודעה בדבר הגשת בקשה לסילוק שעבוד באמצעות דוא'ל - החל מ- 06.04.20 (ת.עדכון: 11/05/2020) הודעה בדבר הגשת בקשה לעדכון שעבוד באמצעות דואל - החל מ- 03.05.20 (ת.עדכון: 24/03/2020) הודעה בדבר הגשת בקשה לרישום שעבוד באמצעות דוא'ל - החל מ- 19.3.20 (ת.עדכון: 22/01/2020) הודעה בדבר הגשת בקשות לתמיכה לשנת 2021 (ת.עדכון: 11/06/2020) הודעה בדבר הזמנה להציע הצעות למכירת מגרש המיועד לבנייה למגורים ברח' ויצמן 60 יהוד (ת.עדכון: 20/04/2020) הודעה בדבר הפסקת אימות פרונטאלי של שטרי משכנתה בשל התפשטות נגיף הקורונה (ת.עדכון: 11/05/2020) הודעה בדבר הקדמת בחינה עבור בקשות לפטנט העוסקות בהתמודדות עם נגיף הקורונה (ת.עדכון: 22/01/2020) הודעה בדבר התאמות נגישות באתר לפי תקנות‎ ‎שוויון‎ ‎זכויות‎ ‎לאנשים‎ ‎עם‎ ‎מוגבלות‎ ‎ (ת.עדכון: 22/01/2020) הודעה בדבר תשלום אגרה שנתית לשמאי מקרקעין לשנת 2020 (ת.עדכון: 11/06/2020) הודעה בנושא עבודה מהבית בהתמחות (ת.עדכון: 11/05/2020) הודעה בעניין בחינות מועצת רואי חשבון בנושאים חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות מועד אביב 2020 (ת.עדכון: 11/06/2020) הודעה בעניין ספרים בבחינות המועצה- מועד אביב ‏‏2020‏ (ת.עדכון: 08/10/2020) הודעה חשובה - ביטול בחינה בדיני מתווכים ‏במקרקעין מועד סתיו 26.10.2020‏ (ת.עדכון: 01/04/2020) הודעה לנאמני הקדשות ציבוריים בעקבות הקורונה (ת.עדכון: 11/05/2020) הודעה לציבור בדבר אופן פעולת הרשות בתקופת הקורונה - עדכון (ת.עדכון: 24/03/2020) הודעה לציבור בנושא ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי, מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות לאפוטרופוס (ת.עדכון: 07/09/2020) הודעה לציבור בנושא ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי, מסמך הבעת רצון (ת.עדכון: 01/04/2020) הודעה לציבור המתווכים בעניין תשלום האגרה השנתית (ת.עדכון: 01/04/2020) הודעה לציבור לגבי קיום פגישות מידע לפני מינוי תומך בקבלת החלטות או פגישות תיאום לאחר המינוי בתקופת החירום בשל מגיפת הקורונה (ת.עדכון: 01/04/2020) הודעה לציבור מגישי הבקשות – הסמכת (שיוך) ‏נציג (ת.עדכון: 01/04/2020) הודעה לשוכרי נכסים בניהול האפוטרופוס הכללי (ת.עדכון: 01/04/2020) הודעה מטעם היועץ המשפטי לממשלה (ת.עדכון: 07/09/2020) הודעה מעודכנת לציבור בנושא ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי (ת.עדכון: 24/03/2020) הודעה על ביטול בחינות מועצת רואי חשבון בחודש מאי 2020 (ת.עדכון: 08/10/2020) הודעה על דחיית הבחינה בגישות ועקרונות בהערכת ‏מקרקעין מועד שני 2020 שנקבעה לתאריך ‏‏27-10-2020‏ (ת.עדכון: 24/03/2020) הודעה על דחיית המועד להשלמת מסמכים בבקשה למתן צו פתיחת הליכים בשל מצב החירום (ת.עדכון: 01/04/2020) הודעה על הקלות בנוגע להקדשות ציבוריים בשל נגיף הקורונה (ת.עדכון: 20/04/2020) הודעה על מועד נוסף לבחינת ההסמכה לעריכת דין (ת.עדכון: 11/06/2020) הודעה על פקיעת מצב החירום המיוחד (ת.עדכון: 22/01/2020) הודעה על קביעת הבחינה בגישות ועקרונות ‏בהערכת מקרקעין מועד ראשון 2020‏ (ת.עדכון: 06/07/2020) הודעה על קביעת הבחינה ביישומים בשומת ‏מקרקעין מועד ראשון 2020‏ (ת.עדכון: 11/06/2020) הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2020 - רואי חשבון (ת.עדכון: 22/01/2020) הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2020 (ת.עדכון: 11/06/2020) הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2020 - רואי חשבון (ת.עדכון: 22/01/2020) הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2020 (ת.עדכון: 07/09/2020) הודעה של עורך-כת דין בעניין קיום פגישה עם הממנה-עורך המסמך (קורונה) (ת.עדכון: 20/02/2020) הודעות הוועדה והנחיות להגשת בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות לשנת 2021 (ת.עדכון: 22/01/2020) הודעות לכנסת ה- 23 (ת.עדכון: 18/03/2020) הודעת בתי הדין לפי חוק הכניסה לישראל לתאריך 15-03-20 (ת.עדכון: 18/03/2020) הודעת האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי ‏חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה ‏ (ת.עדכון: 01/04/2020) הודעת האפוטרופוס הכללי (ת.עדכון: 08/10/2020) הודעת הכונס בנוגע לדחיית תשלום חודשי לחייבים מסוימים בשל צמצום פעילות הבנקים (ת.עדכון: 24/03/2020) הודעת הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון בנוגע לדחיית תשלום חודשי לחייבים מסוימים בשל צמצום פעילות הבנקים (ת.עדכון: 01/04/2020) הודעת ועדת העזבונות והוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד לפי חוק תובענות ייצוגיות (ת.עדכון: 18/03/2020) הודעת יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות - נגיף הקורונה (ת.עדכון: 08/10/2020) הודעת יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות תוכנית תיקון ליקויים בשל גירעון או עודפים שנצברו (ת.עדכון: 11/06/2020) הודעת יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות (ת.עדכון: 11/05/2020) הודעת מועצת רואי חשבון בנושא התמחות בתקופת משבר הקורונה (ת.עדכון: 18/03/2020) הודעת מנהלת היחידות המקצועיות לתאריך 15-03-20 (ת.עדכון: 01/04/2020) הודעת מערך רשם הירושה - הסדרים בשל ‏התפרצות נגיף הקורונה (ת.עדכון: 18/03/2020) הודעת משרד המשפטים בנוגע לשינויים בהסדרי קבלת קהל, זימון ‏תורים והמענה הטלפוני עקב נגיף הקורונה (ת.עדכון: 06/07/2020) הודעת עדכון ביחס לפעולה רוחבית של תיקוני דיווח שבוצעה (ת.עדכון: 24/03/2020) הודעת ראשת בתי הדין בדבר מעבר בתי הדין לעררים לעבודה במתכונת חירום (ת.עדכון: 18/03/2020) הודעת רשות התאגידים לתאריך 15-03-20 (ת.עדכון: 01/04/2020) הודעת רשות התאגידים (ת.עדכון: 24/03/2020) הודעת שר המשפטים על הארכת מצב החירום במערכת המשפט בשל התפשטות נגיף הקורונה (ת.עדכון: 20/04/2020) הוראה בעניין הקלות זמניות בחובות לפי צו איסור הלבנת הון (ת.עדכון: 08/10/2020) הוראות הממונה בדבר סוגי עניינים שיישמעו בתקופת פגרת הסוכות תשפא (ת.עדכון: 17/08/2020) הוראות הממונה בדבר סוגי עניינים שיישמעו בתקופת פגרת הקיץ תשף (ת.עדכון: 17/08/2020) הוראות זמניות לעניין קביעת שיעור הוצאות התקורה לשנת 2020 (ת.עדכון: 22/01/2020) החובה להודיע לנציבות על פטור לפי תקנות נטל כבד מדי נכנסה לתוקף (ת.עדכון: 20/04/2020) החרגת אנשים מסוימים עם מוגבלות מחבישת מסכה (ת.עדכון: 28/07/2020) היבטי פרטיות ביישומונים (אפליקציות) לתשלום ותיקוף שימוש בשירותי תחבורה ציבורית - מסמך מדיניות (ת.עדכון: 20/04/2020) היועץ המשפטי לממשלה מבהיר כי ליישובים ‏חקלאיים או קהילתיים אין סמכות למנוע כניסה אל ‏היישוב של מי שאינם תושביו, גם אם הדבר נעשה ‏מחשש להדבקה בנגיף הקורונה (ת.עדכון: 28/07/2020) היועץ המשפטי לממשלה פנה לבית המשפט המחוזי ‏בירושלים בבקשה להפקיד בנאמנות את פנקס ‏התרת העגונות של בית הדין ברגן בלזן בידי יד ‏ושם (ת.עדכון: 18/03/2020) היעדרות לצורך סיוע אישי לילד עם מוגבלות במצב החירום (ת.עדכון: 11/06/2020) הכרזה על מניעת כניסת מבקרים ועורכי דין למקומות מעצר ובתי סוהר (ת.עדכון: 20/02/2020) הליך פיקוח בשל חשדות להפרת הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות (ת.עדכון: 18/03/2020) המצאת מסמכים לפרקליטות האזרחית (ת.עדכון: 22/01/2020) המרות דת דצמבר 2019 (ת.עדכון: 06/07/2020) המרות דת יוני 2020 (ת.עדכון: 20/02/2020) המרות דת ינואר 2020 (ת.עדכון: 24/03/2020) הנ 20.1 - הנחיה בדבר זיהוי מבקש שירות עסקי בעת מצב החירום שהוכרז בארץ בשל התמודדות עם נגיף הקורונה (ת.עדכון: 24/03/2020) הנחיה בדבר זיהוי מבקש שירות עסקי בעת מצב החירום שהוכרז בארץ בשל התמודדות עם נגיף הקורונה (ת.עדכון: 07/09/2020) הנחיה חדשה בעניין מדיניות העמדה לדין בתיקים שנפתחו על רקע הפגנות או אירועי מחאה (ת.עדכון: 01/04/2020) הנחיות בנוגע למועדי הליכי אכיפה ופטורים בשל מצב החירום (ת.עדכון: 11/05/2020) הנחיות זהירות למניעת קורונה לדייר היוצא וחוזר אל מסגרות הרווחה (ת.עדכון: 11/05/2020) הנחיות ליציאה לביקור בחיק המשפחה לדיירי מסגרות הדיור של מינהל מוגבלויות 30.4.20 (ת.עדכון: 06/07/2020) הנחיות לנבחנים בבחינה בדיני מתווכים במקרקעין (ת.עדכון: 11/06/2020) הנחיות לעניין עטיית מסיכה לפי סעיף 3 ה(ה) לצו בריאות העם (ת.עדכון: 20/04/2020) הנחיות לצוותי אכיפה במפגש עם אדם עם מוגבלות (ת.עדכון: 11/06/2020) הנחיות לקהל באי בית דין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל (ת.עדכון: 11/05/2020) הנחיות לקהל באי בתי המשפט ובתי הדין בתקופת החירום (נגיף הקורונה) (ת.עדכון: 11/05/2020) הנחיות לקהל המתדיינים בפני המפקח על רישום המקרקעין ומייצגיהם בתקופת החירום (נגיף הקורונה) (ת.עדכון: 22/01/2020) הנחיות נציב באשר לאמצעים הטכניים שניתן לעשות בהם שימוש בעת פינוי בחירום של אנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 01/04/2020) הנחיות תקשורת וסיוע נגישים לאנשים ‏עם מוגבלות בעת חירום (ת.עדכון: 11/06/2020) הסדרת חובות אגרה שנתית לרואי חשבון (ת.עדכון: 18/03/2020) הסמכה חדשה של בתי משפט השלום בקריית גת ‏ובאילת, לדון בהליכי חדלות פירעון של יחידים (ת.עדכון: 20/04/2020) הסנגוריה הציבורית - הנחיות חירום (ת.עדכון: 11/06/2020) הסתיימה חקירה בעקבות חשד לפגיעה בפרטיותם ‏של אלפי ישראלים שטסו בשנים האחרונות לחול (ת.עדכון: 01/04/2020) העברת לקוחות פרטיים המצויים בהליכי פשיטת רגל ובהליכי חדלות פירעון לביצוע פעולות בערוצים ישירים (ת.עדכון: 20/04/2020) העברת לקוחות פרטיים המצויים בהליכי פשיטת רגל ובהליכי חדלות פירעון (ת.עדכון: 11/06/2020) העסקת אנשי ם עם מוגבלות במשבר הקורונה (ת.עדכון: 20/04/2020) הפליית אנשים עם מוגבלות במסמך הועדה הציבורית לתיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה (ת.עדכון: 11/05/2020) הפליית אנשים עם מוגבלות בנייר ההמלצות של הוועדה הציבורית לתיעדוף חולים קשים בתקופת מגיפת הקורונה (ת.עדכון: 06/07/2020) הפקדת וקבלת מסמכי דין קדימה של עיצובים באמצעות שירות DAS (ת.עדכון: 07/09/2020) הצהרת עורך-כת דין בהפקדת ייפוי כוח מתמשך (ת.עדכון: 20/04/2020) הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מפרסמת קריאה לגופים המפוקחים להגברת הערנות לניסיונות הלבנת הון (ת.עדכון: 01/04/2020) התאמות של אופן ההתאמנות בצל משבר הקורונה (ת.עדכון: 07/09/2020) התאמת חוזים לקראת שנת הלימודים הבאה בעקבות הקורונה בענף גני הילדים הפרטיים (ת.עדכון: 07/09/2020) זכויותיהם של ילדים עם מוגבלויות במערכת החינוך (ת.עדכון: 08/10/2020) זכות הווטו של נובל במאגר תמר (ת.עדכון: 22/01/2020) חדלות פירעון של תאגיד ובקשות לפי תקנות הפירוק (ת.עדכון: 20/02/2020) חדש - מדריכים לתקנות פשיטת הרגל ותקנות ‏החברות אשר נותרו בתוקפן עם כניסת חוק חדלות ‏פירעון ושיקום כלכלי (ת.עדכון: 22/01/2020) חדש - נוהל הקצבת סכום שיקבע על ידי הממונה ‏לזכאי למזונות (ת.עדכון: 22/01/2020) חדש - רישום משכון מקוון (ת.עדכון: 07/09/2020) חובות פרסום באינטרנט החלות על הרשויות המקומיות (ת.עדכון: 07/09/2020) חוות דעת 3 - הרשות להגנת הפרטיות (ת.עדכון: 08/10/2020) חוות דעת 4 - הרשות להגנת הפרטיות (ת.עדכון: 28/07/2020) חוות דעת הרשות להגנת הפרטיות - חוק הסמכת השבכ (ת.עדכון: 17/08/2020) חוות דעת-2 - הרשות להגנת הפרטיות (ת.עדכון: 07/09/2020) חוזרים ללימודים הוירטואלים ושומרים על הפרטיות (ת.עדכון: 22/01/2020) חקירת ילדים (ת.עדכון: 18/03/2020) חשבונות אפוטרופסות (ת.עדכון: 22/01/2020) חתימה בפנקס הנוטריונים (ת.עדכון: 08/10/2020) טופס 31 - רשימת בניינים ציבוריים קיימים להנגשה ‏ (ת.עדכון: 01/04/2020) טופס הסמכת מורשה חתימה כנציג מוסד במערכת יעל'ה של וועדת העיזבונות - קורונה (ת.עדכון: 28/07/2020) טופס טוען שרעי (ת.עדכון: 07/09/2020) ייעול עבודת המחלקה לחקירת שוטרים ונקיטת פעולות לחיזוק אמון הציבור בה -מכתב (ת.עדכון: 07/09/2020) ייעול עבודת המחלקה לחקירת שוטרים ונקיטת פעולות לחיזוק אמון הציבור בה (ת.עדכון: 08/10/2020) ייצוג מוחזקים במתקן גבעון (ת.עדכון: 11/06/2020) כללי התנהגות באולם דיונים בלשכות המפקחים (ת.עדכון: 06/07/2020) לכלל ציבור מתדייני בית הדין (ת.עדכון: 20/04/2020) לרגל המצב - טופס מקוון לפניות ציבור בנציבות ‏שוויון (ת.עדכון: 11/06/2020) לתשומת לב עורכי הדין העובדים במערכת המקוונת (ת.עדכון: 22/01/2020) מדד הנגישות העירוני 2019 (ת.עדכון: 20/02/2020) מדד הנגישות העירוני 2019‏ (ת.עדכון: 17/08/2020) מדיניות האכיפה הנוהגת בנושא סם הקנביס נייר עמדה (ת.עדכון: 08/10/2020) מדריך הגנת הפרטיות בגופי תחבורה בסביבה דיגיטלית (ת.עדכון: 11/06/2020) מדריך הגנת הפרטיות בגופי תחבורה בעידן הדיגיטלי (ת.עדכון: 20/02/2020) מדריך הגנת הפרטיות לעיר חכמה - ינור 2020 (ת.עדכון: 20/04/2020) מהיום ניתן לבצע עדכון של בעלי תפקידים, כולל ‏גורם המוסמך לדווח בשם חברה, באופן מקוון, ללא ‏צורך במסמכי נייר (ת.עדכון: 20/04/2020) מועצת רואי חשבון מפרסמת את ציוני הבחינות מועד סתיו 2019 (ת.עדכון: 08/10/2020) מידע לבני משפחה מטפלים ואפוטרופסים ‏בתקופת הסגר (ת.עדכון: 06/07/2020) מידע להורים לגבי השגה על ועדות הזכאות והאפיון (ת.עדכון: 08/10/2020) מידע לציבור רואי החשבון בנושא כלים לטיפול ומעקב בנושא הגשת דיווחים לרשם החברות (ת.עדכון: 20/02/2020) מכתב מקדים - שימוש בגישת העלות ובחירת הרווח היזמי - עדכון פרק יח' בקווים המנחים (ת.עדכון: 20/02/2020) מעבר למוקד טלפוני חדש בנושא מקצוע הנוטריון ‏החל מיום ג' 18.2.2020‏ (ת.עדכון: 20/02/2020) מעבר למוקד טלפוני חדש בנושא מקצוע השמירה ‏החל מיום ג' 18.2.2020‏ (ת.עדכון: 08/10/2020) מעבר של אפוטרופוס במרחב הציבורי לצרכי סיוע לאדם (ת.עדכון: 08/10/2020) מתווה ביקורי משפחות במסגרות דיור לאנשים עם מוגבלות ויציאת דיירים לביקור בבית המשפחה ‏ (ת.עדכון: 11/06/2020) מתווה לכניסת עובדים זרים בענף הסיעוד השוהים בחופשת מולדת מחוץ לישראל (ת.עדכון: 08/10/2020) מתווה עבור בעלי חובות בגין קנסות שנקלעו למצב כלכלי קשה על רקע משבר הקורונה (ת.עדכון: 08/10/2020) מתכונת הלמידה בתקופת הסגר (ת.עדכון: 01/04/2020) מתן שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות במהלך ההתמודדות עם משבר הקורונה (ת.עדכון: 01/04/2020) נהלי התאמנות (ת.עדכון: 18/03/2020) נוהל ביטול עיצום כספי (ת.עדכון: 22/01/2020) נוהל הגשת בקשה לביטול הליכים בשל התנהלות החייב (ת.עדכון: 18/03/2020) נוהל הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון בנוגע לחובת התשלומים של חייבים לאור התפרצות נגיף הקורונה (ת.עדכון: 20/04/2020) נוהל הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (ת.עדכון: 11/05/2020) נוהל הכונס הרשמי והממונה על חדלפ בנוגע למענקים ולדמי אבטלה שהתקבלו בעקבות משבר הקורונה (ת.עדכון: 20/02/2020) נוהל הממונה אודות חובת הדיווח של חייב בהליך חדלות פירעון (ת.עדכון: 20/04/2020) נוהל הממונה בעניין ביצוע חקירות ובירורים, ‏ובעניין עריכת אסיפות הסדר, בהליכי חדלות פירעון ‏של חייבים יחידים - בעקבות משבר הקורונה‏ (ת.עדכון: 22/01/2020) נוהל הקצבת סכום שיקבע על ידי הממונה לזכאי למזונות (ת.עדכון: 20/02/2020) נוהל ועדת הפטור לפי סעיף 368 ד לחוק העונשין, התשלז- 1977 (ת.עדכון: 28/07/2020) נוהל זמני של רשם העמותות להמלצה למינוי בעלי תפקיד בהליכי פירוק עמותות (ת.עדכון: 11/05/2020) נוהל חלוקת כספים שנצברו בקופת פשיטת הרגל עם ביטול ההליך (ת.עדכון: 18/03/2020) נוהל טיפול בערעורים על החלטות הממונה (ת.עדכון: 18/03/2020) נוהל טיפול הממונה בבקשה לאשר מימוש נכסי קופת הנשייה בתקופת הביניים (ת.עדכון: 20/02/2020) נוהל טיפול הממונה בבקשה להסרת הגבלה של עיכוב יציאת החייב מהארץ (ת.עדכון: 11/06/2020) נוהל מינוי ועדה מייעצת למועצת רואי חשבון בנושא בחינות (ת.עדכון: 08/10/2020) נוהל מעודכן של הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון בעניין חקירות ובירורים (ת.עדכון: 28/07/2020) נוהל נשיאת בית המשפט העליון שעניינו 'סדרי עבודה ביחס להעדת קטינים נפגעי עבירה' (ת.עדכון: 20/04/2020) נוהל סילוק שעבוד באמצעות דוא'ל (ת.עדכון: 11/06/2020) נוהל עבודתה של הוועדה המייעצת למועצת רואי חשבון בנושא התמחות (ת.עדכון: 11/05/2020) נוהל עדכון שעבוד (ת.עדכון: 06/07/2020) נוהל עשיית צוואה נוטריונית (ת.עדכון: 01/04/2020) נוהל רישום משכון במאגר המשכונות באמצעות דוא'ל (ת.עדכון: 07/09/2020) נוהל- מענה בבית הספר בו לומד התלמיד בשגרה -קורונה (ת.עדכון: 07/09/2020) נוהל-מפגש חינוכי וטיפולי בבית התלמיד-קורונה (ת.עדכון: 11/06/2020) ניטור דיגיטלי בעידן הקורונה בראי הזכות לפרטיות (ת.עדכון: 28/07/2020) נייר עמדה של האפוטרופסה הכללית - כרטיסי חיוב בחשבונות אפוטרופסות (ת.עדכון: 11/05/2020) נייר עמדה- תיעדוף חולים קשים בתקופת מגפת הקורונה (ת.עדכון: 11/06/2020) ניתן להסיר מסכה בעת מתן שירות לאדם עם מוגבלות בשמיעה (ת.עדכון: 20/04/2020) נשיא ה‎-FATF ‎פרסם הצהרה בנוגע למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור בצל ‏הקורונה (ת.עדכון: 18/03/2020) סגירת שירותים פרונטליים והמלצה להעביר בקשות באופן מקוון (ת.עדכון: 08/10/2020) סדרי עבודת יחידות משרד המשפטים במתכונת ‏חירום בתקופת הסגר המחמיר ובמהלך חוהמ סוכות ‏עד מוצאי שמחת תורה (ת.עדכון: 22/01/2020) סטריאוטיפים כלפי אנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 28/07/2020) סיכום ביניים- פעילות הרשות להגנת הפרטיות בעת משבר הקורונה (ת.עדכון: 22/01/2020) סיכום דברים מישיבת מועצת רואי חשבון 21.11.19 (ת.עדכון: 22/01/2020) סיכום דברים מישיבת מועצת רואי חשבון 30.10.19 (ת.עדכון: 11/05/2020) סיכום עבודת צוות הסרת חסמים בהתחדשות עירונית - 2020 (ת.עדכון: 28/07/2020) סיכום פעילות קרן תובענות ייצוגיות בתקופת משבר הקורונה (ת.עדכון: 06/07/2020) סיכום פעילות שנתית נציבות שוויון זכויות 2019 (ת.עדכון: 20/02/2020) סקירה בי ן-לאומית של כלי מדידה לאיתור אנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 17/08/2020) סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים - מחצית שניה של שנת 2019 (ת.עדכון: 17/08/2020) עדכון בדבר קבלת קהל בבתי הדין לעררים (ת.עדכון: 01/04/2020) עדכון נוהל זיהוי מבקשים והנפקת תעודות אלקטרוניות מאושרות למבקשים (ת.עדכון: 11/05/2020) עדכוני קורונה (ת.עדכון: 11/06/2020) עדכונים בנושא הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת החל ממועד אביב 2020 (ת.עדכון: 18/03/2020) עיכובים במענה לבקשות למידע לנוכח התפשטות נגיף הקורונה (ת.עדכון: 11/06/2020) עמדת הכונס הרשמי בעניין שכר טרחת מנהל מיוחד שמונה לבדיקת תביעת חוב (ת.עדכון: 22/01/2020) עמדת המועצה הציבורית להגנת הפרטיות תזכיר חוק הסייבר (ת.עדכון: 11/06/2020) עשיית צוואות בתקופות חירום (ת.עדכון: 17/08/2020) פנייה מוקדמת לקבלת מידע 19-2020 (ת.עדכון: 17/08/2020) פעילות הסיוע המשפטי בתקופת משבר הקורונה ומבט לעתיד (ת.עדכון: 11/05/2020) פרטיות בכניסה למקומות עבודה ומסחר במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה (ת.עדכון: 22/01/2020) פרסומים בשפה הערבית (ת.עדכון: 06/07/2020) פרק כה'- סוגיות מיוחדות בשומות שמבוצעות עבור רשות מקרקעי ישראל (ת.עדכון: 20/02/2020) פתיחת בית הנוער והצעירים של רש'א במחוז צפון (ת.עדכון: 20/04/2020) פתיחת חשבון מרחוק בצל התפרצות וירוס הקורונה (ת.עדכון: 20/02/2020) צווי סגירה לשלושה מועדוני חשפנות בתל אביב (ת.עדכון: 18/03/2020) צפייה במספר תיק ירושה ומיקום ערכאה ‏באתר הרשם (ת.עדכון: 24/03/2020) קו חם לסיוע במתן פתרונות פרקטיים ומהירים בתחומי פרטיות בעקבות משבר נגיף הקורונה (ת.עדכון: 17/08/2020) קובץ נוהלי האגף לרישום והסדר מקרקעין - עדכון 21.6.2020 (ת.עדכון: 20/02/2020) קווים מנחים - פרק ה'- התייחסות להוצאות הפיתוח הסביבתי בשומות ראשונות (ת.עדכון: 20/02/2020) קווים מנחים - פרק יח שימוש בגישת העלות ובחירת הרווח היזמי (ת.עדכון: 20/02/2020) קווים מנחים - פרק יח'- שימוש בגישת העלות ובחירת הרווח היזמי - עידכון מס' 1 (ת.עדכון: 20/02/2020) קווים מנחים פרק ה - הוצאות פיתוח (ת.עדכון: 17/08/2020) קול קורא להגשת מועמדות להנחיית חייבים בהליכי חדלות פרעון בהכשרה להתנהלות כלכלית חדשה (ת.עדכון: 08/10/2020) קול קורא להגשת מועמדות למתן שירותים במערך בחינות מועצת רואי חשבון - כותבי שאלות (ת.עדכון: 20/02/2020) קול קורא להגשת מועמדות לקבלת הכרה של האפוטרופוס הכללי (ת.עדכון: 06/07/2020) קול קורא להתנדב לסיוע לאזרחים ותיקים (ת.עדכון: 20/02/2020) קול קורא לציבור בעניין ועדת בדיקה ממשלתית בעניין המחלקה לחקירות שוטרים (ת.עדכון: 17/08/2020) קורסים לתומכים בקבלת החלטות מקצועיים (ת.עדכון: 20/02/2020) ריענון הוראות חוק הגנת הפרטיות לקראת הבחירות לכנסת ה-23 (ת.עדכון: 01/04/2020) רישום משכון בדואר אלקטרוני על ידי יחידים באמצעות עורך דין (ת.עדכון: 24/03/2020) רישום שעבוד בדוא'ל ללא צורך במסירת מסמכי נייר (ת.עדכון: 28/07/2020) רשימת נכסי שואה (ת.עדכון: 20/02/2020) רשימת עזבונות מיועדים לשנת תמיכה - 2021 (ת.עדכון: 20/04/2020) רשימת פעולות אונליין (ת.עדכון: 11/06/2020) שאלון לעובדים עם מוגבלות בתקופת הקורונה (ת.עדכון: 28/07/2020) שולחן המשנה לשולחן הבין מגזרי בנושא אנשים עם מוגבלות בעת משבר הקורונה (ת.עדכון: 22/01/2020) שימו לב - נוהל משטרתי חדש לפניך‏ (ת.עדכון: 07/09/2020) שימוש בשם פירמה זרה לראיית חשבון במסגרת שם משרד רואי חשבון בישראל (ת.עדכון: 01/04/2020) שינוי בהליך רישוי הנוטריונים בשל נגיף הקורונה (ת.עדכון: 22/01/2020) שינוי במדיניות רשם העמותות ורשם ההקדשות לעניין אישור ניהול תקין (ת.עדכון: 22/01/2020) שינוי במדיניות רשם העמותות ורשם ההקדשות ‏לעניין אישור ניהול תקין (ת.עדכון: 18/03/2020) שינוי במענה לפניות לאור מצב הקורונה (ת.עדכון: 18/03/2020) שינויים בשל נגיף הקורונה (ת.עדכון: 11/06/2020) שיפור השירות לציבור במערך רשם הירושה (ת.עדכון: 20/02/2020) שירות חדש - הגשת תביעות חוב של עובדי עמותות ‏שבפירוק - באופן מקוון וישירות אל המוסד לביטוח ‏הלאומי (ת.עדכון: 20/04/2020) שירות חדש של בתי הדין לעררים- פניות ובירורים ‏ב‎-WhatsApp (ת.עדכון: 01/04/2020) שר המשפטים אישר להמציא כתבי בי-דין בדואר ‏אלקטרוני (ת.עדכון: 20/04/2020) שר המשפטים החליט על הארכת מצב החירום ‏במערכת המשפט בחודש בשל התפשטות נגיף ‏הקורונה (ת.עדכון: 06/07/2020) ת'י 5568 חלק 2‏ (ת.עדכון: 01/04/2020) תהליך ביצוע חידוש מרחוק לתעודה אלקטרונית מאושרת שטרם פג תוקפה (ת.עדכון: 08/10/2020) תיוג ומניעת טיפול רפואי על רקע מקום מגורים או השתייכות קבוצתית (ת.עדכון: 20/02/2020) תקלה בתשלום אגרת רישיון לשנת 2020 בבנק הדואר (ת.עדכון: 22/01/2020) תשלום אגרה שנתית למתווך במקרקעין לשנת 2020 (ת.עדכון: 22/01/2020) תשלום אגרה שנתית לרואה חשבון לשנת 2020 (ת.עדכון: 28/07/2020) جدول مناوبة المحاكم الشرعية لسنة 2020
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין