(ת.עדכון: 06/12/2016) בקשות לועדת התמיכות בשידורים קהילתיים אישור מתן התמיכה כפוף לאישור תקציב המדינה לשנת 2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) בשורה צרכנית לצופי הספורט (ת.עדכון: 06/12/2016) דר אמיר אדלר החל לכהן בתפקיד המדען הראשי (ת.עדכון: 06/12/2016) דר עדי אייל הגיש לראש הממשלה את הדוח הסופי של הוועדה לבחינת שוק הפקות המקור בטלוויזיה המסחרית (ת.עדכון: 06/12/2016) דר עדי אייל הגיש לראש הממשלה בנימין נתניהו את הדוח הסופי וההמלצות של הוועדה בראשותו לבחינת שוק הפקות המקור בטלוויזיה המסחרית (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרה איסור אפליה בין מנויים (ת.עדכון: 06/12/2016) הועדה המייעצת לעניין הסדרת הרגולציה בשוק השידורים התכנסה לראשונה (ת.עדכון: 06/12/2016) הוקצו לרכבת ישראל פסי תדרים להפעלת מערכת GSM-R שתסייע בהגברת בטיחות הנסיעה ברכבת (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בנושא הבטחת הרציפות התפקודית של חברות התקשורת במצבי חירום ומשבר (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בעניין מתכונת השימוש בתשתיות פיזיות ומתכונת אספקת ושירות SLU (ת.עדכון: 06/12/2016) המועצה לשידורי כבלים ולווין הורתה להוט להסיר את מבצעי טריפל WEEKEND המוצע רק בשישי-שבת (ת.עדכון: 06/12/2016) המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין מזמינה את הציבור להציג עמדות בעניין מיקוד אסדרת השידורים בשוק הטלוויזיה הרב (ת.עדכון: 06/12/2016) הממשלה אישרה את טיוטת חוק השידור הציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת החוק לאיחוד גופי הרגולציה על השידורים תועלה ביום א' הקרוב בוועדת השרים לחקיקה (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת האיתור לבחירת המועמדים לתפקיד יושב ראש מועצת תאגיד השידור הציבורי העבירה לשר את המלצותיה (ת.עדכון: 06/12/2016) חיבור לאינטרנט בפעולה אחת ללא צורך בהתקשרות כפולה לספק (ת.עדכון: 06/12/2016) מה משמעות הרפורמה הקרויה רפורמת הפס הרחב (ת.עדכון: 06/12/2016) מכרז התדרים לדור הרביעי הגיע לשלב הסופי (ת.עדכון: 06/12/2016) מכרז למתן שירותי דור רביעי הגיע לסיומו (ת.עדכון: 06/12/2016) ממצאי דוח פניות הציבור של משרד התקשורת לשנת 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת אישר את הסכם שיתוף הרשת בין חברת פרטנר ובין חברת הוט מובייל (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת החליט להטיל עיצום כספי בסך 906640 על חברת בזק (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת הטיל עיצום כספי בסך 88,840 שח על חברת הוט (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת הטיל עיצום כספי על חברת פרטנר בסך 321330 שח (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת הטיל עיצום כספי על פלאפון בסך של 369780 שח (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת יחייב את חברות התקשורת לעמוד בחובת השקיפות בחבילות התקשורת (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת מגיב לעתירת חברת בזק כנגד רפורמת הפס הרחב (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת מטיל עיצום כספי בסך 3,192,730 שח על חברת בזק (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת מטיל עיצום כספי בסך 73,730 שח על חברת הוט מובייל (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת מטיל עיצום כספי בסך 903600 שח על חברת בזק (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת מטיל עיצום כספי על חברת בזק בסך של כ8.5 מיליון שח (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת מפרסם שימוע לאסדרה בנושא- מועד גביית תשלומים חודשיים קבועים עי חברות הסלולר (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת מפרסם שימוע לתקנות השידור הציבורי הישראלי (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת שוב מטיל עיצום כספי על חברת בזק בשל פגיעה בתחרות בסך של 3373450 שח (ת.עדכון: 06/12/2016) ניתן ליישם שירות טלפוניה סיטונאי ברשת בזק במועד (ת.עדכון: 06/12/2016) סניפי הדואר יפעלו בחודשי הקיץ במתכונת מלאה (ת.עדכון: 06/12/2016) ראש הממשלה ושר התקשורת בנימין נתניהו אישר היום את עסקת המיזוג הפיננסי יס-בזק (ת.עדכון: 06/12/2016) ראש הממשלה ושר התקשורת בנימין נתניהו מינה את חברי הועדה המייעצת לעניין הסדרת הרגולציה בשוק השידורים (ת.עדכון: 06/12/2016) רוהמ - רפורמת השוק הסיטונאי תמשיך לזכות לגיבוי מלא (ת.עדכון: 06/12/2016) רפורמת השוק הסיטונאי הגברת התחרות בפס הרחב באינטרנט (ת.עדכון: 06/12/2016) רפורמת רישיון אחוד (ת.עדכון: 06/12/2016) תדרוך כתבים (ת.עדכון: 06/12/2016) תהליך הניידות בין חברות הסלולר ממשיך לתרום לתחרות בין חברות התקשורת ומתבצע ללא תקלות מהותיות
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין