(ת.עדכון: 06/12/2016) אושרה העברת שישים מיליון שח לצורך הפקות מקור לתאגיד (ת.עדכון: 06/12/2016) גביית תשלומים בתשלום מראש על ידי חברות התקשורת בעסקה מתמשכת תיאסר החל מיום 1.7.16 (ת.עדכון: 31/10/2016) הודעה בדבר הטלת עיצום כספי על חברת סלקום ישראל בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בעניין הגשת התייחסויות - ועדת פילבר (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לציבור בדבר דחיית המועד ליישום ההחלטה מיום 13.11.2014 לעניין מועד פרישת תשתית הוט טלקום (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לציבור בדבר המועד ליישום ההחלטה מיום 13.11.2014 לעניין מועד פרישת תשתית הוט טלקום (ת.עדכון: 31/10/2016) הוועדה לאסדרת הרגולציה על שוק השידורים מפרסמת שימוע (ת.עדכון: 06/12/2016) הועדה להסדרת המייעצת להסדרת הרגולציה על שוק השידורים (ת.עדכון: 06/12/2016) הועדה להסדרת הרגולציה על שוק השידורים זימנה את גורמי השוק הרלבנטיים להציג בפניה את עמדותיהם (ת.עדכון: 31/10/2016) השינוי הארגוני במשרד התקשורת יוצא לדרך (ת.עדכון: 06/12/2016) חברת פרטנר הודיעה למשרד התקשורת כי בכוונתה לפרוש (ת.עדכון: 31/10/2016) חובת אספקת שידורים על ידי חברת הוט ביישובי הפריפריה (ת.עדכון: 06/12/2016) ליברליזציה והקלת הבירוקרטיה ברישוי המיוחד (ת.עדכון: 06/12/2016) למעלה מרבע מיליון לקוחות כבר התניידו בין בזק לחברות אחרות (ת.עדכון: 06/12/2016) מוקד לבעלי מוגבלויות (ת.עדכון: 06/12/2016) מנכל משרד התקשורת הציג להנהלת משרדו היום את עיקרי תוכנית העבודה לשנת 2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת החליט לחלט לחברת גולן טלקום סכום של כ - 31 מיליון שח בגין אי עמידה בהוראות רשיונה (ת.עדכון: 08/12/2016) משרד התקשורת הטיל עיצום כספי בסך של 170,280 ₪ על חברת 012 (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת מטיל עיצום כספי בסכום של 1517260 על חברת סלקום (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת מטיל עיצום כספי על חברת סלקום בשל הפרת הוראת רישיון בנושא אספקת שירות בלא קבלת בקשה מפורשת של המנוי בסך 1268630 שח (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת מסדיר מחדש את תחום התדרים האלחוטיים ומתאימו לחקיקה העכשווית (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת מפרסם את דוח פניות הציבור בנושא טלקום לשנת 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת מפרסם שימוע לציבור בעניין קביעת תעריפים לשירותים סיטונאיים על גבי תשתית האינטרנט של הוט (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת פרסם את נימוקי ההחלטה לדחיית בקשת המיזוג שהגישו החברות גולן טלקום וסלקום (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת פרסם מכרז בין משרדי לתפקיד משנה למנכל ומנהל מינהל הנדסה (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד התקשורת קיים יום אסטרטגיה בנושא טכנולוגיות (ת.עדכון: 08/12/2016) מתן ארכה להתייחסויות לשימועי הוועדה לאסדרת הרגולציה על שוק השידורים עד לתאריך 01-12-2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) מתן הקלות נוספות במדיניות רישוי הסחר וייבוא מכשירי סלולר (ת.עדכון: 08/12/2016) עמדת משרד התקשורת – הרפורמה בתקשורת הקווית כפי שתוצג על ידי המשרד בועדת הכלכלה (ת.עדכון: 06/12/2016) שימוע בנושא- עדכון דרישות רמות שירות - SLA לאספקת שירות BSA+TELEPHONY על ידי חברת בזק (ת.עדכון: 31/10/2016) שימוע בנושאים עליהם המליצה הוועדה לאסדרת הרגולציה על שוק השידורים הבהרה (ת.עדכון: 06/12/2016) שינוי מדיניות לעניין רישוי סחר וייבוא של ציוד קצה הפועל בשיטה התאית (ת.עדכון: 06/12/2016) תופעת תשלומי הגבייה המנופחים של חברות התקשורת (ת.עדכון: 06/12/2016) תקלה בחברת פלאפון
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין