(ת.עדכון: 27/02/2017) בגץ- אין להתערב בהחלטת משרד התקשורת להורות על הפסקת מתן שירותי הקלטה באמצעות מספרי פרמיום (ת.עדכון: 16/08/2017) במטרה להקל בנטל הבירוקרטי המוטל על יבואנים וסוחרים המייבאים ציוד סלולרי, להגביר את התחרות בתחום ולהפחית את המחירים לצרכן ולדאוג לרווחתו (ת.עדכון: 28/09/2017) בעקבות החלטת חברת דואר ישראל לאפשר לשלם למשרדי הממשלה גם באמצעות כרטיס אשראי בסניפי הדואר השונים (ת.עדכון: 18/04/2017) הודעה לתקשורת (ת.עדכון: 07/11/2017) הוועדה המייעצת בוחנת את דחיית מועד יישום ההחלטה לעניין מועד פרישת תשתית הוט טלקום בשישה חודשים (ת.עדכון: 19/07/2017) המשרד משלים את יישום רפורמת השוק הסיטונאי (ת.עדכון: 08/05/2017) הענקת רשיון חברת מרתון 018 אקספון והרחבת רישיון לחברת גולן טלקום 20.4.17 (ת.עדכון: 22/01/2017) השינוי הארגוני במשרד התקשורת יוצא לדרך (ת.עדכון: 22/01/2017) השר צחי הנגבי בהשקת שירות השידורים של חברת HOT לכלל ישובי הארץ (ת.עדכון: 28/09/2017) יוחזרו אגרות תדרים לחברת גולן טלקום בסכום של כ-46 מיליון שח (ת.עדכון: 19/07/2017) לראשונה מאז 2003 , תעריפי חברת בזק שהיו מפוקחים (ת.עדכון: 16/08/2017) מינוי מר מימון שמילה לתפקיד המנכל בפועל (ת.עדכון: 28/09/2017) משרד התקשורת החל בתהליך של קידום הסכם להורדת תעריפי נדידה בין ישראל לאוקראינה (ת.עדכון: 28/09/2017) משרד התקשורת החל להיערך בתקווה כי עד סוף שנת 2018 יוקצו תדרים לדור 5 (ת.עדכון: 27/02/2017) משרד התקשורת הטיל עיצום כספי על פרטנר בסך של 659730 שח (ת.עדכון: 22/01/2017) סבב נוסף של תיקונים צרכניים ברשיונות חברות הסלולאר (ת.עדכון: 14/06/2017) פתיחת שרותי הטלפוניה של בזק לתחרות (ת.עדכון: 18/04/2017) צחי הנגבי אישר את העברת אמצעי השליטה בחברת גולן טלקום לידי הרוכשת חברת אלקטרה (ת.עדכון: 18/04/2017) צחי הנגבי, אימץ את המלצות הוועדה לאסדרת הרגולציה על שוק השידורים (ת.עדכון: 22/01/2017) רפורמת הפס הרחב עדכונים (ת.עדכון: 14/06/2017) שיתוף פעולה טרילטראלי בין יוון, קפריסין וישראל (ת.עדכון: 08/05/2017) של חברת פלאפון 23.4.17CDMA הודעה על סגירת רשת (ת.עדכון: 16/08/2017) שר התקשורת איוב קרא הורה לבחון, באמצעות סקר, את עמדות הציבור בשאלת האפשרות להוזלת מחיר המנוי בערוצי הספורט בתמורה לשידור פרסומות בערוצים אלו (ת.עדכון: 16/08/2017) שר התקשורת איוב קרא החליט לדחות את ערעורה של חברת גולן טלקום על החלטת החילוט שקיבל המשרד בתאריך 30.8.16 (ת.עדכון: 28/09/2017) שר התקשורת איוב קרא החליט לדחות את ערעורה של חברת גולן טלקום על החלטת החילוט (ת.עדכון: 28/09/2017) שר התקשורת איוב קרא מינה ועדת מכרזים להקצאת תדרים לאספקת שרותים סלולריים מתקדמים בטכנולוגיית דור רביעי וחמישי (ת.עדכון: 28/09/2017) שר התקשורת איוב קרא נפגש עם הנהלת צ'רלטון (ת.עדכון: 16/08/2017) תשלום מיסים בישראל על ידי פלטפורמת פרסום כלל עולמיות
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין