(ת.עדכון: 06/06/2018) appendix A decision 1-9-2018 (ת.עדכון: 06/06/2018) appendix B decision 1-9-2018 (ת.עדכון: 06/06/2018) estimating the cost of a wholesale access service on hots network (ת.עדכון: 12/06/2018) ESTIMATING THE COST OF A WHOLESALE ACCESS SERVICE ON HOT’S NETWORK (ת.עדכון: 06/06/2018) Estimating the cost of Wholesale Access Services on HOTS network 11.2015 (ת.עדכון: 27/11/2018) אושרה בוועדת שרים לענייני חקיקה טיוטת חוק שידורי ספורט ישראלי מרכזיים חינם (ת.עדכון: 30/04/2018) אימוץ המלצת הוועדה המייעצת בדבר רשימת יישובים נעדרי תשתית הוט לפרישה מיידית (ת.עדכון: 12/06/2018) אימוץ המלצת הועדה המייעצת בדבר דחיית המועד ליישום החלטת שר התקשורת לעניין מועד פרישת תשתיות הוט טלקום (ת.עדכון: 27/11/2018) בקשות לוועדת התמיכות בעניין קבלת ‏תמיכה לשם מימון הפקות מקומיות ‏בשפות האמהרית והטיגרינית - לשנת ‏‏2019‏ (ת.עדכון: 27/11/2018) בקשות לוועדת התמיכות בשידורים ‏קהילתיים - אישור מתן התמיכה כפוף ‏לאישור תקציב המדינה לשנת 2019‏ (ת.עדכון: 09/10/2018) בתאריך 15.10.2018 בשעה 18-00 מתקיים ‏מבחן בתחום חובבי רדיו (ת.עדכון: 12/06/2018) דוח הוועדה לבחינת מבנה תעריפי חברת בזק ועדכונם ולקביעת תעריפי שירותים סיטונאיים בתחום התקשורת הנייחת (ת.עדכון: 12/06/2018) דוח הוועדה לגיבוש המלצות מפורטות בדבר מדיניות וכללי תחרות בתחום התקשורת בישראל (ת.עדכון: 27/11/2018) דחיית המענה לשימוע 16102018 (ת.עדכון: 12/06/2018) הארכת תוקף הוראות בנוגע לחבילת יסוד (ת.עדכון: 27/11/2018) הארכת תוקף התשלומים הקבועים בתוספת הראשונה והשנייה בתקנות השימוש לשנת 2018 ואילך (ת.עדכון: 12/06/2018) הודעה בעניין שימוע בנוגע לחובת הפרישה האוניברסלית החלה על IBC (ת.עדכון: 07/08/2018) הודעה לציבור בעניין שקילת דחיית החלטת שר התקשורת לעניין פרישת תשתית הוט (ת.עדכון: 12/06/2018) הודעת התקשורת (בזק ושידורים) (חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) - טיוטה (ת.עדכון: 27/11/2018) הישגים טכנולוגיים תחבורתיים בעקבות שיתוף ‏פעולה בין משרד התקשורת למשרד התחבורה (ת.עדכון: 07/08/2018) המכרז לתחנות הרדיו בערבית יוצא לדרך (ת.עדכון: 12/06/2018) המלצה בדבר קביעת תעריפים מרביים לשירותים סיטונאיים ברשת בזק (ת.עדכון: 09/10/2018) המלצה בדבר קביעת תשלומים מרביים לשימוש הדדי של בעלי התשתית בשירות גישה לתשתית פסיבית (ת.עדכון: 06/06/2018) המלצה (ת.עדכון: 12/06/2018) המלצותינו בדבר אספקת שירות טלפוניה (ת.עדכון: 30/04/2018) המלצת הוועדה המייעצת בדבר רשימת יישובים נעדרי תשתית הוט (ת.עדכון: 12/06/2018) המשרד משלים את יישום רפורמת השוק הסיטונאי (ת.עדכון: 09/10/2018) הפעלת מוקד פניות טלפוני מאויש ביום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות - שימוע (ת.עדכון: 07/08/2018) הפרטת הדואר יוצאת לדרך חדשה (ת.עדכון: 30/04/2018) הפרטת עידן פלוס יצאה לדרך (ת.עדכון: 07/08/2018) וועדת איתור מנכל הרשות השנייה לטלוויזיה ‏ולרדיו ‏ (ת.עדכון: 30/04/2018) חברת מרתון אקספון קיבלה אישור הפעלה למתן שירותי סלולאר (ת.עדכון: 27/11/2018) טיוטת תיקון רשיון לעניין IPv6 (ת.עדכון: 27/11/2018) טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפ'א) (תיקון...) (ת.עדכון: 09/10/2018) טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים)(שימוש ברשת בזק ציבורית של מפא) (תיקון) - טיוטה (ת.עדכון: 12/06/2018) טכנולגיית הדור הרביעי - האינטרס הציבורי (ת.עדכון: 23/12/2018) כנס חשיפת עקרונות מכרז תדרים (ת.עדכון: 30/04/2018) מהפכת האישורים הורדת חסמים ביבוא (ת.עדכון: 27/11/2018) מוקדי פניות טלפוניים - שימוע משני (ת.עדכון: 12/06/2018) מוקדי פניות טלפוניים של בעלי רישיון למתן שירותי בזק - החלטה (ת.עדכון: 27/11/2018) מינוי ועדה מייעצת לשר התקשורת לבחינת שירותי הדואר בתחום השמור (ת.עדכון: 12/06/2018) מנגנון בדיקה ועדכון תחזית הביקושים לצורך עדכון תעריפי השוק הסיטונאי (ת.עדכון: 12/06/2018) מסמך הצדקה – הכנסת דור 4 לתקשורת הסלולארית בישראל (ת.עדכון: 12/06/2018) מסמך מדיניות בנושא הרחבת התחרות בתחום התקשורת הנייחת - שוק סיטונאי (ת.עדכון: 27/11/2018) משרד התקשורת הוציא תיקון שימוע ‏מספר 4 לתוכניות המספור לעניין ניידות ‏מספרים (ת.עדכון: 09/10/2018) משרד התקשורת ממשיך לפעול להסרת חסמים על מנת לאפשר האצת פריסת תשתיות סיבים (ת.עדכון: 23/12/2018) משרד התקשורת פרסם קול קורא לתגובות הציבור לקביעת עקרונות מדיניות לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס בישראל (ת.עדכון: 12/06/2018) משרד התקשורת, קבע מדדים לזמני המתנה למענה אנושי מקצועי במוקדי שירות הלקוחות של החברות למתן שירותי תקשורת (ת.עדכון: 12/06/2018) מתכונת אספקת שירות טלפוניה במכירה חוזרת וקביעת תשלום בעדו בקשת חברת בזק (ת.עדכון: 06/06/2018) נספח א להחלטה מס' 2-232017_0 (ת.עדכון: 06/06/2018) נספח א להחלטה מס' 2 (ת.עדכון: 06/06/2018) נספח א1 להחלטה מס 2-23-2017_0 (ת.עדכון: 12/06/2018) סבב נוסף של תיקון רישיונות רטן ורישיונות אחודים בנושאים צרכניים (ת.עדכון: 12/06/2018) סבב נוסף של תיקון רישיונות רטן (ת.עדכון: 09/10/2018) סיכום הכנסות ענף התקשורת 2017 (ת.עדכון: 27/11/2018) עדכון תוכנית המספור לעניין ניידות מספרים – תיקון מס' 4 (ת.עדכון: 07/08/2018) עדכון תעריפי השוק הסיטונאי למחצית השנייה של שנת 2018 (ת.עדכון: 12/06/2018) עדכון תעריפי השוק הסיטונאי לשנים 2017 ו2018 (ת.עדכון: 07/08/2018) עיצום כספי - על חברת וויזקום תקשורת בעמ בגין ‏הפרה בנושא מתן שירות ללא רישיון (ת.עדכון: 07/08/2018) עיצום כספי על גולן בגין אי יישום אסדרה בנושא ‏מכשירים גנובים (ת.עדכון: 30/04/2018) עיצום כספי על חברת סאטלינק תקשורת בעמ ‏בגין הפרת רישיונה בנושא העברת שליטה ללא ‏אישור (ת.עדכון: 07/08/2018) עיצום כספי על סלקום בגין אי יישום אסדרה בנושא ‏מכשירים גנובים (ת.עדכון: 30/04/2018) עיצום כספי תוספת חבילות גלישה (ת.עדכון: 30/04/2018) עיצום כספי- הודעה בדבר הסרת עתירה מנהלית (ת.עדכון: 27/11/2018) עיצום כספי- על בזק בינלאומי בגין הפרת ‏הוראות רישיון בנושא אספקת שירותי אינטרנט (ת.עדכון: 27/11/2018) עיצום כספי- על גולן טלקום בגין הפרת הוראות ‏רישיון בנושא חיובי יתר (ת.עדכון: 27/11/2018) עיצום כספי- על גולן טלקום בגין זמני המתנה ‏למענה אנושי (ת.עדכון: 27/11/2018) עיצום כספי- על טלזר 019 בגין חסימת חיוג ‏לחול (ת.עדכון: 27/11/2018) עיצום כספי- על סלקום תקשורת קווית בגין ‏חסימת ניודים (ת.עדכון: 09/10/2018) עמידה בדרישות ביטחון ליישום אספקת שירות לפי תיק שירות שימוש הדדי בתשתיות פסיביות (ת.עדכון: 23/12/2018) עקרונות מדיניות לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס בישראל קול קורא-מכתב (ת.עדכון: 23/12/2018) עקרונות מדיניות לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס בישראל קול קורא (ת.עדכון: 12/06/2018) פגישת השר קרא עם שרי התקשורת היווני והקפריסאי (ת.עדכון: 09/10/2018) פניה לאיתור מועמדים-ות למילוי משרת יור המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין (ת.עדכון: 15/04/2018) פרוטוקול דיון הוועדה המייעצת לעיצומים כספיים בעניין סאטלינק 27.11.17 (ת.עדכון: 09/10/2018) פרסום נתחי שוק בתחום הדואר הכמותי לרבעון השני של שנת 2018 (ת.עדכון: 27/11/2018) פרסום נתחי שוק בתחום הדואר הכמותי לרבעון שלישי של שנת 2018 (ת.עדכון: 12/06/2018) צעד נוסף להגברת התחרות בתחום התקשורת הנייחת בשוק הסיטונאי ויצירת מגרש משחקים מאוזן (ת.עדכון: 12/06/2018) קביעת תעריף מירבי בעד שירותים סיטונאיים ברשת הוט (ת.עדכון: 23/12/2018) קול קורא לקבלת הערות הציבור לנוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים באזור התעשייה עטרות (ת.עדכון: 09/10/2018) רישיון לשידור בערוץ הכנסת - נספח ד - רשימת הפרות מהותיות של הרישיון (ת.עדכון: 09/10/2018) רישיון לשידור בערוץ הכנסת - נספח-א1 (ת.עדכון: 09/10/2018) רישיון לשידור בערוץ הכנסת לחברת ערוץ 10 כנסת ישראל בעמ (ת.עדכון: 23/12/2018) רשיון כללי אחוד לIBC למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים (ת.עדכון: 09/10/2018) רשיון לשידור בערוץ הכנסת - נספח3 - מפרט השידורים (ת.עדכון: 12/06/2018) רשימת שירותים להצעת מדף (ת.עדכון: 23/12/2018) שימוע - בקשתה של קבוצת בזק לשנות את המבנה המשפטי בחברות הבת של בזק (ת.עדכון: 27/11/2018) שימוע 16102018 - מעבר לפרוטוקול IPv6 (ת.עדכון: 12/06/2018) שימוע לקביעת מתכונת לבחינת צמצום מרווחים עי בעלי תשתית תקשורת נייחת בפס רחב (ת.עדכון: 12/06/2018) שימוע משלים לסבב נוסף של תיקון רישיונות רטן ורישיונות אחודים בנושאים צרכניים (ת.עדכון: 27/11/2018) שימוע משני לטיוטת אמות המידה לקביעת יחס חלוקת תשלומים למימון הפקות מקומות קנויות מסוגה עילית-מורכבת (ת.עדכון: 09/10/2018) שינויים בחובת הפרישה האוניברסלית החלה על IBC - המלצה (ת.עדכון: 09/10/2018) שר התקשורת איוב קרא החליט למנות את חבר ‏מועצת הכבלים והלווין מר אשר ביטון לתפקיד ‏ממלא מקום יור מועצת הכבלים ‏והלווין (ת.עדכון: 07/08/2018) שר התקשורת איוב קרא חתם על מזכר הבנה ‏להקמתה של קבוצת עבודה משותפת למשרד ‏התקשורת ול- ‏FCC (ת.עדכון: 27/11/2018) שר התקשורת איוב קרא חתם על תיקון ‏לצו הטלגרף האלחוטי (ת.עדכון: 12/06/2018) תהליך הגשת בקשה לאישור יבוא ציוד אלחוטי למשרד התקשורת פשוט ומהיר יותר (ת.עדכון: 09/10/2018) תיק שירות שימוש הדדי בתשתיות פסיביות - שימוע מס' 090818 (ת.עדכון: 23/12/2018) תיקון החלטת השר בענין שינויים בחובת הפרישה האוניברסלית החלה על UBC (ת.עדכון: 12/06/2018) תסקיר בריאותי – רשת סלולרית דור רביעי (ת.עדכון: 12/06/2018) תקשורת סלולארית בדור רביעי - עמדת משרדי התקשורת, הבריאות והגנת הסביבה (ת.עדכון: 06/06/2018) תקשורת סלולרית בדור 4 (ת.עדכון: 12/06/2018) תשלום לחברת בזק עבור ביקור טכנאי בבית לקוח לצורך התקנה תיקון נספח מס' - 2
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין