1. דרישת מידע לעניין מסירת נתונים עיתיים
2. הזמנה להצגת עמדות בעניין מוקדי שירות טלפוניים וזמני מענה
3. תקשורת
(ת.עדכון: 12/08/2019) 220 ישובים בפריפריה יזכו לקבל את שירותי הוט טלקום (ת.עדכון: 12/08/2019) אימוץ המלצות הוועדה המייעצת בהתאם לתקנות התקשורת (ת.עדכון: 11/06/2019) אישורי התאמה לציוד אלחוטי (ת.עדכון: 12/08/2019) איתור מועמדים למועצת תאגיד השידור הישראלי (ת.עדכון: 24/04/2019) בחינה של האפשרות לדחות את החלטת שר התקשורת בנוגע לפרישת תשתית הוט טלקום (ת.עדכון: 12/08/2019) ביטול הוראות הדיווח ברישיונות הכלליים – מסמך החלטה (ת.עדכון: 20/05/2019) בתאריך 05.06.19 בשעה 18.00 מתקיים מבחן ‏בתחום חובבי רדיו (ת.עדכון: 14/07/2019) גביית דמי מעבר בין סלי שירותים (ת.עדכון: 14/02/2019) דוח הממונה על יישום חופש המידע במשרד התקשורת לשנת 2018 (ת.עדכון: 20/05/2019) דוח פניות הציבור 2018 (ת.עדכון: 24/04/2019) דוח פניות ציבור - טלקום 2018 (ת.עדכון: 24/04/2019) דחיית מועד החלטת שר התקשורת לעניין פרישת תשתית הוט טלקום ש.מ (ת.עדכון: 04/09/2019) דיווח חצי שנתי לעניין יבוא ציוד קצה הפועל בשיטה התאית (ת.עדכון: 14/07/2019) דין וחשבון לפי חוק חופש המידע לשנת 2018 (ת.עדכון: 14/07/2019) דרישת מידע לעניין מסירת נתונים עיתיים (ת.עדכון: 24/01/2019) האצת קצב פריסת הסיבים האופטיים ‏במדינת ישראל (ת.עדכון: 24/01/2019) הארכת תוקף התשלומים הקבועים בתוספת הראשונה והשנייה בתקנות השימוש לשנת 2018 ואילך (ת.עדכון: 04/09/2019) הבהרה - שירותי דואר בתחום המוסדר (ת.עדכון: 14/07/2019) הודעה בדבר הגשת עתירה מנהלית (ת.עדכון: 24/03/2019) הודעה בדבר הטלת עיצום כספי על חברת סלקום ישראל בעמ (ת.עדכון: 24/04/2019) הודעה והבהרה לציבור היבואנים בדבר יבוא מכשירים סלולריים בעלי יכולת טעינה אלחוטית (ת.עדכון: 24/01/2019) הודעה לבעלי רישיונות לפי פקודת ‏הטלגרף האלחוטי (ת.עדכון: 24/01/2019) הודעה לציבור - ניסויים של גורמי מחקר ‏במוסדות להשכלה גבוהה (ת.עדכון: 24/03/2019) הודעה לציבור היבואנים בדבר יבוא מכשירים סלולריים בעלי יכולת טעינה אלחוטית (ת.עדכון: 24/03/2019) הודעה לציבור היבואנים בדבר שינויים באסדרה בנוגד ליבוא של ציוד קצה רטן (ת.עדכון: 24/04/2019) הודעת התקשורת (בזק ושידורים)(שימוש ברשת בזק ציבורית של מפא)(מס' 2) (ת.עדכון: 11/06/2019) הוועדה המייעצת החליטה לצאת היום בשימוע (ת.עדכון: 24/01/2019) הוט מובייל בגין הפרת הוראות רישיון ‏בנושא חיובי יתר (ת.עדכון: 14/07/2019) החלטה - מעבר לפרוטוקול IPv6 - שימוע מס' 16102018 (ת.עדכון: 14/07/2019) היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה של מכתבים לפי חוק הדואר (ת.עדכון: 12/08/2019) המלצה בדבר קביעת תעריף מרבי לשירות גישה אולטרה רחבת פס מנוהלת על גבי רשת הסיבים של בזק-1 (ת.עדכון: 12/08/2019) המלצה בדבר קביעת תעריף מרבי לשירות גישה אולטרה רחבת פס מנוהלת על גבי רשת הסיבים של בזק (ת.עדכון: 12/08/2019) המלצה בדבר שינוי מתכונת שיווק הבאנדל ההפוך (ת.עדכון: 12/08/2019) המלצה בעניין קביעת מחיר אחיד לשירותי אינטרנט מבוססי סיב אופטי FTTP (ת.עדכון: 12/08/2019) המלצה בעניין קביעת מחיר אחיד לשירותי אינטרנט מבוססי סיב אופטי FTTP (ת.עדכון: 24/04/2019) המלצת הוועדה המייעצת בדבר דחיית מועד החלטת שר התקשורת לעניין פרישת תשתית הוט (ת.עדכון: 12/08/2019) המלצת הוועדה המייעצת בהתאם לתקנות התקשורת (ת.עדכון: 12/08/2019) המרוץ לדור החמישי (ת.עדכון: 14/02/2019) הערכות להגנה בסייבר בעידן ה‎IOT (ת.עדכון: 04/09/2019) הפסקה מוחלט ת והחזרת ציוד קצה - שימוע (ת.עדכון: 14/07/2019) הפרעות בתחום ה‎- GPS‎ (ת.עדכון: 04/09/2019) הצעת שירות סינון אתרים ותכנים פוגעניים גם בהודעה אלקטרונית (ת.עדכון: 14/07/2019) הרחבת פרישת תשתית תקשורת סלולרית והיערכות לתחילת הפרישה של תשתית בדור החמישי -1 (ת.עדכון: 14/07/2019) הרחבת פרישת תשתית תקשורת סלולרית והיערכות לתחילת הפרישה של תשתית בדור החמישי (ת.עדכון: 14/02/2019) התייחסות משרד התקשורת לדוח מבקר ‏המדינה על חברת דואר ישראל בעמ (ת.עדכון: 12/08/2019) ועדה מייעצת בהתאם לתקנה 2 לתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת) (ת.עדכון: 24/04/2019) חופשה מרוכזת בחג פסח במשרדי הממשלה (ת.עדכון: 04/09/2019) טיוטת מדיניות משרד התקשורת בתחום גלים מילימטריים (ת.עדכון: 24/01/2019) כנס חשיפת עקרונות מכרז תדרים (ת.עדכון: 24/03/2019) כתב מינוי לצוות בין משרדי בחינת מדיניות פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות פס נייחות במדינת ישראל (ת.עדכון: 24/04/2019) מדיניות פרסום מידע - צוות בין משרדי לבחינת מדיניות פרישת תשתיות תקשורת אולטרה רחבות פס נייחות במדינת ישראל (ת.עדכון: 24/04/2019) מוקדי פניות טלפוניים - החלטה בעקבות שימוע משני (ת.עדכון: 14/07/2019) מוקדי פניות טלפוניים - החלטה (ת.עדכון: 14/07/2019) מוקדי פניות טלפוניים - שימוע משני נוסף (ת.עדכון: 24/01/2019) מכרז לשירותי רטן ברוחבי פס מתקדמים - עקרונות (ת.עדכון: 12/08/2019) מכרז תדרים לדור 5 יוצא לדרך (ת.עדכון: 24/03/2019) מנכל משרד התקשורת מינה צוות בין-‏משרדי לבחינת הנושאים הבאים במסגרת ‏אסדרת התשתיות רחבות הפס בישראל (ת.עדכון: 24/03/2019) מנכל משרד התקשורת נתי כהן בוועידת ‏השלטון המקומי לחדשנות (ת.עדכון: 14/02/2019) משרד התקשורת אוסר על ספקיות ‏האינטרנט לנתק את לקוחות הבאנדל ‏ההפוך (ת.עדכון: 14/07/2019) משרד התקשורת דוחה את הודעת חברת הוט מובייל (ת.עדכון: 24/04/2019) משרד התקשורת הודיע לגולן טלקום ו הוט מובייל על ‏כוונתו להטיל על כל אחת עיצום כספי בסך של כ- 300 אלף ‏‏₪‏ (ת.עדכון: 24/04/2019) משרד התקשורת הודיע לחברת פלאפון על כוונתו להטיל ‏עיצום כספי בסך של 691,570 ₪ ‏ (ת.עדכון: 24/04/2019) משרד התקשורת הודיע לפרטנר על כוונתו להטיל עליה ‏עיצום כספי בסך של כ- 1.1 מיליון ₪ ‏ (ת.עדכון: 24/04/2019) משרד התקשורת הנחה את חברות התקשורת בדבר אופן אספקת שירותי תקשורת ביום הבחירות לכנסת (ת.עדכון: 24/01/2019) משרד התקשורת הציג את עקרונות מכרז ‏תדרים 5‏G (ת.עדכון: 14/07/2019) משרד התקשורת מאשר את העברת אמצעי השליטה בחברת‎ IBC ‎לקבוצת ‏סלקום בעמ וקרן תשתיות לישראל (ת.עדכון: 11/06/2019) משרד התקשורת מבקש לתקן את רישיון ספקי הסלולר והאינטרנט ומחייבם לשלוח למנוייהם מסרון (ת.עדכון: 14/02/2019) משרד התקשורת ממשיך לעודד תחרות ‏בשוק התקשורת במגזר העסקי ושוקל ‏לאשר לקבוצת הוט הקלות בשיווק חבילות ‏תקשורת (ת.עדכון: 12/08/2019) משרד התקשורת ממשיך לפעול לעידוד חברות התקשורת להשקעות בתשתיות תקשורת מתקדמות ועידוד התחרות בשירותים לצרכן (ת.עדכון: 24/04/2019) משרד התקשורת מסיר חסם נוסף בתהליך ניוד בין חברות התקשורת (ת.עדכון: 24/03/2019) משרד התקשורת מעדכן את זמני ‏ההמתנה למענה האנושי של חברות ‏התקשורת ללקוחותיהם (ת.עדכון: 24/03/2019) משרד התקשורת מפחית את הרגולציה ‏בתחום השידורים (ת.עדכון: 12/08/2019) משרד התקשורת פועל להאצת השקעות בתשתיות תקשורת מתקדמות (ת.עדכון: 04/09/2019) משרד התקשורת- סיכום חציון ראשון 2019 (ת.עדכון: 14/07/2019) נתח השוק של חברת בזק בתחום הטלפוניה הפנים-ארצית הנייחת בחודשים ספטמבר 2017 - מרץ 2019 (ת.עדכון: 04/09/2019) סיום התקשרות והחזרת ציוד קצה - שימוע (ת.עדכון: 04/09/2019) סיום התקשרות והחזרת ציוד קצה נייח - שימוע (ת.עדכון: 14/07/2019) סיכום הכנסות שוק התקשורת לשנת 2018 (ת.עדכון: 14/07/2019) סיכום שנת 2015 (ת.עדכון: 04/09/2019) סינון תכנים ואתרים פוגעניים (ת.עדכון: 24/04/2019) עדכון התשלומים המרביים בעד שימוש בשירותים הסיטונאיים ברשת חברת בזק לשנים 2019-2022 - שימוע (ת.עדכון: 24/04/2019) עדכון תוכנית המספור לעניין ניידות מספרים - תיקון מס' 4 - החלטה (ת.עדכון: 14/07/2019) עדכון תוכנית המספור לעניין ניידות מספרים – שימוע משני (ת.עדכון: 24/03/2019) עיצום כספי על בעלות הרישיון לשידורים ‏רב ערוציים בגין אי הוצאת כספים כנדרש ‏בשנת 2016‏ (ת.עדכון: 11/06/2019) עיצום כספי על חברת בר טו ריטייל בעמ (ת.עדכון: 04/09/2019) עיצום כספי על חברת גולן טלקום בע (ת.עדכון: 11/06/2019) עיצום כספי על חברת גולן טלקום בעמ (ת.עדכון: 16/10/2019) עיצום כספי על חברת דואר ישראל בעמ-1 (ת.עדכון: 12/08/2019) עיצום כספי על חברת דואר ישראל בעמ (ת.עדכון: 04/09/2019) עיצום כספי על חברת הוט מובייל בע (ת.עדכון: 04/09/2019) עיצום כספי על חברת סלקום ישראל בע (ת.עדכון: 04/09/2019) עיצום כספי על חברת פלאפון תקשורת בע (ת.עדכון: 04/09/2019) עיצום כספי על חברת פרטנר תקשורת בע (ת.עדכון: 14/02/2019) עיצום כספי- חברת סלקום ישראל בעמ ‏בגין הפרת רישיונה בנושא מעבר מנויים ‏בין תכניות (ת.עדכון: 14/07/2019) עיצומים על בעלות הרישיון בשל שידור פרסומת אסורה בערוץ האח הגדול live ובערוץ 2025 live (ת.עדכון: 24/01/2019) עקרונות מדיניות לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס בישראל קול קורא (ת.עדכון: 24/01/2019) עקרונות מדיניות לפרישת תשתיות אולטרה רחבות פס בישראל – קול קורא (ת.עדכון: 11/06/2019) ערעורה של חברת בזק בנוגע לעיצום הכספי (ת.עדכון: 11/06/2019) פניות ציבור – שירותי דואר ובנק הדואר - דוח מסכם 2018 (ת.עדכון: 12/08/2019) פרטי המכרז (ת.עדכון: 20/05/2019) פרסום נתחי שוק בתחום הדואר הכמותי לרבעון ראשון של שנת 2019 (ת.עדכון: 24/03/2019) פרסום נתחי שוק בתחום הדואר הכמותי לרבעון רביעי של שנת 2018 (ת.עדכון: 04/09/2019) פרסום נתחי שוק בתחום הדואר הכמותי לרבעון שני של שנת 2019 (ת.עדכון: 04/09/2019) פרסום שימוע הנוגע להשבת ציוד קצה נייח (ת.עדכון: 12/08/2019) צוות מיוחד לבחינת מצב שוק הסלולר (ת.עדכון: 24/03/2019) קול קורא להגשת עמדות ביחס לעדכון חובות הפרישה ו-או חובות אספקת שירות על בעלי תשתית בזק (ת.עדכון: 12/08/2019) רישיון כללי אחוד מסוג כללי ייחודי לאיי.בי.סי איזראל ברודבאנד קומפני (ת.עדכון: 11/06/2019) רישיון סחר ועיסוק במכשירים אלחוטיים (ת.עדכון: 24/03/2019) רשימת גופים מאושרי תמיכה בשידורים קהילתיים שנת 2018 (ת.עדכון: 14/07/2019) שיווק חבילת הגלישה במהירות 500 מגה (ת.עדכון: 21/05/2019) שיווק סלי שירותים משותפים של קבוצת הוט למגזר העסקי - החלטה (ת.עדכון: 12/08/2019) שימוע - ביטול הוראות הדיווח ברישיונות כלליים (ת.עדכון: 04/09/2019) שימוע לטיוטת מדיניות משרד התקשורת בתחום גלים מילימטריים (ת.עדכון: 04/09/2019) שימוע לעדכון אופן הצעת שירות חסימת אתרים ותכנים פוגעניים - החלטה (ת.עדכון: 24/04/2019) שינוי מתכונת שיווק באנדל הפוך – שימוע (ת.עדכון: 20/05/2019) שירותי פרימיום – שימוע משני משרד ‏התקשורת שוקל לתקן אסדרת שירותי הפרימיום ‏בתעריף רגיל כך שהשירות יסופק על ידי חברת ‏תקשורת רק למנוייה ולא בין חברות תקשורת ‏שונות (ת.עדכון: 24/01/2019) שירותי פרימיום (ת.עדכון: 24/03/2019) שר התקשורת איוב קרא מינה הרכב חדש ‏לוועדה המייעצת לנושא פריסה ‏אוניברסלית (ת.עדכון: 24/04/2019) תוכנית מספור לעניין ניידות מספרים (ת.עדכון: 24/03/2019) תוכנית עבודה לשנת 2019 (ת.עדכון: 24/01/2019) תיק שירות שימוש הדדי בתשתיות פסיביות - החלטה (ת.עדכון: 14/02/2019) תיקון היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה של מכתבים - פנייה לקבלת עמדות (ת.עדכון: 11/06/2019) תיקון היתר כללי לאיסוף, העברה או מסירה של מכתבים לפי חוק הדואר (ת.עדכון: 12/08/2019) תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפא) (תיקון מס' 2 ), התשעט- 2019 - טיוטה (ת.עדכון: 24/01/2019) תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפא) - טיוטה (ת.עדכון: 24/01/2019) תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שימוש ברשת בזק ציבורית של מפא)
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין