1. מסמכים ומפרטים
2. תיקונים לרישיונות
(ת.עדכון: 26/03/2017) 00-רשיונות כלליים (ת.עדכון: 08/07/2020) רישיון כללי אחוד לחברת יוניגיאה (ת.עדכון: 08/07/2020) רישיון כללי אחוד למסקיו טלפוניה (ת.עדכון: 26/03/2017) רישיון כללי אחוד לסלקט תקשורת בעמ - נוסח משולב 02-2017 (ת.עדכון: 14/02/2019) רישיון כללי להוט טלקום שותפות מוגבלת למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים (ת.עדכון: 14/02/2019) רישיון כללי לחברת הוט מובייל בעמ למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית (רטן) (ת.עדכון: 26/03/2017) רשיון כללי - רטן ברשת אחרת לגלי פון בעמ (ת.עדכון: 26/03/2017) רשיון כללי - רטן ברשת אחרת לסלראן תקשורת סלולרית בעמ (ת.עדכון: 26/03/2017) רשיון כללי אחוד השקמה אן.ג'י.אן תקשורת בינלאומית 015 בעמ - נוסח משולב 02-2017 (ת.עדכון: 26/03/2017) רשיון כללי אחוד ל - 013 נטוויז'ן בעמ - נוסח משולב 12-2016 (ת.עדכון: 26/03/2017) רשיון כללי אחוד לטלזר 019 שרותי תקשורת בינלאומיים בעמ 02-2017 (ת.עדכון: 26/03/2017) רשיון כללי אחוד לפרטנר פתרונות תקשורת נייחים שותפות מוגבלת - נוסח משולב 01-2017 (ת.עדכון: 26/03/2017) רשיון כללי ל-איי. בי. סי. איזראל ברודבאנד קומפני (ת.עדכון: 26/03/2017) רשיון כללי לבזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ למתן שירותי בזק-פנים ארציים נייחים - נוסח משולב 03-2015 (ת.עדכון: 26/03/2017) רשיון כללי לגולן טלקום בעמ - נוסח משולב 01-2017 (ת.עדכון: 26/03/2017) רשיון כללי להוט טלקום שותפות מוגבלת - נוסח משולב 03-2015 (ת.עדכון: 24/04/2019) רשיון כללי לחברת דואר ישראל בעמ (ת.עדכון: 26/03/2017) רשיון כללי לחברת הוט מובייל - נוסח משולב 12-2016 (ת.עדכון: 26/03/2017) רשיון כללי לסלקום ישראל בעמ - נוסח משולב 12-2016 (ת.עדכון: 26/03/2017) רשיון כללי לפלא פון תקשורת בעמ - נוסח משולב 12-2016 (ת.עדכון: 26/03/2017) רשיון כללי לפרטנר תקשורת בעמ - 12-2016 (ת.עדכון: 14/02/2019) שיווק סלי שירותים משותפים של קבוצת הוט למגזר העסקי– שימוע (ת.עדכון: 26/03/2017) תיקון רשיון - רשיון כללי אחוד 02-2016 (ת.עדכון: 26/03/2017) תיקון רשיון רשיון כללי אחוד - 02-2016 (ת.עדכון: 26/03/2017) תיקון רשיון רשיון כללי אחוד - 07-2015 (ת.עדכון: 26/03/2017) תיקון רשיון רשיון כללי אחוד - 12-2015 (ת.עדכון: 26/03/2017) תיקון רשיון רשיון כללי אחוד 02-2015-א (ת.עדכון: 26/03/2017) תיקון רשיון רשיון כללי אחוד 02-2015 (ת.עדכון: 26/03/2017) תיקון רשיון רשיון כללי אחוד 02-2016 (ת.עדכון: 26/03/2017) תיקון רשיון רשיון כללי אחוד- 07-2015-ד (ת.עדכון: 26/03/2017) תיקון רשיון רשיון כללי אחוד-04-2015 (ת.עדכון: 26/03/2017) תיקון רשיון רשיון כללי אחוד-07-2015-א (ת.עדכון: 26/03/2017) תיקון רשיון רשיון כללי אחוד-07-2015-ב (ת.עדכון: 26/03/2017) תיקון רשיון רשיון כללי אחוד-07-2015-ג
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין