(ת.עדכון: 06/12/2016) בעל רשיון רטן ברשת אחרת - תיקונים צרכניים (ת.עדכון: 06/12/2016) החלפת קידומת רטן לחברת מירס תקשורת בעמ - שימוע (ת.עדכון: 06/12/2016) העברת מידע בנוגע למספרי כוכבית 4 ספרות - מספר מקוצר לעסקים (ת.עדכון: 06/12/2016) חיבור (GBE) gigabit Ethernet לספקי ISP - שימוע (ת.עדכון: 06/12/2016) חיוב תעריף אחיד בהתקשרות מרשת מפא - תיקון רשיון (ת.עדכון: 06/12/2016) יתימה גרפית ממוחשבת במקום חתימה ידנית בהסכם בין בעל רישיון לבין מנוי - בקשה לקבלת עמדה (ת.עדכון: 06/12/2016) כרטיסי חיוג לשיחות רטן ומבל המשולמים מראש (פרה פייד) - הוראת מינהל (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות האסדרה והרישוי של שירות VOC - החלטה (ת.עדכון: 06/12/2016) מתן גישה למרכזי חלוקה לבעל היתר למתן שירותי דואר כמותי - שימוע לפני קבלת החלטה (ת.עדכון: 06/12/2016) מתן שירות נדידה בינלאומית למנוי אשר ציוד קצה הרטן שברשותו נמצא בשטח ישראל - שימוע (ת.עדכון: 06/12/2016) ניידות מספרים - עדכון התכנית (ת.עדכון: 06/12/2016) רשיון כללי להוט טלקום - תיקון 28 (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון רשיון למתן שירות נסר לעניין ניידות מספרים ללקוח של בעל רשיון למתן שירות נסר - שימוע (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקוני רשיון למתן שירותי גישה לאינטרנט (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקוני רשיונות כלליים – רטן ברשת אחרת למתן שירותי רדיו טלפון נייד - שימוע
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין