1. דוחות
2. הודעות
3. נהלים
4. פקודות הנציבות - ארכיון
5. פקודות הנציבות - מעודכן
(ת.עדכון: 06/12/2016) דוח שנתי 2012 - נציבות קבילות השוטרים והסוהרים (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראות שירות בתי הסוהר
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין