(ת.עדכון: 06/12/2016) דוח לשנת 2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח לשנת 2009 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח לשנת 2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח לשנת 2011 (ת.עדכון: 01/08/2018) דוח נציבות שירות המדינה לשנת 2017 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח פעילות בהתאם לחוק חופש המידע - שנת 2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח פעילות חוק חופש המידע לשנת - 2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) הועדה הציבורית-מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופים הנתמכים מתקציב המדינה - כרך א (ת.עדכון: 06/12/2016) הועדה הציבורית-מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופים הנתמכים מתקציב המדינה - כרך ב (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכת מצב להון אנושי בשירות המדינה שנת העבודה 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי האתיקה לעובדי המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) לא על מחיר המילקי לבדו- על מחיר אובדן אמון הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) נוהל ועדת מינויים למשרות ראשי נציגויות דיפלומטיות במשרד החוץ (ת.עדכון: 06/12/2016) נוהל עבודת ועדת המינויים (ת.עדכון: 06/12/2016) עקרונות יסוד וכללי מינהל בשירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) פרופסיית משאבי אנוש - מהלכה למעשה (ת.עדכון: 06/12/2016) תקנון ועדת שירות (ת.עדכון: 06/12/2016) תקנון ועדת שירות (ת.עדכון: 06/12/2016) ‎ ‎כללי האתיקה לעובדי המדינה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין