1. 2005
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. תשעד
11. תשעה
12. תשעו
13. תשעז
14. תשעח
15. תשעט
16. תשפ
(ת.עדכון: 06/12/2016) 0000 - מדריך - עקרונות יסוד וכללי מינהל בשירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 0001 - עקרונות יסוד וכללי מינהל בשירות המדינה - 2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1987 - כללי האתיקה לעובדי המדינה - 28-06-1987 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1999 - הנדון - העסקת עובדים בחוזה מיוחד במשכורת כוללת - משפטנים - 23-02-1999 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1999 - הנדון - הפחתת כח-אדם במשרדי הממשלה בשנת 1999 - 11-04-1999 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1999 - הנדון - התכנית למדיניות חברתית ולמינהל (סגל ב') - מחזור י''ג - 19-06-1999 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1999 - הנדון - מדיניות פרישה מרצון לשנת 1999 - 01-02-1999 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2000 - 19-06-2000 - הנדון - שינוי במבנה יחידת התביעה, החקירה והמשמעת בנציבות שירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 2000 - הנדון - היעדרות ואיחורים מהעבודה בגין המצב הבטחוני - 15-11-2000 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2002 - הנדון - הצבעת שליחים עובדי המדינה ובני משפחותיהם בחול - 14-11-2002 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2002 - הנדון - מינויים בתקופת בחירות - 07-11-2002 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2003 - הנדון - היערכות שירות המדינה לימי שביתה חלקית (עיצומים) - 30-03-2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2003 - הנדון - היערכות שירות המדינה לימי שביתה חלקית (עיצומים) והשביתה הכללית הצפויה - 29-09-2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2003 - הנדון - הסתה ואיומים של ועדי עובדים כנגד עובדים המבצעים עבודתם בניגוד להנחיות הוועד - 10-12-2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2003 - הנדון - יישום הסכם עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה בדבר פיטורין שלא מרצון - 06-07-2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2003 - הנדון - מדיניות ניהול כח אדם בהתאם לתכנית הכלכלית להבראת המשק - 14-07-2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2004 - היערכות שירות המדינה לשביתה הכללית הצפויה (ת.עדכון: 06/12/2016) 2004 - הנדון - האצלת סמכויות - 19-01-2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2005 - מינויים בתקופת הבחירות (ת.עדכון: 06/12/2016) 2006 - ביטול מכרז בינמשרדי בשירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 2006 - העדרות מהעבודה בגין אירועי הביטחון (ת.עדכון: 06/12/2016) 2006 - תכנית לעידוד ולחיזוק הצפון - פעולות הדרכה ורווחה (ת.עדכון: 06/12/2016) ביצוע פסקי דין של בית הדין למשמעת (ת.עדכון: 06/12/2016) הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות - 2008‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הגשת מועמדות למכרז פנימי ובין-משרדי - קרובי משפחה (ת.עדכון: 06/12/2016) חובת הופעת עובדי המדינה בכנסת ובוועדותיה (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר בנושא הדין המשמעתי - 12-06-11 (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר בנושא הדין המשמעתי (ת.עדכון: 06/12/2016) סוגי העובדים שזכאים לגשת למכרז פנימי (ת.עדכון: 06/12/2016) סיום חוזה לתקופה קצובה במהלך חופשת הלידה, חופשה ללא משכורת או 45 יום לאחריה (ת.עדכון: 06/12/2016) עובד שנבצר ממנו להתייצב לעבודה או לבצע את עבודתו בשל שלילת רישיונו למילוי משרתו או בשל מעצר או מאסר או עבודת שירות (ת.עדכון: 06/12/2016) עט ודיני משמעת בשירות הציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) קידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) קיצור התקופה המזכה בחופשה ללא משכורת לאחר חופשת הלידה (ת.עדכון: 06/12/2016) שינוי נוהלי קליטת עובדי המחקר במוסדות המחקר הממשלתיים (למעט מוסדות המחקר במערכת הביטחון) (ת.עדכון: 06/12/2016) תקשיר - פרסום מהדורה חדשה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין