1. 2005
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011
8. 2012
9. 2013
10. תשעד
11. תשעה
12. תשעו
13. תשעז
14. תשעח
15. תשעט
(ת.עדכון: 06/12/2016) 0000 - מדריך - עקרונות יסוד וכללי מינהל בשירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 0001 - עקרונות יסוד וכללי מינהל בשירות המדינה - 2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1987 - כללי האתיקה לעובדי המדינה - 28-06-1987 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1999 - הנדון - העסקת עובדים בחוזה מיוחד במשכורת כוללת - משפטנים - 23-02-1999 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1999 - הנדון - הפחתת כח-אדם במשרדי הממשלה בשנת 1999 - 11-04-1999 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1999 - הנדון - התכנית למדיניות חברתית ולמינהל (סגל ב') - מחזור י''ג - 19-06-1999 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1999 - הנדון - מדיניות פרישה מרצון לשנת 1999 - 01-02-1999 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2000 - 19-06-2000 - הנדון - שינוי במבנה יחידת התביעה, החקירה והמשמעת בנציבות שירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 2000 - הנדון - היעדרות ואיחורים מהעבודה בגין המצב הבטחוני - 15-11-2000 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2002 - הנדון - הצבעת שליחים עובדי המדינה ובני משפחותיהם בחול - 14-11-2002 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2002 - הנדון - מינויים בתקופת בחירות - 07-11-2002 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2003 - הנדון - היערכות שירות המדינה לימי שביתה חלקית (עיצומים) - 30-03-2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2003 - הנדון - היערכות שירות המדינה לימי שביתה חלקית (עיצומים) והשביתה הכללית הצפויה - 29-09-2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2003 - הנדון - הסתה ואיומים של ועדי עובדים כנגד עובדים המבצעים עבודתם בניגוד להנחיות הוועד - 10-12-2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2003 - הנדון - יישום הסכם עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה בדבר פיטורין שלא מרצון - 06-07-2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2003 - הנדון - מדיניות ניהול כח אדם בהתאם לתכנית הכלכלית להבראת המשק - 14-07-2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2004 - היערכות שירות המדינה לשביתה הכללית הצפויה (ת.עדכון: 06/12/2016) 2004 - הנדון - האצלת סמכויות - 19-01-2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2005 - מינויים בתקופת הבחירות (ת.עדכון: 06/12/2016) 2006 - ביטול מכרז בינמשרדי בשירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 2006 - העדרות מהעבודה בגין אירועי הביטחון (ת.עדכון: 06/12/2016) 2006 - תכנית לעידוד ולחיזוק הצפון - פעולות הדרכה ורווחה (ת.עדכון: 06/12/2016) ביצוע פסקי דין של בית הדין למשמעת (ת.עדכון: 06/12/2016) הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות - 2008‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הגשת מועמדות למכרז פנימי ובין-משרדי - קרובי משפחה (ת.עדכון: 06/12/2016) חובת הופעת עובדי המדינה בכנסת ובוועדותיה (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר בנושא הדין המשמעתי - 12-06-11 (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר בנושא הדין המשמעתי (ת.עדכון: 06/12/2016) סוגי העובדים שזכאים לגשת למכרז פנימי (ת.עדכון: 06/12/2016) סיום חוזה לתקופה קצובה במהלך חופשת הלידה, חופשה ללא משכורת או 45 יום לאחריה (ת.עדכון: 06/12/2016) עובד שנבצר ממנו להתייצב לעבודה או לבצע את עבודתו בשל שלילת רישיונו למילוי משרתו או בשל מעצר או מאסר או עבודת שירות (ת.עדכון: 06/12/2016) עט ודיני משמעת בשירות הציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) קידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) קיצור התקופה המזכה בחופשה ללא משכורת לאחר חופשת הלידה (ת.עדכון: 06/12/2016) שינוי נוהלי קליטת עובדי המחקר במוסדות המחקר הממשלתיים (למעט מוסדות המחקר במערכת הביטחון) (ת.עדכון: 06/12/2016) תקשיר - פרסום מהדורה חדשה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין