(ת.עדכון: 06/12/2016)1. Challenging the EU's illegal restrictions on israeli products in the world trade organization (ת.עדכון: 06/12/2016)2. Legal Advisers and the government (ת.עדכון: 06/12/2016)3. Removing the barriers to housing development (ת.עדכון: 06/12/2016)4. אגף התקציבים-מה ניתן לעשות (ת.עדכון: 14/06/2017)5. אונרא - סיוע לפליטים או סיוע לטרור (ת.עדכון: 31/10/2016)6. ארגוני עובדים בישראל - ניתוח כלכלי והמלצות חקיקה (ת.עדכון: 06/12/2016)7. גלי צהל - מניין ולאן (ת.עדכון: 06/12/2016)8. הביקוש לדירות מגורים ומדיניות המסים הרצויה (ת.עדכון: 12/07/2017)9. הבעלות הממשלתית בחברות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016)10. הגברת התחרות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016)11. ההטבות לחיסכון הפנסיוני (ת.עדכון: 06/12/2016)12. הייעוץ המשפטי והממשלה-ניתוח והמלצות (ת.עדכון: 06/12/2016)13. חסמי העלייה שמקורם בחקיקה ובמדיניות משרדי הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016)14. מבקר עצמאי לתביעה הפלילית של מדינת ישראל (ת.עדכון: 31/10/2016)15. מכון התקנים הישראלי - בחינה מחדש (ת.עדכון: 06/12/2016)16. מנגנוני בקרה על הגשת כתבי אישום בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016)17. מנכלים לא-מקצועיים במשרדי הממשלה (ת.עדכון: 14/06/2017)18. מערך הכשרות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016)19. משילות ומינויים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016)20. משק הלול בישראל - ניתוח משק מתוכן והצעה לרפורמה (ת.עדכון: 14/06/2017)21. ניהול אתרי מורשת בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016)22. סיוע לפליטים או סיוע לטרור (ת.עדכון: 31/10/2016)23. ערעור בפני ארגון הסחר העולמי על המגבלות האירופיות הבלתי-חוקיות המוטלות על מוצרים ישראלים (ת.עדכון: 06/12/2016)24. פריצת חסמי הדיור בישראל חלק א (ת.עדכון: 06/12/2016)25. פריצת חסמי הדיור בישראל חלק ב (ת.עדכון: 06/12/2016)26. פריצת חסמי הדיור בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016)27. רישום אדריכלים בישראל (ת.עדכון: 14/06/2017)28. תיקונים בשיטת הבחירות והממשל - חיזוק המשילות והייצוגיות (ת.עדכון: 14/06/2017)29. תלונות שווא בגין עבירות מין ואלימות במשפחה (ת.עדכון: 31/10/2016)30. תמיכות בתקציב המדינה - ניתוח והצעות לשינוי (ת.עדכון: 06/12/2016)31. תפקודו של מערך החשבים (ת.עדכון: 14/06/2017)32. תקצוב הקולנוע הישראלי - ניתוח והצעת מדיניות
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין