(ת.עדכון: 06/12/2016) 2010-מתוקן (ת.עדכון: 06/12/2016) 2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2016 (ת.עדכון: 09/01/2017) 2017 (ת.עדכון: 17/12/2019) 2018 (ת.עדכון: 17/12/2019) 2019 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 1988-1989 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 1989-1990 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 1990-1991 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 1991 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 1992 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 1993 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 1994 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 1995 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 1996 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 1997 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 1998 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 1999 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 2000 עדכון (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 2001 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 2002 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 2006 עדכון (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מיסים לשנת 2009
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין