(ת.עדכון: 06/12/2016) 1990 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1991 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1992 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1993 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1994 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1995 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1996 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1997 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1998 (ת.עדכון: 06/12/2016) 1999 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2000 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2001 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2002 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2009-1 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2009 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2016 (2) (ת.עדכון: 06/12/2016) 2016 (ת.עדכון: 29/12/2016) 2017 (ת.עדכון: 03/01/2018) 2018 (ת.עדכון: 15/12/2019) 2020-דברי הסבר (ת.עדכון: 15/12/2019) 2020 (ת.עדכון: 06/12/2016) 85-86 (ת.עדכון: 06/12/2016) 87-88 (ת.עדכון: 06/12/2016) 88-89 (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחות - 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחות - 2009 (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחות - 2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחות - 2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחות - 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחות-2008
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין