(ת.עדכון: 06/12/2016) אושר מיזוג בין אגד החזקות בעמ וקונקס ירושלים (רכבת קלה) בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) אושר מיזוג בין סאסאטק לזהר דליה (ת.עדכון: 06/12/2016) אושר מיזוג בין פאלאס תעשיות ללגין אריזות (ת.עדכון: 06/12/2016) אושר מיזוג בין פרטנר לבין 012 סמייל‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) אושר תיקון חקיקה לחוק ההגבלים העסקיים המטיל פיקוח תחרותי על תובלה ימית (ת.עדכון: 06/12/2016) בית הדין להגבלים עסקיים אישר את החלטת הממונה על הגבלים עסקיים לתת פטור ‏להסדרי בלעדיות בין עמינח לבין 12 מרכזים מסחריים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בית הדין להגבלים עסקיים אישר את פעילות אקו'ם בתנאים עליהם המליץ הממונה על ‏ההגבלים העסקיים וקבע כי שליש מהדירקטורים יהיו דח'צים (ת.עדכון: 06/12/2016) בית הדין להגבלים עסקיים האריך את ההיתר הזמני להסדר הסליקה הצולבת והורה על ‏הפחתה בעמלה הצולבת החל מיום 1.11.11‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי דעת 1-11 בעניין הנחיות לניתוח תחרותי של מיזוגים אופקיים (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי דעת 2-11 - הנחיות בדבר תרופות למיזוגים המעלים חשש סביר לפגיעה ‏משמעותית בתחרות (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי דעת בעניין תרופות במיזוגים (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח רשות ההגבלים העסקיים לשנת 2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) דרושים (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לעיתונות - גילוי דעת בדבר הטלת תנאים על מיזוגים המעלים חשש סביר לפגיעה משמעותית ‏בתחרות (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בדבר אי מתן פטור להסדר כובל בין ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל באמצעות הרש ייזום וניהול ‏פרויקטים בעמ לבין רופאי שיניים החברים בהסתדרות (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל להסדר שבין חברת דואר ישראל בעמ ומזרח שירות לביטוח בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל בין אל על נתיבי אויר לישראל בעמ לבין ARMAVIA (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל להסדר בין אינטר אלקטריק התקנות בעמ לבין שטייניץ הנדסת תאורה בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל להסדר בין מדי ורד בעמ לבין הכוכב חברה לתעשיות מגופים מתכת בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בדבר פטור מאישור הסדר כובל להסדר בין פלקסטרוניקס ישראל בעמ ומוטורולה דרום ישראל בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בתיק מזג 5741- בזק-פלאפון (ת.עדכון: 06/12/2016) הכרזת מונופול חברת אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בעמ – בעלת מונופולין ‏בלוחות גבס (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה אישרה מיזוג בין נגב קרמיקה לח.ג.י.י (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים הכריזה על אורבונד תעשיות גבס ומוצריו כעל בעלת מונופולין בשוק ‏לוחות הגבס (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים אישר למפיקים ומפיצים של תוכן לשתף פעולה במאבק נגד ‏אתרים פיראטים (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים אישר מיזוג בין מעריב לדסקש (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים אשרה את מיזוג בריטיש – מליסרון בתנאי שהחברה הממוזגת ‏תמכור קניונים לצד שלישי שאיננו קבוצת עזריאלי (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים הגביל את דלק תשתיות מלצמוח בתחום ייצור החשמל בלי ‏אישורו (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים הגביל בתנאים הסדר בין יאטא וחברות התעופה בנושא ‏שירותי תובלת מטענים באוויר (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים החליט לאשר את המיזוג בין שטראוס קפה לאספרסו ‏קלאב (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים החליט ליתן פטור להסדר כובל בין אל-על ל- ‏CJSC ‎Aerosvit Airlines (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים הכריז על מד נאוטילוס כבעלת מונופולין בשוק אספקת ‏תמסורת בינלאומית (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים התנה את אישור מיזוג מיניליין - ניופאן במכירת רשת בסט ‏ביי (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים חייב את דלק מוטורס וקמור למכור את הזיכיון של מותג ‏הרכב הסיני צ'רי כתנאי לאישור המיזוג ביניהן (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים שוקל להכריז על אל על כבעלת מונופולין באבטחת תעופה (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים שוקל להכריז על דלק כמונופולין באספקת גז טבעי ועל ‏קיומו של הסדר כובל בין דלק, אבנר נובל ורציו במסגרת מיזם לוויתן (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים שוקל לקבוע קיומו של הסדר כובל בתחום התשתיות ‏להולכת חשמל (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים שוקלת להכריז על מד נאוטילוס כבעלת מונופולין (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים פרסמה שני מסמכי מדיניות בנושא מיזוגים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרי קונסורציום (ת.עדכון: 06/12/2016) התנגדות הממונה על הגבלים עסקיים למיזוג בין חברת חשבים HPS מידע עסקי בעמ ‏לבין חברת חשב מערכות מידע בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת הכלכלה אישרה הצעת חוק ממשלתית להתמודדות עם קבוצות ריכוז (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה הוספת מנגנון עיצומים כספיים לחוק ההגבלים העסקיים (ת.עדכון: 06/12/2016) חברות כרטיסי האשראי יפחיתו ממחר את שיעור העמלה הצולבת הממוצע כך שלא ‏יעלה על 0.875%‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מתן פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין דוקרט אוורגרין אריזות בעמ, אלופק ישראל איי אס בעמ ו-‏Elopak Trading AG (ת.עדכון: 06/12/2016) נימוקי התנגדות הממונה על הגבלים עסקיים למיזוג בין לגין אריזות מזון בעמ לבין ‏קניאל תעשיות אריזה בעמ וקניאל אריזות משקה בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) פטור הסדר כובל - להסדר שבין כנרת-זב'מ-דביר בעמ, הקיבוץ המאוחד בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) פטור הסדר כובל הסכם בין קרסו מוטורס לבין מוסך רכב אומגה חדרה (ת.עדכון: 06/12/2016) פטור הסדר כובל להסדר בין התעשייה האווירית לישראל בעמ לבין אי.טי.וי מוטורס בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) פטור מאישור הסדר כובל בין שידורי קשת בעמ, די.בי.אס שירותי לווין (1998) בעמ, הוט ‏מערכות תקשורת בעמ, ישראל 10 – שידורי הערוץ החדש בעמ, ‏רשת-נגה בעמ, אר.גי.אי גרופ בעמ, ענני תקשורת בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) פטור מאישור הסדר כובל יאטא - חברות תעופה (ת.עדכון: 06/12/2016) פטור מאישור הסדר כובל להסדר בין דנאל (אדיר יהושע) בעמ לבין צוקריה ניהול וייזום בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) פטור מאישור הסדר כובל להסדר בין מילגם שירותים לעיר בעמ, מילגם קול מקבוצת תקשוב, שותפות ‏מוגבלת, טימבוק2 בעמ, ומיל-שובים בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) פטור מהסדר כובל בין סטאר גלובל אי אל בעמ, דן אנד ברדסטריט ישראל בעמ וקבוצת דפי זהב בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) קבוצת נצבא החזקות וחברת התחנה המרכזית החדשה בתל אביב ישלמו 400 אשח בגין ‏ביצוע מיזוג ללא אישור הממונה על הגבלים עסקיים (ת.עדכון: 06/12/2016) קרטל ההגברה- בית המשפט גזר עונש של חודשיים מאסר בפועל על מנהל חברת בטי בם (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים שוקלת לקבוע כי בזק ניצלה לרעה את מעמדה בתחום ‏התמסורת (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים תקיים שימוע לאיגוד שמאי ביטוח בישראל וליור האיגוד בטרם ‏החלטה בדבר הגשת כתב אישום (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים תקיים שימוע לאיגוד שמאי הביטוח בישראל, ליושב בראשו, ‏וכן לכמה מחברי ועד ענף הרכב באיגוד, בטרם החלטה בדבר הגשת כתב אישום בגין ‏המלצה על קו פעולה לשמאי הביטוח (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים תקיים שימוע למאפיות הלחם בטרם החלטה בדבר הגשת ‏כתב אישום בגין עבירות הסדר כובל (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים תקיים שימוע למספר חברות בתחום המטאורולוגיה בטרם ‏החלטה בדבר הגשת כתב אישום בגין תיאום מכרז (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים תקיים שימוע למספר חברות בתחום מדי המים בטרם ‏החלטה בדבר הגשת כתב אישום בגין עבירות של הסדרים כובלים וקבלת דבר במירמה (ת.עדכון: 06/12/2016) שלומי פריזט, הכלכלן הראשי וממלא מקום הממונה, הודיע על פרישתו מרשות ההגבלים ‏העסקיים
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין