(ת.עדכון: 06/12/2016) בית הדין להגבלים עסקיים אישר את הסכם הפשרה בין הממונה על הגבלים עסקיים וחברות ‏כרטיסי האשראי במסגרתו הסכימו הצדדים על הפחתה דרמטית בעמלה הצולבת והארכת ‏הסליקה הצולבת של כרטיסי אשראי עד לסוף שנת 2018 ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בית הדין להגבלים עסקיים נתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה בין רשות ‏ההגבלים העסקיים למליסרון (ת.עדכון: 06/12/2016) בית הדין להגבלים עסקיים קיבל את עמדת הממונה על הגבלים עסקיים ודחה את ‏בקשת שוברי בר לאישור פעילותה כהסדר כובל ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בית הדין להגבלים עסקיים קיבל את עמדת הממונה שלא לאשר מיזוג למונופול בענף קופסאות ‏הפח (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הרשות 2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על דחיית תחילתו של תיקון לסעיף 3(7) (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על העמדת נוסח כללי פטור סוג לעיון הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על העמדת נוסח כללי פטור סוג לעיון הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה דורש מדש ומיטב למכור את פעילות תעודות הסל (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה הודיע על שימוע בטרם קביעה בדבר ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי עי תאגיד המיחזור שבבעלות חברות המשקאות הגדולות (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה הכריז על השותפות בתמר בעלות מונופולין באספקת גז טבעי לישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה התנה בתנאים את הפטור להסדרים שבין שותפות תמר ובין חברת החשמל, דליה ואדלטק (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים מבטל את ההכרזה על אורבונד תעשיות גבס ומוצריו כעל ‏בעלת מונופולין בשוק לוחות הגבס (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים אישר רכישת סניפי רשת ממן על ידי מגה בתנאי ‏שלא תרכוש את סניפי ממן בחדרה ובבאר שבע (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים הודיע על התנגדותו למיזוג בין רשת ישרוטל לבין ‏מלון הנסיכה באילת (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים הורה לבנקים הגדולים להפסיק את הפעילות המשותפת בתחום הכספומטים (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים החליט על ביטול תנאים המטילים חובות דיווח תקופתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים החמיר את תנאי הפטור לפעילות הבנקים בשבא ובמסב ובוחן את ‏פעילות שבא בתחום הכספומטים (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים לאלקטרה- תוכלו לרכוש את אייס אבל לא תוכלו ‏להתרחב במסגרת אייס בשוק התצוגה של מוצרי חשמל ממותגים (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים לפלאפון ולמירס- הסכם הנדידה הפנים ארצית תורם לתחרות, ‏אבל יש להסיר ממנו את תניית הלקוח המועדף (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים מתנגד למיזוג בין סיבוס למילפאס (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על ההגבלים העסקיים יוכל להטיל עיצומים מינהליים של עד 24 מיליון שח להפרה ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על ההגבלים העסקיים מתנגד לרכישת מרכז הקניות ONE PLAZA בבאר שבע עי קבוצת עזריאלי (ת.עדכון: 06/12/2016) התאחדות סוכני הנסיעות- שימוע בטרם הגשת כתב אישום (ת.עדכון: 06/12/2016) התיקון לחוק ההגבלים העסקיים המוסיף עיצומים מינהליים אושר בוועדת הכלכלה (ת.עדכון: 06/12/2016) חקירת תנובה (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטא לעיון הציבור לפי סעיף 15א(ב) לחוק ההגבלים העסקיים (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת גילוי דעת לעיון הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת גילוי דעת תובלה בינלאומית (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד התאחדות הקבלנים (ת.עדכון: 06/12/2016) מינוי דובר לרשות ההגבלים העסקיים (ת.עדכון: 06/12/2016) מצגת של הממונה מכנס 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) מר אשר גושן נבחר לתפקיד המשנה ליועץ המשפטי (ת.עדכון: 06/12/2016) נקודות מרכזיות מתוך דברי הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, ‏היום בפאנל בכנס לשכת עורכי הדין (ת.עדכון: 06/12/2016) נשלחו מכתבי שימוע בפרשת תיאום מכרזים בענף גיזום העצים (ת.עדכון: 06/12/2016) עזריאלי משכה את הבקשה לרכישת קניון עיר ימים (ת.עדכון: 06/12/2016) עיצומים כספיים בגין מעשים-טיוטה (ת.עדכון: 06/12/2016) צו המידיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) ציטוטים נבחרים מדברי הממונה בכנס הועדה הממשלתית לבחינת מדיניות משק הגז הטבעי בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) קרטל מדי המים- בית המשפט גזר עונש של חמישה חודשי עבודות שירות על מנכלית חברת מד תקין (ת.עדכון: 06/12/2016) רפורמה בתחום הגז הביתי 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים הגישה כתב אישום כנגד מאפיות הלחם בגין קרטל בנסיבות מחמירות (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים הגישה כתב אישום נגד איגוד שמאי הביטוח ‏בישראל ויושב ראש האיגוד (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים מעמידה לעיון הציבור טיוטת פטור סוג להסדרי שיווק קיבולת טיסה ליעדים שתחת הסכמי שמיים פתוחים, תשעב-2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת הנחיות לניתוב תיקים לאכיפה באמצעות עיצומים כספיים וכן לשיקולים בקביעת גובה העיצומים (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת טיוטה להערות הציבור של רשימת סוגי מעשים של בעל מונופולין שבגינם ניתן יהיה להטיל עיצומים כספיים (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים פרסמה טיוטת גילוי דעת בעניין שיקולי הממונה על ‏הגבלים עסקיים בקביעת גובה עיצום כספי ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים פרסמה טיוטת הנחיות לניתוב תיקים לאכיפה ‏באמצעות עיצומים כספיים (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים תפעל בנחישות לטובת הצרכנים באמצעות קידום ‏התחרות ולא רק הגנה על התחרות (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים תקיים שימוע לחברת אורבונד בטרם החלטה בדבר הגשת ‏כתב אישום בגין עבירת הסדר כובל (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים תקיים שימוע לחברת סופרגז בטרם החלטה בדבר ‏הגשת כתב אישום בגין אי-העברת מידע הנוגע לתחרות בשוק הגפמ (ת.עדכון: 06/12/2016) תיאום מכרזים מצגת מכנס 2012
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין