(ת.עדכון: 06/12/2016) 01-14 - האיסור על גביית מחיר מופרז על ידי בעל מונופולין (ת.עדכון: 06/12/2016) אזורי ביקוש של חנויות בעלות שיעור מחושב של מעל 30 אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) באתר הרשות נוספה אפשרות להירשם לקבוצת דיוור שעניינה חוק המזון (ת.עדכון: 06/12/2016) ביהמש העליון אישר את החלטת הממונה על הגבלים עסקיים בעניין עמינח (ת.עדכון: 06/12/2016) בית הדין אישר את המתווה לפתיחת תחום תחליפי החלב לתחרות (ת.עדכון: 06/12/2016) בית הדין אישר את הצו המוסכם בתיק עמלות הבנקים (ת.עדכון: 06/12/2016) בית הדין להגבלים עסקיים אסר על ישראכרט לגבות מהמתחרות תשלומים שאינם משרתים את ‏טובת הציבור ופוגעים בתחרות (ת.עדכון: 06/12/2016) בית המשפט אישר הסכמה בין הממונה ואורבונד ‏לפיה החברה תשלם 750,000 שקל לאוצר ‏המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) בית המשפט המחוזי הרשיע את מנכל וסמנכל שופרסל בהפרות תנאי מיזוג ‏ובניסיונות לבצע הסדרים כובלים (ת.עדכון: 06/12/2016) בית המשפט העליון הורה על החזרת הדיון בערר שהגישה עזריאלי לבית הדין להגבלים עסקיים (ת.עדכון: 06/12/2016) בית המשפט העליון הותיר על כנו את החסיון על תנאי מיזוג אייס-אלקטרה (ת.עדכון: 06/12/2016) בית המשפט הרשיע לראשונה עורך דין בגין סיוע להסדר כובל (ת.עדכון: 06/12/2016) בכפוף לשימוע- חברות מעליות יוכרזו כמונופולים ויינתנו להן הוראות שיימנעו פגיעה בתחרות ‏ובציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה למתן אישור לפתיחת חנות גדולה לפי סעיף 17(א) לחוק קידום התחרות בענף המזון (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה למתן אישור לפתיחת חנות גדולה לפי סעיף 17(א) לחוק קידום התחרות ‏בענף המזון (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה למתן אישור לפתיחת חנות גדולה (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשת פטור‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) גזר דין בתיק שמאי הביטוח- ארבעה חודשי עבודות שירות ‏וקנסות בגובה 50 אלף שקל (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי דעת 2-14 (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי דעת 3-14 - איגודים עסקיים (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי דעת הגדרת 'מצרך חדש' בחוק קידום התחרות בענף המזון (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי דעת הגדרת 'מצרך חדש' (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי_דעת_מצרך_חדש (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הגברת התחרות היעילות בכרטיסי חיוב לאחר הערות הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר כוונה לתת הוראות לבעל מונופולין (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על העמדת טיוטה כרטיסי חיוב לעיון (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על העמדת נוסח כללי פטור סוג לעיון הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על כוונה להגיע לצו מוסכם-סטימצקי (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על כוונה להגיש צו מוסכם לאישור ביהד להגבלים עסקיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על פרסום מתודולוגיה (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על פרסום פטור מחיר לצרכן (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על פרסום פטור סידור מצרכים (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה לכנס השנתי של רשות ההגבלים העסקיים (ת.עדכון: 06/12/2016) היעד המומלץ- עד סוף 2015 70 אחוז מבעלי כרטיסי אשראי יחזיקו בכרטיס דביט‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הכרזה בכפוף לשימוע על ‏FMR‏ כמונופול בשירותים לחברי בורסה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המטרה בשוק הגז הטבעי היא שהמשק לא יהיה נתון לחסדיו של מונופול (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה ממליץ לבית הדין לאשר חלק מפעילות תל'י בתנאים (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים אוסר על הוט למנוע מכירה של הפקות מקור (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים אישר את רכישת העיתון מקור ראשון ואת אתר האינטרנט ‏NRG‏ על ‏ידי עיתון ישראל היום, ואת רכישת העיתון מעריב על-ידי העיתון ג'רוזלם פוסט (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים מאלץ את דלק ונובל למכור לפחות 70 ‏BCM‏ לגורם מתחרה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים שוקל להטיל עיצום כספי בגובה 12 מיליון שקל על נמל אשדוד בגין ‏ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי בשוק פריקת כלי הרכב (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים- הגברנו את האכיפה נגד מונופולים (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות לחישוב עלות שולית של אספקת המצרך לקמעונאי גדול - טיוטא (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות לחישוב עלות שולית של אספקת המצרך לקמעונאי גדול (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות לחישוב שיעור משטח המדף כמובנו בסעיף 10 בחוק קידום התחרות בענף המזון (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדר ליצירת מתחרה חדש בענף המלט (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרי קונסורציום 02-2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצרכן הישראלי סובל משני קרטלים על תוצרת חקלאית (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשות הודיעה על כוונה להגיש כתב אישום בעקבות תיאום מכרז על רכישת קרקע מהסוכנות ‏היהודית‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשות קובעת תנאים למיזוג בזק-יס לקראת תחרות בשוק הטלוויזיה (ת.עדכון: 06/12/2016) התבטאויות פומביות עשויות לגרום למחירים דמויי קרטל (ת.עדכון: 06/12/2016) חמישה חודשי עבודות שירות וקנס של 100,000 ₪ בפרשת קרטל גיזום העצים (ת.עדכון: 06/12/2016) חנויות של מגיש הבקשה שפתוחות במועד הגשת הבקשה (ת.עדכון: 06/12/2016) טופס בקשת פטור (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטה להערות הציבור - גילוי דעת בדבר התבטאויות פומביות הפוגעות בתחרות (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת דוח הגברת התחרות והיעילות בכרטיסי חיוב (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת פטור לפעולות ולהסדרים מחיר לצרכן (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת פטור לפעולות ולהסדרים סידור מצרכים (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת צו מוסכם סטימצקי (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת צו מוסכם-בנקים (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת צו מוסכם-לוויתן (ת.עדכון: 06/12/2016) יאושר שיתוף בציוד הרדיו בין פרטנר והוט תחת מגבלות מחמירות ולזמן קצוב (ת.עדכון: 06/12/2016) יישום חוק המזון - הרשות מפרסמת רשימות של ספקים גדולים וספקים גדולים מאד (ת.עדכון: 06/12/2016) יישום חוק המזון- רשות ההגבלים העסקיים פירסמה את אופן יישום פרק התחרות הגיאוגרפית ‏בחוק המזון (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים לשם שיווק ואספקה בחול של ציוד בטחוני) התשעד-2014 - טיוטא (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם מחיר לצרכן) (הוראת שעה), התשעה-2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב חשדות נגד ארגון הרופאים הוטרינרים ויושבי הראש (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב חשדות נגד ארגון הרופאים הוטרינרים ויושבי הראש‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מונופול בזק ניצל מעמדו לרעה וחסם מתחרים ‏בתחום הטלפוניה באמצעות תשתית האינטרנט (ת.עדכון: 06/12/2016) מונופול המלט נשר יפורק על ידי מכירת מפעל ‏למתחרה (ת.עדכון: 06/12/2016) מונופול שמרוויח למעלה מ-20 אחוז על מוצריו עשוי להימצא כמי שעבר על החוק (ת.עדכון: 06/12/2016) מתודולוגיה ליישום פרק התחרות הגאוגרפית בין קמעונאים על פי חוק קידום התחרות בענף המזון (ת.עדכון: 06/12/2016) מתודולוגיה ליישום פרק התחרות הגאוגרפית (ת.עדכון: 06/12/2016) נספח מפות (ת.עדכון: 06/12/2016) נשר הוראות סופי (ת.עדכון: 06/12/2016) סטימצקי ומנהלתה ישלמו למעלה ממיליון וחצי שקלים בגין הפרת תנאי מיזוג (ת.עדכון: 06/12/2016) עונשי מאסר בפועל למנכל וסמנכל שופרסל בהפרות תנאי מיזוג ונסיון לבצע הסדר כובל (ת.עדכון: 06/12/2016) פורום שולחנות עגולים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פניות לרשות ההגבלים העסקיים בענייני דיווח על מיזוגים דוגמאות (ת.עדכון: 06/12/2016) פתיחת חקירה (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מוסכם לפתיחת מערכות תפעול המסחר בבורסה לתחרות (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים בדיאלוג עם השוק הפרטי – פורום שולחנות עגולים בנושאים שעל ‏סדר היום (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת את המחקר בנושא ‏התחרות בתחום כרטיסי האשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים שוקלת לאסור על חברת החשמל להגדיל את כושר הייצור שלה (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים שוקלת לאסור על חברת חשמל ‏להגדיל את כושר הייצור שלה (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים- יאושר שיתוף בציוד הרדיו בין פרטנר והוט תחת מגבלות מחמירות ‏ולזמן קצוב (ת.עדכון: 06/12/2016) רשימות הגופים הריכוזיים- 31 קבוצות עסקיות ריכוזיות שולטות בלמעלה מ-2500 חברות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) רשימת ספקים גדולים-תיקון (ת.עדכון: 06/12/2016) רשימת ספקים גדולים (ת.עדכון: 06/12/2016) רשימת קמעונאים גדולים (ת.עדכון: 06/12/2016) שולחנות עגולים (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק- הממונה על הגבלים עסקיים ייקבע את גובה העמלה הצולבת בעסקאות בכרטיסי חיוב (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק- הממונה על הגבלים עסקיים ייקבע את גובה העמלה הצולבת בעסקאות בכרטיסי חיוב‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ‏294 סופרמרקטים נמצאים באזורים ריכוזיים (ת.עדכון: 06/12/2016) ‏4 חודשי עבודות שירות וקנס של 60,000 ₪ בפרשת קרטל גיזום העצים
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין