(ת.עדכון: 06/12/2016) אורי שוורץ יכהן כיועץ המשפטי של רשות ההגבלים (ת.עדכון: 06/12/2016) בית הדין אישר מהלך מיידי שיאפשר תחרות בתפעול המסחר בבורסה (ת.עדכון: 06/12/2016) בית הדין להגבלים עסקיים קיבל את עמדת הממונה על הגבלים להתנגד לרכישת חניון קרתא ‏בירושלים על ידי אלרוב (ת.עדכון: 06/12/2016) בית הדין קיבל את עמדת הממונה- אל על מונופול בשירותי אבטחת טיסות (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי דעת - מצרך חדש (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי דעת 1-15 – הנחיות בדבר תחולה מקבילה של חוק ההגבלים העסקיים, ‏התשמח-1988 וחוק קידום התחרות בענף המזון, התשעד-2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הבנק העולמי- ציון לשבח לרשות ההגבלים בעקבות הנעת רפורמת הדביט (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בעניין כניסתו לתוקף של ביטול סעיף 3(6) במסגרת תיקון מס' 16 לחוק ההגבלים העסקיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על העמדת נוסח כללי פטור סוג לעיון הציבור-1 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על העמדת נוסח כללי פטור סוג לעיון הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על טיוטת גילוי דעת תחולת חוק ההגבלים (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על כוונה להגיש צו מוסכם יינות ביתן (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה צו מוסכם מרכז ויצמן (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה_על_העמדת_נוסח_כללי_פטור_סוג_לעיון_הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעת פרישה של הממונה מתפקידו (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה לצמצום הריכוזיות- למנוע מגורמים ריכוזיים להפעיל ערוץ חדשות בעידן פלוס (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת מזג 4455 - ארד בעמ - ארם שירותי מדי מים בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) הכנס השנתי של רשות ההגבלים העסקיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים שוקל להכריז על תנובה כמונופול באחד עשר שווקים בתחום החלב ‏ומוצריו, ועל שטראוס כמונופול בחמישה שווקים (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הגבלים עסקיים- חותרים לשינוי במבנה שוק הגז הטבעי (ת.עדכון: 06/12/2016) הסבר_-הודעה_בדבר_טיוטות_פטורי_הסוג_לעיון_הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) הקלה ברגולציה על חברות המחפשות גז טבעי (ת.עדכון: 06/12/2016) הראל ומדנס ישלמו 6.4 מיליון שח לאוצר המדינה בגין סעיפי אי תחרות בשיווק ‏פוליסות רשלנות רפואית (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשות הגישה כתבי אישום בקרטל ספרי הלימוד (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשות הודיעה על כוונה להגיש כתבי אישום בגין תיאום מכרזים ‏להפצת ספרי לימוד (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשות מאשרת להתאחדות התעשיינים לנהל מומ משותף לרכישת הגז ממונופול תמר (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוט גילוי דעת 1_15 תחולת של חוק ההגבלים_112015 (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת גילוי דעת 3-14 - איגודים עסקיים ושולחנות משותפים אחרים בין מתחרים (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד ארגון הרופאים הוטרינרים לחיות בית ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום על תיאום מכרז בין יזמי נדלן על רכישת קרקע מהסוכנות היהודית (ת.עדכון: 06/12/2016) לבחון מחדש פעולות משותפות של מתחרים מול רשויות שלטון (ת.עדכון: 06/12/2016) להרחיב את הגדרת המונופולים ולבחון גופים גם על-פי כוח שוק (ת.עדכון: 06/12/2016) מסמך מדיניות- התייעלות הרגולציה על שחקנים בשוק המזון (ת.עדכון: 06/12/2016) נמל אשדוד ישלם 9 מיליון שקל בגין ניצול לרעה של מעמדו כמונופול‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון בנושא הגז הטבעי ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון בנושא הגז (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון סכום עיצום כספי - ינואר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מוסכם -נכסי אריאל_102015 (ת.עדכון: 06/12/2016) צו מוסכם יינון ביתן (ת.עדכון: 06/12/2016) צו_מוסכם לחתימה-טיוטא מכון ויצמן (ת.עדכון: 06/12/2016) קול קורא עמדות הציבור לקראת פקיעת תוקפם של כללי פטור סוג מסוימים (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים העסקיים בדיאלוג עם השוק הפרטי – פורום שולחנות עגולים בנושאים שעל ‏סדר היום (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות ההגבלים מאשרת הסכמי גז מ'מתמר' ליצרני חשמל פרטיים (ת.עדכון: 06/12/2016) רשימה של ספקים גדולים מאד (ת.עדכון: 06/12/2016) רשימה של ספקים גדולים (ת.עדכון: 06/12/2016) רשימה של קמעונאים גדולים (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' --) (תיקון פרק המיזוגים והוראות שונות), התשעה-‏‏2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס'...) (הסרת חסמים בתחום היבוא), התשעה–2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכירי חוק חדשים- הגנה על יבוא מקביל ורפורמה בפיקוח על מיזוגים
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין