(ת.עדכון: 18/04/2017) אושר בתנאים המיזוג בין אלקטרה לגולן (ת.עדכון: 26/09/2017) אושר בתנאים המיזוג בין שופרסל לניו פארם (ת.עדכון: 11/05/2017) אזורי ביקוש של חנויות בעלות שיעור מחושב של מעל 30 אחוז (ת.עדכון: 27/02/2017) אספקת גפמ למשקי בית באמצעות מערכת גז מרכזית - דוח סופי (ת.עדכון: 27/02/2017) אספקת גפמ למשקי בית באמצעות ‏מערכת גז מרכזית - דוח סופי (ת.עדכון: 18/01/2017) בדיקת ריכוזיות כלל-משקית תתמקד בכוח מיקוח כלפי קובעי מדיניות (ת.עדכון: 27/02/2017) בדיקת ריכוזיות כלל-משקית תתמקד בכוח מיקוח ‏כלפי קובעי מדיניות (ת.עדכון: 27/02/2017) בית הדין להגבלים עסקיים אישר את פעילותן של הפדרציה הישראלית לתקליטים ושל ‏הפי'ל בתנאים שהוסכמו עם כלל הצדדים להליכים (ת.עדכון: 18/04/2017) בית הדין להגבלים עסקיים מחק על הסף את הערר אשר הגיש ‏עמיר בניון בנוגע להחלטת הממונה על הגבלים עסקיים לתת ‏פטור בתנאים להמשך פעילותה של אקו'ם (ת.עדכון: 18/04/2017) בית המשפט העליון אישר את הרשעת מנהלי מאפיות אנג'ל ‏וברמן בעריכת הסדר כובל בנסיבות מחמירות אך הקל בעונש ‏על מנהלי המאפיות (ת.עדכון: 27/02/2017) בית המשפט העליון דחה את ערעורה של חברת אינווירומנג'ר ומנהלה ‏שהורשעו בתיאום מכרז (ת.עדכון: 26/09/2017) בשורה לתחרות בתחום כרטיסי החיוב (ת.עדכון: 09/08/2017) גזר דין תיאום מכרז של המועצה המקומית עוספיה (ת.עדכון: 02/07/2017) גילוי דעת 1-17 - שיקולי הממונה על הגבלים עסקיים באכיפת האיסור על גביית מחיר ‏בלתי הוגן גבוה (ת.עדכון: 02/07/2017) גילוי דעת 2-17 - בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכית (‏RPM‏)‏ (ת.עדכון: 13/06/2017) דברי הסבר לטיוטת פטור הסוג להלוואות סינדיקציה (ת.עדכון: 05/12/2017) דוח ענף השירות למעליות ערכה (kit) בבנייני מגורים (ת.עדכון: 16/07/2017) דוח רשות הגבלים עסקיים לשנת 2016 (ת.עדכון: 05/11/2017) הגברת התחרות בענף מחצבות האגרגטים (ת.עדכון: 18/01/2017) הגדרת שווקים באמצעות מודלים אקונומטריים של ביקוש (ת.עדכון: 18/04/2017) הגשת הודעות מיזוג ובקשות פטור באמצעות דואל (ת.עדכון: 18/01/2017) הודעה בדבר דיווח של קמעונאים וספקים גדולים לשנת 2016‏ (ת.עדכון: 05/11/2017) הודעה בדבר העמדת טיוטות נוסח כללי פטור סוג לעיון הציבור (ת.עדכון: 11/05/2017) הודעה בעניין עדכון רשימת הזכויות-1 (ת.עדכון: 18/04/2017) הודעה בעניין עדכון רשימת הזכויות (ת.עדכון: 18/01/2017) הודעה בענין כללי קידום התחרות בענף המזון (ת.עדכון: 04/12/2017) הודעה על הארכת מועד להערות הציבור דו (ת.עדכון: 04/12/2017) הודעה על הארכת פרסום לעיון הציבור דוח הדלק (ת.עדכון: 14/08/2017) הודעה על העמדה לעיון הציבור טיוטת כללי פטור סוג ספנות (ת.עדכון: 13/06/2017) הודעה על העמדת נוסח כללי פטור סוג סינדיקציה (ת.עדכון: 09/08/2017) הודעה על כוונה לבטל צו מוסכם-דלק-0717 (ת.עדכון: 16/07/2017) הודעה על כוונה להגיש צו מוסכם לאישור בית הדין - סופר פארם (ת.עדכון: 02/11/2017) הודעה על כוונה להגיש צו מוסכם-תנובה-10-17 (ת.עדכון: 18/01/2017) הודעה על כוונת חיוב ודרישת תשלום בהסכמה (ת.עדכון: 16/07/2017) הודעה על פרסום טיוטה לציבור - דוח דלק (ת.עדכון: 14/08/2017) הודעה על פרסום כללי פטור סוג לעיון הציבור שמיים פתוחים וספנות (ת.עדכון: 18/01/2017) הוועדה לפטורים ולמיזוגים – פרוטוקול – עיצום כספי על שופרסל בגין הפרת סעיף 8ד לחוק המזון (ת.עדכון: 18/04/2017) הוועדה לצמצום הריכוזיות והממונה על הגבלים עסקיים המליצו ‏למשרד האנרגיה להעניק רישיון למערכת הולכה ללוויתן, לאחר ‏שהובטחו תנאים להולכת גז טבעי על-ידי מאגרי גז מתחרים (ת.עדכון: 09/08/2017) הוועדה לצמצום הריכוזיות ממליצה לא לתת רישיון ייצור חשמל לתחנה שנרכשה על ידי קבוצת החברה לישראל (ת.עדכון: 18/01/2017) הכנס השנתי של רשות הגבלים עסקיים 2017 (ת.עדכון: 05/11/2017) המשך הרפורמה בהגבלים העסקיים- שר הכלכלה ורשות הגבלים עסקיים פרסמו טיוטת ‏כללים להפחתת הנטל הבירוקרטי על מיזמים משותפים והסדרים אחרים שלא פוגעים בתחרות (ת.עדכון: 17/07/2017) הסתיימה חקירת חשד לקיומו של קרטל הנסיעות לפולין (ת.עדכון: 05/12/2017) ועדת הריכוזיות מעדכנת את רשימת הגורמים הריכוזיים לפי חוק הריכוזיות (ת.עדכון: 16/07/2017) טיוטה צו מוסכם סופר פארם-0617 (ת.עדכון: 18/04/2017) טיוטה תקנות ההגבלים העסקיים (סדרי הדין בבית הדין ובערעור), התשעז- 2017 (ת.עדכון: 18/04/2017) טיוטה תקנות ההגבלים העסקיים (סדרי הדין בבית הדין ובערעור) (ת.עדכון: 05/12/2017) טיוטת דוח בעניין תחבורה משתפת להערות הציבור (ת.עדכון: 18/01/2017) טיוטת מסמך מדיניות- הכתבת מחיר מינימום תיחשב הסדר כובל אם לא הוצדקה ‏תחרותית (ת.עדכון: 11/05/2017) טיוטת צו מוסכם אל על (ת.עדכון: 18/04/2017) טיוטת צו מוסכם אל על (ת.עדכון: 09/08/2017) טמפו תמכור את החזקותיה בתאגיד המחזור ‏אל'ה (ת.עדכון: 05/12/2017) יבוא אישי ככלי לקידום תחרות - טיוטה (ת.עדכון: 18/01/2017) ידיעות לא תורשה לרכוש שליטה בבר הפצה (ת.עדכון: 13/06/2017) כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרי הלוואות סינדיקציה) - טיוטא (ת.עדכון: 09/08/2017) כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר ‏שעניינם שיווק קיבולת טיסה ליעדים הכפופים להסכמי שמים ‏פתוחים)(הוראת שעה)‏ - טיוטה (ת.עדכון: 09/08/2017) כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים תפעוליים שעניינם תובלה - טיוטה (ת.עדכון: 05/12/2017) כללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם מחיר ‏לצרכן) (הוראת שעה)‏ - טיוטה (ת.עדכון: 18/04/2017) כניסה לתוקף של כללי הסדרנות‏ (ת.עדכון: 26/09/2017) מאסר בעבודות שירות למספר נאשמים נוספים ‏בקרטל המחשוב (ת.עדכון: 11/05/2017) מבצע חוב סוף ! הסתיים (ת.עדכון: 07/11/2017) מחקר הרשות בתחום המחצבות- לשקול פיצול ‏בעלויות בחמישה אזורים ריכוזיים (ת.עדכון: 02/11/2017) מחקר הרשות בתחום המחצבות (ת.עדכון: 13/06/2017) ממצאי בדיקת הרשות להגבלים- יש לחייב את ‏הבנקים לעבוד עם יועצי המשכנתאות לצורך ‏קידום התחרות (ת.עדכון: 26/09/2017) מנכל הראל טכנולוגיות מידע לשלושה חודשי מאסר בעבודות שירות (ת.עדכון: 27/02/2017) מסלול ירוק בוהק לאישור מהיר למיזוגים שאינם פוגעים בתחרות לא יופעל ‏ביחס למיזוגים שנלווה להם הסדר כובל החייב בפטור (ת.עדכון: 11/05/2017) מענה לבקשה לפי חוק חופש המידע - קוטג' תנובה (ת.עדכון: 11/05/2017) מענה לפי חוק חופש המידע - מסדרי מתח מבודדי גז (ת.עדכון: 11/05/2017) מענה לפי חוק חופש המידע - ענף המזון (ת.עדכון: 18/04/2017) מעתה בקשות מיזוג ופטור יוגשו ללא נייר (ת.עדכון: 18/01/2017) מתודולוגיה לבחינת ריכוזיות כלל-משקית (ת.עדכון: 18/04/2017) מתן רישיון להפעלת מערכת להולכת גז טבעי מאסדת לוויתן לחוף דור (ת.עדכון: 11/05/2017) נדחתה על הסף עתירת התנועה לאיכות השלטון נגד רשות הגבלים עסקיים (ת.עדכון: 18/04/2017) נדחתה על הסף עתירת התנועה לאיכות השלטון ‏נגד רשות הגבלים עסקיים (ת.עדכון: 27/02/2017) נוהל טיפול במיזוגים שבאופן ברור אינם מקימים ‏חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות (מיזוגים ‏‏ירוקים בוהקים) (ת.עדכון: 17/07/2017) סוף להסדרי הבלעדיות של רשת סופר-פארם בקניונים (ת.עדכון: 05/11/2017) סימפוזיון - רפורמה בדיני ההגבלים העסקיים (ת.עדכון: 18/01/2017) עדכון רשימת הגורמים הריכוזיים לפי חוק הריכוזיות (ת.עדכון: 05/12/2017) עורך דין הורשע בסיוע לקרטל‏ (ת.עדכון: 04/12/2017) פטור סוג כבילות נלוות-31.10 (ת.עדכון: 02/11/2017) פטור סוג כבילות נלוות-טיוטה-31.10 (ת.עדכון: 04/12/2017) פטור סוג מו'פ-31.10 (ת.עדכון: 02/11/2017) פטור סוג מו'פ-טיטה-31.10 (ת.עדכון: 04/12/2017) פטור סוג מיזמים משותפים-31.10 (ת.עדכון: 02/11/2017) פטור סוג מיזמים משותפים-טיוטה-31.10 (ת.עדכון: 10/05/2017) פתיחת מחוז מרכז של הסיוע המשפטי במשרד המשפטים (ת.עדכון: 13/06/2017) קול קורא לעניין פטור סוג להסדרים בין מובילין באוויר (ת.עדכון: 16/07/2017) קידום התחרות בענף תחנות התדלוק - המלצות רשות ההגבלים העסקיים (ת.עדכון: 05/11/2017) קרטל הלחם- רשות ההגבלים העסקיים הגיעה ‏להסדר טיעון עם ירון אנג'ל, שירצה בין 5-6 ‏חודשי מאסר בפועל (ת.עדכון: 11/05/2017) קרטל מדי המים- ביהמש המחוזי בי-ם הרשיע את חברות ‏מדי המים בביצוע עבירות על חוק ההגבלים העסקיים (ת.עדכון: 11/05/2017) רשות האכיפה והגבייה מפרסמת מחקר חדש וראשון מסוגו על הסיבות להיווצרות ‏חוב בהוצאה לפועל (ת.עדכון: 27/02/2017) רשות הגבלים הגישה כתב אישום בגין תיאום מכרזים בעוספיה והדחה ‏בחקירה (ת.עדכון: 27/02/2017) רשות הגבלים הגישה כתב אישום נגד החברות טריפל סי, חיון ונושאי משרה ‏בגין תאום מכרזי חברת חשמל ובזק (ת.עדכון: 27/02/2017) רשות הגבלים עסקיים הודיעה על כוונתה להטיל עיצומים כספיים על יינות ביתן ונושא משרה בכיר בה בגין הפרת תנאי מיזוג עם מגה (ת.עדכון: 18/04/2017) רשות הגבלים עסקיים הודיעה על כוונתה להטיל ‏עיצומים כספיים בסך של 62 מיליון ש'ח (ת.עדכון: 07/11/2017) רשות הגבלים עסקיים לשר התחבורה- להקים ‏צוות ממשלתי לקידום הכנסת תחבורה שיתופית ‏לישראל (ת.עדכון: 17/07/2017) רשות הגבלים עסקיים מפרסמת את דוח ‏הדלק (ת.עדכון: 09/08/2017) רשות הגבלים עסקיים פרסמה גילוי דעת בעניין שיתוף מידע לצורך התמודדות עם ‏איומי סייבר (ת.עדכון: 17/07/2017) רשות הגבלים עסקיים פרסמה היום את מדיניותה בעניין הכתבת מחיר מינימום על ידי ספקים (ת.עדכון: 27/02/2017) רשות הגבלים עסקיים פרסמה טיוטת גילוי דעת בעניין שיתוף מידע לצורך ‏התמודדות עם איומי סייבר (ת.עדכון: 27/02/2017) רשות הגבלים עסקיים פתחה בחקירה נגד חברת 'חוליות-מערכות זרימה מתקדמות' בחשד לעבירה של אי מענה לדרישת נתונים (ת.עדכון: 26/09/2017) רשות הגבלים עסקיים תשיב לפניות משפטיות בעניין פטורי הסוג (ת.עדכון: 02/11/2017) רשות הגבלים עסקיים (ת.עדכון: 09/08/2017) רשות ההגבלים העסקיים מודיעה על כוונתה ‏לחדש את כללי פטור הסוג להסדרי שיווק ‏קיבולת טיסה ליעדים שתחת הסכמי שמיים ‏פתוחים (ת.עדכון: 05/12/2017) רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת לשימוע ציבורי - דוח בעניין השירות למעליות ערכה (ת.עדכון: 05/12/2017) רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת לשימוע ציבורי דוח בעניין יבוא אישי ככלי לקידום תחרות (ת.עדכון: 18/01/2017) רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת מחקר העוסק במתודולוגיה להגדרת ‏שווקים באמצעות מודלים אקונומטריים של ביקוש (ת.עדכון: 17/07/2017) רשות ההגבלים והמחלקה הכלכלית שוקלות להגיש כתבי אישום בכפוף לשימוע, בגין הסדרי חלוקת שוק, קבלת דבר במרמה והלבנת הון בתחום ‏המשלחות לפולין (ת.עדכון: 18/01/2017) רשימה של ספקים גדולים (תיקון 12.1.2017) (ת.עדכון: 18/01/2017) רשימה של קמעונאים גדולים (תיקון מיום 1.1.2017) (ת.עדכון: 16/07/2017) רשימת זכויות - משרד התקשורת (ת.עדכון: 11/05/2017) רשימת זכויות מכח החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (ת.עדכון: 26/09/2017) רשימת זכויות (ת.עדכון: 13/06/2017) רשימת ספקים גדולים (ת.עדכון: 13/06/2017) רשימת קמעונאים גדולים (ת.עדכון: 11/05/2017) רשם ההוצאה לפועל עוזי מאיר בלשכת תל אביב נתן הפטר מחובות לחייבת גרושה שהתגוררה באיוש (ת.עדכון: 11/05/2017) שולחנות עגולים (ת.עדכון: 02/11/2017) שות הגבלים עסקיים לשר התחבורה (ת.עדכון: 27/02/2017) שינוי ממשי בשוק הגז הביתי יתאפשר רק במהלך ממשלתי משולב (ת.עדכון: 18/04/2017) שיקולי תחרות ענפית במתן רישיון להפעלת מערכת להולכת גז טבעי מאסדת לוויתן לחוף דור בישראל (ת.עדכון: 05/11/2017) תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס'--)(חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי), התשעז–‏‏2017‏ (ת.עדכון: 09/08/2017) תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס'...) (הסרת חסמים בתחום היבוא)(הוראת שעה)‏ (ת.עדכון: 04/12/2017) תחבורה משתפת להערות הציבור (ת.עדכון: 17/07/2017) תחרות גיאוגרפית בתחנות תדלוק- ‏הקשר בין מבנה שוק למחירי בנזין - הקשר בין מבנה שוק למחירי בנזין (ת.עדכון: 05/12/2017) תחרות גיאוגרפית בתחנות תדלוק- ‏הקשר בין מבנה שוק למחירי בנזין (ת.עדכון: 16/07/2017) תנאים אפיקי גז-הע 47628-03-10
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין