(ת.עדכון: 08/10/2018) IDE ‎תמכור את החזקותיה במתקן התפלה קיים ‏כתנאי להשתתפותה במכרז להקמת מתקן התפלה ‏חדש (ת.עדכון: 08/10/2018) בחינת תנאי מיזוג שופרסל בעמ – רשת המזון של שקם בעמ (ת.עדכון: 27/11/2018) בית הדין להגבלים עסקיים אישר צו מוסכם בין הממונה ‏לבין שנפ ו-‏JCI (ת.עדכון: 07/05/2018) בקשה לחוות דעת מקדמית - יוניליוור (ת.עדכון: 16/01/2018) גזר דין קרטל מדי המים – מנהלי חברות מדי ‏המים ירצו עונשי מאסר (ת.עדכון: 10/06/2018) דברי הסבר לטיוטת נוסח כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים) (הוראת שעה), התשעח-2018 (ת.עדכון: 07/08/2018) דברי הסבר לכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם ‏כבילות מחיר מסוימות) (תיקון), התשעח-2018‏ (ת.עדכון: 27/11/2018) דברי הסבר לכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים) (הוראת שעה) (תיקון), ‏התשעט-2018‏ (ת.עדכון: 27/11/2018) דברי הסבר לכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים) (הוראת שעה) (תיקון), ‏התשעט-2018‏ (ת.עדכון: 08/10/2018) דוח התקשרויות - רבעון רביעי - 2016 (ת.עדכון: 26/11/2018) דוח התקשרויות רבעון שלישי 2018 (ת.עדכון: 07/08/2018) דוח רשות ההגבלים העסקיים 2017 (ת.עדכון: 16/01/2018) הודעה על הארכת מועד לקבלת הערות הציבור בעניין דוח בנושא תחרות גאוגרפית בתחנות תדלוק (ת.עדכון: 07/05/2018) הודעה על כוונה להגיש צו מוסכם חברת החשמל_04-18 (ת.עדכון: 10/06/2018) הוועדה לצמצום הריכוזיות ממליצה (ברוב קולות) לא לאפשר את השתתפותה של שיכון ובינוי במכרז הרכבת הקלה בירושלים (ת.עדכון: 27/11/2018) הוועדה לצמצום הריכוזיות פרסמה מסמך ‏עקרונות לייעוץ כלל-משקי בהקצאת אתרי ‏הייצור במסגרת הרפורמה במשק החשמל (ת.עדכון: 08/10/2018) הוצאות הסעדה_260818 (ת.עדכון: 16/01/2018) החלטת שימוע אלי גליקמן (ת.עדכון: 23/12/2018) הליך פלילי ראשון נגד תאגיד ומנהלו בגין אי-‏מסירת מסמכים (ת.עדכון: 08/10/2018) הממונה על הגבלים עסקיים אישרה את מיזוג אלביט-תעש (ת.עדכון: 27/11/2018) הצוות המליץ על הסרת חסמים המקשים על ‏חברי בורסה שאינם בנקים לעידוד התחרות בתחום (ת.עדכון: 15/02/2018) הרשעות בפרשת קרטל גיזום העצים (ת.עדכון: 16/01/2018) התחרות בשוק תחליפי החלב לתינוקות (ת.עדכון: 08/10/2018) ועדת הריכוזיות מעדכנת את רשימת הגורמים הריכוזיים לשנת 2018‏ (ת.עדכון: 23/12/2018) ועדת הריכוזיות מעדכנת את רשימת הגורמים הריכוזיים (ת.עדכון: 06/06/2018) טיוטת צו מוסכם חברת החשמל-04-18 (ת.עדכון: 15/01/2018) טיוטת צו מוסכם יהל טל יסכה (ת.עדכון: 15/01/2018) טיוטת צו מוסכם מטרנה ואח_012018 (ת.עדכון: 15/01/2018) טיוטת צו מוסכם שופרסל (ת.עדכון: 23/12/2018) יועצת משפטית וראש מחלקת שווקים מונו לרשות הגבלים עסקיים (ת.עדכון: 07/05/2018) כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים)(הוראת ‏שעה)‏ - טיוטה לעיון הציבור (ת.עדכון: 27/11/2018) כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים)‏ - טיוטה (ת.עדכון: 27/11/2018) כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים) (הוראת ‏שעה)‏ - טיוטה (ת.עדכון: 07/08/2018) כתבי אישום הוגשו בפרשת קרטל המסעות לפולין (ת.עדכון: 07/08/2018) למעסיקים אסור להסכים על אי תחרות על עובדים (ת.עדכון: 16/01/2018) מחקר השפעה - ענף תרכובות מזון לתינוקות (ת.עדכון: 06/06/2018) מיזוג מזרחי אגוד (ת.עדכון: 08/10/2018) מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת אתרי הייצור (ת.עדכון: 08/10/2018) מענה לבקשה לפי חוק חופש המידע (ת.עדכון: 08/10/2018) מענה לבקשת חופש מידע לגבי נתונים בשוק התמל_050918 (ת.עדכון: 08/10/2018) נוהל טיפול בפניות הציבור (ת.עדכון: 04/10/2018) נוהל טיפול בפניות הציבור_260818 (ת.עדכון: 15/02/2018) נימוקי התנגדות למיזוג בין סאן-דור נתיבי אוויר בינלאומיים בעמ וישראייר ‏תעופה ותיירות בעמ (ת.עדכון: 07/08/2018) סוף להסדרי הבלעדיות של שופרסל במרכזים מסחריים וקניונים (ת.עדכון: 16/01/2018) עדכון סכומים לפי חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (ת.עדכון: 07/05/2018) ענף תרכובות מזון לתינוקות (ת.עדכון: 08/10/2018) פרוטוקולים של הוועדה לגבי עיצום כספי_130818 (ת.עדכון: 10/06/2018) צו מוסכם - אגלים השקעות - אס או אס אנרגיה אקספרס (ת.עדכון: 27/11/2018) צו מוסכם לפי סעיף 50ב - BSP (ת.עדכון: 27/11/2018) צו מוסכם שנפ-JCI (ת.עדכון: 10/06/2018) צעד נוסף ביישום המלצות ועדת שטרום- רשות ההגבלים העסקיים הודיעה על מעבר לסליקה יומית תוך שלוש שנים (ת.עדכון: 07/05/2018) צעד נוסף ביישום המלצות ועדת שטרום- רשות ההגבלים העסקיים ‏הודיעה על מעבר לסליקה יומית תוך שלוש שנים (ת.עדכון: 08/10/2018) קול קורא - סוגיות של תחרות בכלכלה הדיגיטלית (ת.עדכון: 04/10/2018) קול קורא בעניין כלכלה דיגיטלית (ת.עדכון: 10/06/2018) קול קורא לקבלת עמדות הציבור לעניין פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר (ת.עדכון: 15/02/2018) קול קורא פטור הסדרים שאינם אופקיים_0218 (ת.עדכון: 16/01/2018) קרטל הגיימינג (ת.עדכון: 07/05/2018) רשות הגבלים עסקיים הודיעה על כוונתה להטיל ‏עיצומים כספיים בסך של כ-30 מיליון שח על בזק (ת.עדכון: 07/05/2018) רשות הגבלים עסקיים הודיעה על כוונתה להטיל ‏עיצומים כספיים על שלוש ספקיות שלא עמדו ‏בדרישות חוק המזון (ת.עדכון: 10/06/2018) רשות הגבלים עסקיים פתחה היום בחקירה נגד ארבע עשרה חברות שירותי הסעות בחשד לעברות של תיאום מכרזים, קבלת דבר במרמה והלבנת הון (ת.עדכון: 16/01/2018) רשות הגבלים עסקיים תשיב לפניות משפטיות בעניין פטורי הסוג (ת.עדכון: 10/06/2018) רשות ההגבלים העסקיים הגיעה לצו מוסכם עם חברת החשמל (ת.עדכון: 07/05/2018) רשות ההגבלים העסקיים הגיעה לצו מוסכם עם חברת ‏החשמל (ת.עדכון: 07/05/2018) רשות ההגבלים העסקיים הגיעה לצו מוסכם עם שנפ ‏במסגרתו ‏תשלם שנפ כמיליון שקל לאוצר המדינה (ת.עדכון: 07/08/2018) רשות ההגבלים העסקיים הודיעה היום על התנגדותה למיזוג בין חברות רכש המדיה יוניון ו-TMF (ת.עדכון: 07/05/2018) רשות ההגבלים העסקיים הודיעה כי היא שוקלת להגיש כתבי ‏אישום, בכפוף לשימוע, כנגד חוליות אגודה שיתופית חקלאית ‏בעמ וכנגד המנכל פול שטיינר בגין אי-מענה לדרישות נתונים‏ (ת.עדכון: 10/06/2018) רשות ההגבלים העסקיים הודיעה על התנגדותה לשיתוף פעולה של חברות רכש המדיה פובליסיס ומדיה קום (ת.עדכון: 16/01/2018) רשות ההגבלים העסקיים הודיעה על התנגדותה ‏למיזוג בין אל על וישראייר (ת.עדכון: 07/08/2018) רשות ההגבלים העסקיים חידשה אתמול את פטור הסוג להסדרים שאינם בין ‏מתחרים (ת.עדכון: 10/06/2018) רשות ההגבלים העסקיים יוצאת בשימוע ציבורי על מסמך מדיניות העוסק בשאלה מה ייחשב כהסדר שעיקרו בהפחתת התחרות או ככבילה שאינה נחוצה למימוש עיקר ההסדר (ת.עדכון: 07/08/2018) רשות ההגבלים העסקיים פרסמה את נימוקי ההתנגדות למיזוג בין בנק מזרחי לבנק איגוד (ת.עדכון: 08/10/2018) רשות ההגבלים העסקיים פרסמה את תיקון תנאי ‏מיזוג חברות הכבלים (ת.עדכון: 10/06/2018) רשות ההגבלים העסקיים פרסמה היום את תיקון תנאי מיזוג חברות הכבלים להערות הציבור (ת.עדכון: 08/10/2018) רשות ההגבלים העסקיים פרסמה קול קורא לקבלת התייחסויות מהציבור בנוגע להיבטי תחרות של כלכלת האינטרנט (ת.עדכון: 07/08/2018) רשות ההגבלים מארחת את כנס הקרטלים הבינלאומי של ארגון ה ‏ICN (ת.עדכון: 06/06/2018) רשימת קמעונאים גדולים 2017 (ת.עדכון: 06/06/2018) רשמת ספקים גדולים 2017 (ת.עדכון: 08/10/2018) רשת תחויב למכור את אחזקותיה בחברת החדשות לפני שיוכלו ‏הצדדים לבצע את המיזוג (ת.עדכון: 08/10/2018) שאלות ותשובות - רשת-ערוץ 10 (ת.עדכון: 27/11/2018) שלב ראשון של הרפורמה בדיני ההגבלים ‏העסקיים יוצא לדרך (ת.עדכון: 27/11/2018) תחרות בשוק הברוקראז' הקמעונאי (ת.עדכון: 16/01/2018) תחרות גיאוגרפית בתחנות תדלוק - טיוטה (ת.עדכון: 15/02/2018) תחרות גיאוגרפית בתחנות תדלוק (ת.עדכון: 08/10/2018) תיקון תנאי מיזוג - הוט (ת.עדכון: 10/06/2018) תנאי מיזוג חברות הכבלים – עיון מחדש (ת.עדכון: 08/10/2018) תנובה הודתה בקיום הסדרים כובלים ותשלם 25 מיליון שח
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין