(ת.עדכון: 19/03/2019) office of fair trading (ת.עדכון: 11/06/2019) אושר בתנאים המיזוג בין רשתות המזון נתיב החסד וברכל (ת.עדכון: 22/01/2019) אושר חוק התחרות (ת.עדכון: 22/01/2019) אושר מתווה העסקה העדכני למיזוג בין רשת וערוץ 10 (ת.עדכון: 19/03/2019) אישור לשופרסל לפתוח בכרמי גת (ת.עדכון: 11/06/2019) אישור על תנאי למיזוג בין בנק דיסקונט לבנק דקסיה ‏ (ת.עדכון: 22/01/2019) ביטול הכרזה טחנת בדבר קיום מונופולין - קמח יפו (ת.עדכון: 19/03/2019) בית המשפט גזר עונש של 2 חודשי מאסר בפועל וקנס של 40,000 ₪ על ‏מנהל ובעל מניות לשעבר בחברת רימונים ועובד חברת גת מדי מים (ת.עדכון: 20/05/2019) בקשה לפי חוק חופש המידע - 08-05-19 (ת.עדכון: 11/06/2019) גזר דין לנשיא התאחדות הקבלנים לשעבר בתיק הקבלנים (ת.עדכון: 19/03/2019) גזר דין פלילי ראשון נגד תאגיד ומנהלו (ת.עדכון: 11/02/2019) דוח התקשרויות רבעון רביעי 2018 (ת.עדכון: 19/03/2019) דוח רשות התחרות לשנת 2018 (ת.עדכון: 22/01/2019) דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2018 (ת.עדכון: 19/03/2019) הודעה על כוונת הממונה ליתן הוראות לש. שסטוביץ בעמ לפי ‏סעיף 31ו לחוק התחרות הכלכלית, התשמח-1988‏ (ת.עדכון: 17/04/2019) החלטה בדבר מתן הוראות לש.שסטוביץ בעמ (ת.עדכון: 19/03/2019) הממונה הודיעה על כוונתה להטיל הוראות על חברת שסטוביץ ‏למניעת פגיעה ביבוא מקביל של משחות שיניים קולגייט (ת.עדכון: 11/02/2019) הממונה וחוליות הגיעו לצו מוסכם במסגרתו מודה ‏חוליות כי ניצלה את מעמדה כמונופול לרעה (ת.עדכון: 11/07/2019) הממונה על התחרות אישרה את מיזוג סלקום – קרן תשתיות ישראל - ‏IBC (ת.עדכון: 22/01/2019) הענקת רישיונות במסגרת מיזוג רשת מדיה - ערוץ עשר (ת.עדכון: 23/04/2019) התייחסות הציבור לכשלי תחרות שמקורם בהוראות רגולטוריות (ת.עדכון: 22/01/2019) ועדת הריכוזיות המליצה ברוב קולות על אישור המיזוג בין רשת לערוץ ‏עשר וביקשה להטיל תנאים (ת.עדכון: 11/02/2019) טיוטת גילוי דעת - כוח שוק משמעותי 02-19 (ת.עדכון: 11/02/2019) טיוטת צו מוסכם - חוליות 01-19 (ת.עדכון: 19/03/2019) טיוטת צו מוסכם מדטרוניק (ת.עדכון: 11/07/2019) טיוטת צו מוסכם נובולוג 06-19 (ת.עדכון: 22/01/2019) ייעוץ הממונה השתתפותה של אגד במכרז הרכב הקלה (ת.עדכון: 19/03/2019) ייעוץ ענפי בעניין השתתפותה של אגד במכרז הרכבת הקלה בירושלים (ת.עדכון: 22/01/2019) מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת אתרי הייצור (ת.עדכון: 19/03/2019) מסמכים נילווים - מיזוג אלקטרה מי עדן (ת.עדכון: 11/02/2019) מענה לבקשת חופש המידע מיום 22.1.19 (ת.עדכון: 11/07/2019) מענה לבקשת חופש מידע 30-06-19 (ת.עדכון: 11/02/2019) מענה לבקשת חופש מידע בנושא חברת מלח הארץ_0219 (ת.עדכון: 19/03/2019) מענה לבקשת חופש מידע בנושא מיזוג אלקטרה מוצרי צריכה - מי עדן בר (ת.עדכון: 11/06/2019) מענה לבקשת חופש מידע החברה המרכזית _210519 (ת.עדכון: 19/05/2019) מענה לבקשת חופש מידע מתאריך 280419 (ת.עדכון: 19/03/2019) מענה מיום 25.12.18 - עפי חוק חופש המידע (ת.עדכון: 19/03/2019) מענה מיום 3.2.19 עפי חוק חופש המידע (ת.עדכון: 19/03/2019) מענה מיום 7.1.19 - עפי חוק חופש המידע (ת.עדכון: 19/03/2019) עדכון רשימת הגורמים הריכוזיים לפי חוק הריכוזיות (ת.עדכון: 19/03/2019) עונש מאסר נוסף בקרטל הגיזום (ת.עדכון: 22/01/2019) עידן עופר מוכר את כל החזקותיו ברשת ומתחייב שלא לפעול בתחום התקשורת בישראל במשך 25 שנים (ת.עדכון: 22/01/2019) רשות ההגבלים העסקיים הודיעה לחברות הגז אמישראגז ופזגז ונושאי ‏משרה בכירים בהן כי היא שוקלת להגיש כתב אישום (ת.עדכון: 19/05/2019) רשות התחרות חופש המידע רבעון ראשון 2019 (ת.עדכון: 19/03/2019) רשות התחרות מגדירה כללים המתירים שיתוף פעולה בין משקיעים מוסדיים בהצבעה באסיפות כלליות (ת.עדכון: 23/04/2019) רשות התחרות מסרה הודעה מתוקנת על כוונתה להטיל עיצום ‏כספי בסך כ- 51 מיליון שח על החברה המרכזית להפצת משקאות ‏קלים (ת.עדכון: 19/03/2019) רשות התחרות מפרסמת טיוטת גילוי דעת בעניין כוח שוק משמעותי (ת.עדכון: 19/03/2019) רשות התחרות מפרסמת טיוטת מסמך ‏המלצות ‏לשקילת שיקולי תחרות במהלך עריכת מכרזים (ת.עדכון: 20/05/2019) רשות התחרות מפרסמת נוסח מתוקן לגילוי דעת בעניין איגודים עסקיים (ת.עדכון: 19/03/2019) רשות התחרות מפרסמת נוסח מתוקן לגילוי דעת ‏בעניין קביעת גובהם של עיצומים כספיים (ת.עדכון: 23/04/2019) רשות התחרות מפרסמת קול קורא המבקש מהציבור ‏להצביע על כשלי תחרות שמקורם ברגולציה (ת.עדכון: 11/06/2019) רשימת ספקים גדולים לשנת 2018 (ת.עדכון: 11/06/2019) רשימת קמעונאים גדולים לשנת 2018 (ת.עדכון: 19/03/2019) שקילת שיקולי תחרות במכרזים‏
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין