(ת.עדכון: 20/02/2020) FOI_פרוטוקול החלטה שלא לערער על מיזוג בנק מזרחי טפחות ובנק איגוד (ת.עדכון: 14/06/2020) אושר המיזוג בין סלקום לגולן טלקום (ת.עדכון: 26/01/2020) אישור פתיחת חנות גדולה לשופרסל בעפולה (ת.עדכון: 26/01/2020) בדיקות רטרוספקטיבה (ת.עדכון: 26/01/2020) בחינות רטרוספקטיביות של החלטות רשות התחרות (ת.עדכון: 20/02/2020) בחינת תנאי מיזוג תעבורה אחזקות בעמ, חברת תשתית ציוד ובינוי בעמ לבין חברת הנגב והערבה (ת.עדכון: 30/07/2020) בית הדין לתחרות אישר בזק לא מסרה לממונה מידע מלא ותשלם 4.2 מיליון שח במסגרת צו מוסכם (ת.עדכון: 30/07/2020) בית הדין נתן תוקף של פסק דין להוראת הממונה האוסרת על שסטוביץ לדווח לקולגייט העולמית (ת.עדכון: 20/02/2020) בקשה לפי חוק חופש המידע - מאגר לוייתן (ת.עדכון: 30/07/2020) דוח התקשרויות חופש המידע -רשות התחרות לרבעון שני 2020 (ת.עדכון: 20/02/2020) דוח חופש המידע להתקשרויות רשות התחרות - רבעון רביעי 2019 (ת.עדכון: 14/06/2020) דוח חלב ישראל - 2020 (ת.עדכון: 14/06/2020) דרישת הרבנות לכשרות מחמירה במוצרי חלב מקשה על יבוא מוצרי חלב לישראל ומפחיתה את התחרות (ת.עדכון: 14/06/2020) האם קיים פער במחיר מוצרי מזון בין המרכז והפריפריה (ת.עדכון: 17/03/2020) הבהרות הממונה על התחרות - התפשטות נגיף הקורונה (ת.עדכון: 26/01/2020) הודעה בדבר עדכון סכומים - חוק התחרות 012020 (ת.עדכון: 26/01/2020) הודעה בדבר עדכון סכומים - מזון (ת.עדכון: 26/01/2020) הודעה בדבר עדכון סכומים - ספק גדול קמעונאי גדול לאתר 01-2020 (ת.עדכון: 26/01/2020) הודעה על עדכון סכומים 01-2020 (ת.עדכון: 26/01/2020) החלטה בעניין הודעת המיזוג מתאריך 29-12-2019‏ (ת.עדכון: 26/01/2020) החלטה בעניין הודעת המיזוג מתאריך ‏25.12.19 - 1 (ת.עדכון: 26/01/2020) החלטה בעניין הודעת המיזוג מתאריך ‏25.12.19 (ת.עדכון: 26/01/2020) החלטה בעניין הודעת המיזוג מתאריך ‏30.12.19 (ת.עדכון: 26/01/2020) החלטה בעניין הודעת המיזוג מתאריך‏ 16.1.20 (ת.עדכון: 26/01/2020) החלטה בעניין הודעת המיזוג מתאריך‏ 25.12.19-2 (ת.עדכון: 26/01/2020) החלטה בעניין הודעת המיזוג מתאריך‏ 25.12.19-3 (ת.עדכון: 26/01/2020) החלטה בעניין הודעת המיזוג מתאריך‏ 25.12.19-4 (ת.עדכון: 26/01/2020) החלטה בעניין הודעת המיזוג מתאריך‏29.12.19 (ת.עדכון: 30/07/2020) החלטה בתיק מזג 3387 - בנק איגוד (ת.עדכון: 26/01/2020) החלטת מזג 3387 - בנק איגוד ובנק מזרחי (ת.עדכון: 30/07/2020) הממונה על התחרות אישרה בתנאים את המיזוג הבינלאומי בין צ'ימסה לסמקס לרכישת מפעל מלט לבן בספרד (ת.עדכון: 30/07/2020) הממונה על התחרות אישרה לפנינסולה לרכוש את פעילות האשראי ליהלומים של בנק איגוד (ת.עדכון: 26/01/2020) הממונה על התחרות הטילה תנאים לאישור המיזוג בין בנק מזרחי לבנק אגוד (ת.עדכון: 30/07/2020) הסדר טיעון דניה סיבוס-2020 (ת.עדכון: 26/01/2020) הסדרים לפי סעיף 3(7) לחוק התחרות הכלכלית_251119 (ת.עדכון: 26/01/2020) הסכמי ההתקשרות של מאגר תמר_201119 (ת.עדכון: 26/01/2020) הצעה לשינוי מסמך העקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת אתרי הייצור של חברת החשמל (ת.עדכון: 30/07/2020) הרשות ממליצה לאפשר יבוא של מרבית המוצרים לארץ על סמך הצהרת יבואן שהמוצרים עומדים בדרישות התקן (ת.עדכון: 20/02/2020) חברות מעליות שימוע לפני כתב אישום (ת.עדכון: 26/01/2020) טופס ממונה על חופש המידע_רשות התחרות 01-2019 (ת.עדכון: 26/01/2020) כניסת חברת האשראי מקס לתחום הפצת מוצרי ביטוח וחיסכון (ת.עדכון: 20/02/2020) כתב אישום גפם (ת.עדכון: 20/02/2020) כתב החשדות וחומר החקירה בתיק קרטל המעליות (ת.עדכון: 14/06/2020) מחקר ביניים ביטוחי בריאות (ת.עדכון: 20/02/2020) מחקר השפעה חוק המזון (ת.עדכון: 25/03/2020) מחקר השפעת חוק המזון- טיוטה 0220 (ת.עדכון: 20/02/2020) מחקר השפעת חוק המזון- טיוטה (ת.עדכון: 14/06/2020) מחקר פערי מחירי מזון מרכז פריפריה (ת.עדכון: 14/06/2020) מחקר שוק ביטוחי בריאות - דוח ביניים (ת.עדכון: 20/02/2020) מסמך עקרונות לייעוץ לתחרות ענפית במכירת אתרי הייצור ‏ (ת.עדכון: 20/02/2020) מענה לפי חוק חופש המידע - הפעלת מסוף הכימיקלים בנמל חיפה (ת.עדכון: 26/01/2020) מענה לפי חוק חופש המידע 15-12-2019 (ת.עדכון: 26/01/2020) מענה לפי חוק חופש המידע 26-12-2019 (ת.עדכון: 20/02/2020) מענה לפניה בעניין נתוני שכר של עובדי שרשות התחרות (ת.עדכון: 20/02/2020) מענה לפנייה בעניין קרטל המעליות (ת.עדכון: 20/02/2020) מקדונלדס ישראל ביטלה את הסדרי הבלעדיות שלה במרכזים מסחריים (ת.עדכון: 26/01/2020) מקדונלדס ישראל ביטלה את הסדרי הבלעדיות שלה (ת.עדכון: 30/07/2020) משטר אכיפת תקנים הרשמיים והשפעתו על התחרות (ת.עדכון: 14/06/2020) נספח תוצאות למסמך בפערי מחירי המזון בין המרכז לפריפריה (ת.עדכון: 20/02/2020) עדכון רשימות לאחר השלמת הפרדה ריאלי פיננסי (ת.עדכון: 26/03/2020) עיכובים במענה לבקשות למידע לנוכח התפשטות נגיף הקורונה (ת.עדכון: 13/05/2020) עיצומים בזק אי מענה (ת.עדכון: 22/04/2020) רשות התחרות עוקבת אחר ענפי המזון והטואלטיקה ‏ (ת.עדכון: 26/01/2020) רשות התחרות שוקלת להטיל עיצום כספי בסך של כ-8 מיליון שח על חברת SOS אנרגיה אקספרס (ת.עדכון: 20/02/2020) שימוע לפני הגשת כתב אישום פורום פילם (ת.עדכון: 26/01/2020) שימוע ציבורי לשינוי עקרונות ליעוץ ענפי במכירות אתרי הייצור של חברת החשמל (ת.עדכון: 13/05/2020) תוני מיזוגים רבעון ראשון 2020
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין