(ת.עדכון: 14/02/2019) 200-01 - כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המופ (ת.עדכון: 24/04/2019) 200-01 - עבודת החברות מול לשכת המדער במסגרת חוק המופ (ת.עדכון: 14/02/2019) 200-02 - הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מופ (ת.עדכון: 24/04/2019) 200-02 - עבודת החברות מול לשכת המדער במסגרת חוק המופ (ת.עדכון: 14/02/2019) 200-03 - ניהול מערכת הכספים לצרכי מופ והגשת דוחות (ת.עדכון: 24/04/2019) 200-03 - ניהול מערכת הכספים לצרכי מופ (ת.עדכון: 20/12/2018) 200-03 (ת.עדכון: 12/08/2019) 200-04 - דיווח ותשלום תמלוגים (ת.עדכון: 24/04/2019) 200-04 - עבודת החברות מול לשכת המדער במסגרת חוק המופ (ת.עדכון: 20/12/2018) 200-04_0 (ת.עדכון: 12/08/2019) 200-06 - אישורים ובקשות מיוחדות (ת.עדכון: 24/04/2019) 200-06 - עבודת החברות מול רשות החדשנות (ת.עדכון: 20/12/2018) 300-01 נספח א (ת.עדכון: 20/12/2018) 300-01 נספח ב' (ת.עדכון: 20/12/2018) 300-01 נספח ג (ת.עדכון: 20/12/2018) CALL FOR PROPOSALS ‎GUIDANCE FOR APPLICANTS (ת.עדכון: 20/12/2018) incentive track35- procedures (ת.עדכון: 20/12/2018) אישורים ובקשות מיוחדות (ת.עדכון: 14/02/2019) אמות מידה לאישור פרויקטי חממה - נספח 5 (ת.עדכון: 14/02/2019) בקשה לדיון חוזר במסגרת תכנית החממות 2018-1‏ (ת.עדכון: 14/02/2019) בקשה להפעלת פרויקט ‏- נספח 14 (ת.עדכון: 14/02/2019) בקשה להשקיע בחברה מתחילה הפועלת מכוח מסלול הטבה מס' 23‏ - נספח 5 (ת.עדכון: 14/02/2019) בקשה לסגירת תכנית בקרן תמורה (ת.עדכון: 14/02/2019) בקשה לפתיחת-עדכון זכאי בארץ (ת.עדכון: 14/02/2019) בקשה לשינויים במסגרת תכנית החממות 2018-1‏ (ת.עדכון: 14/02/2019) בקשה לתמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית החממות (ת.עדכון: 14/02/2019) דוח שנתי על פעילות החממה- נספח 4 (ת.עדכון: 14/02/2019) דוח תקופתי חצי שנתי-מסכם (ת.עדכון: 11/02/2019) דיווח כספי רבעוני (ת.עדכון: 20/12/2018) הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל (ת.עדכון: 14/07/2019) הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם - נספח א-1 (ת.עדכון: 20/12/2018) הנחיות ונהלים להגשת בקשת מענק במסלול ציוד תומך שירות מופ (צתמ) בתחום ‏מדעי החיים (ת.עדכון: 20/12/2018) הנחיות ונהלים מסלול הטבה מס' 36ב'‏ (ת.עדכון: 23/01/2019) הנחיות להגשת בקשה לקרן ישראל הודו לחדשנות טכנולוגית (ת.עדכון: 20/12/2018) הנחיות להגשת בקשה לקרן ישראל הודו לחדשנות טכנולוגית (ת.עדכון: 24/04/2019) הנחיות להגשת בקשה לתמיכה בתכנית מופ (ת.עדכון: 20/12/2018) הנחיות ליזם (ת.עדכון: 20/12/2018) הנחיות לתכנית מגנטון (ת.עדכון: 20/12/2018) הנחיות לתכנית מימד (ת.עדכון: 20/12/2018) הנחיות לתכנית נופר (ת.עדכון: 20/12/2018) הנחיות לתכנית קמין (ת.עדכון: 14/02/2019) הסכם התקשרות להפעלת חממה טכנולוגית (ת.עדכון: 14/02/2019) הצהרת העברת חובות וזכויות לחברה ישראלית (ת.עדכון: 14/02/2019) טופס בקשה להעברות בין סעיפי תקציב במסגרת תכנית החממות (ת.עדכון: 14/02/2019) טופס דיווח תמלוגים (ת.עדכון: 20/12/2018) כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המופ (ת.עדכון: 14/02/2019) כתב התחייבות והודעה על תחילת ביצוע תכנית מאושרת (ת.עדכון: 20/12/2018) לוחות זמנים מעודכן להליך התחרותי מסלול הטבה - 35 (ת.עדכון: 20/12/2018) מאגד מגנט ואיגוד משתמשים - BVKHO UVBJHU, (ת.עדכון: 19/05/2019) מסלול הטבה מס' 15 - הוראות להסדרת סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה - 15.5.2019 (ת.עדכון: 20/12/2018) מסלול הטבה מס' 2 - נספח ו (ת.עדכון: 19/05/2019) מסלול הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל - 15.4.2019_0 (ת.עדכון: 24/04/2019) מסלול הטבה מס' 2 תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם – גורמי ממשל (ת.עדכון: 14/02/2019) מסלול הטבה מס' 23 חברות מתחילות (ת.עדכון: 11/08/2019) מסלול הטבה מס' 29 - מעבדות לחדשנות - 8.8.2019 (ת.עדכון: 21/01/2019) מסלול הטבה מס' 29 - תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית - 07.01.2019 (ת.עדכון: 21/01/2019) מסלול הטבה מס' 29 - תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית_0 (ת.עדכון: 24/03/2019) מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (ת.עדכון: 14/02/2019) מסלול הטבה מס' 30 ממשל טק מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי (ת.עדכון: 14/02/2019) מסלול הטבה מס' 37 – הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית - הורייזן 2020 (ת.עדכון: 21/01/2019) מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה - 1.1.2019 (ת.עדכון: 14/02/2019) מסלול הטבה מס' 38 קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה (ת.עדכון: 21/01/2019) מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) - 14.1.2019_0 (ת.עדכון: 24/04/2019) מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (ת.עדכון: 11/08/2019) מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה - איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) - 8.8.2019 (ת.עדכון: 11/08/2019) מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט) - 8.8.2019 (ת.עדכון: 19/05/2019) מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנט - 12.5.2019 (ת.עדכון: 14/02/2019) מסלול הטבה מס' 5 עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנט (ת.עדכון: 19/05/2019) מסלול הטבה מס' 6 - העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי - 16.5.2019 (ת.עדכון: 24/03/2019) מסלול הטבה מס' 7 - נופר - תכנית הכוונת ידע יישומי באקדמיה ליישום בתעשיה (ת.עדכון: 14/07/2019) מסלול משנה ו' מסלול לתמיכה משותפת עם מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה הוראות ספציפיות (ת.עדכון: 14/02/2019) מענק לתפעול השוטף של חממה ‏- נספח 6 (ת.עדכון: 20/12/2018) מתכונת עבודת הבודקים המקצועיים (ת.עדכון: 24/04/2019) נהלי זירת ייצור מתקדם (ת.עדכון: 12/08/2019) נהלי חברות מתחילות (ת.עדכון: 20/12/2018) נהלי מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות (ת.עדכון: 24/04/2019) נהלי מסלול הטבה מס' 2 תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם - גורמי ממשל (ת.עדכון: 14/07/2019) נהלי מסלול הטבה מס' 2 תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל (ת.עדכון: 20/12/2018) נהלי מסלול הטבה מס' 23 – חברות מתחילות (ת.עדכון: 20/12/2018) נהלי מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מופ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים (ת.עדכון: 14/02/2019) נהלי מסלול הטבה מס' 29 – תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית‏ (ת.עדכון: 23/01/2019) נהלי מסלול הטבה מס' 29 (ת.עדכון: 24/03/2019) נהלי מסלול הטבה מס' 30 - ממשל טק (ת.עדכון: 20/12/2018) נהלי מסלול הטבה מס' 30 - מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי (ת.עדכון: 14/02/2019) נהלי מסלול הטבה מס' 30 ממשל טק מסלול לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי (ת.עדכון: 20/12/2018) נהלי מסלול הטבה מס' 35 (ת.עדכון: 20/12/2018) נהלי מסלול הטבה מס' 37 הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית - הורייזן 2020 (ת.עדכון: 14/07/2019) נהלי מסלול הטבה מס' 38 – קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה (ת.עדכון: 24/04/2019) נהלי מסלול הטבה מס' 39 – חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) (ת.עדכון: 14/07/2019) נהלי מסלול הטבה מס' 6 - העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי (ת.עדכון: 11/06/2019) נהלי מסלול הטבה מס' 6 העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי (ת.עדכון: 24/03/2019) נהלי מסלול הטבה מס' 7 נופר תכנית הכוונת ידע יישומי באקדמיה ליישום בתעשייה (ת.עדכון: 20/12/2018) נהלי מסלול הטבה מס' 92 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית (פיילוט) (ת.עדכון: 12/08/2019) נהלי מסלולי הטבה – תכנית החממות (ת.עדכון: 14/02/2019) נהלי מסלולי הטבה – תכנית החממות‏ (ת.עדכון: 20/12/2018) נהלי תכנית ויזות חדשנות ליזמים מחו'ל (פיילוט) (ת.עדכון: 20/12/2018) נהלים לאיגוד משתמשים במגנט (ת.עדכון: 20/12/2018) נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מופ (200-02) (ת.עדכון: 20/12/2018) נוהל ליישום הסכמים בילטראליים בתחום המחקר, הפיתוח או החדשנות - תמצית ונקודות עיקריות (ת.עדכון: 20/12/2018) נוהל ליישום הסכמים בילטראליים בתחום המחקר, הפיתוח או החדשנות הטכנולוגית (ת.עדכון: 20/12/2018) נוהל מסלול הטבה 34 - סיירות תכנות (ת.עדכון: 19/05/2019) נוהל מסלול הטבה 34 - סיירות תכנות_0 (ת.עדכון: 20/12/2018) נוהל תשלום גמול לחברי ועדות המחקר (ת.עדכון: 20/12/2018) נוהלי מסלול הטבה מס' 9 - תנופה (ת.עדכון: 20/12/2018) נספח א1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם (ת.עדכון: 20/12/2018) נספח ד - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם (ת.עדכון: 20/12/2018) נספח ו' למסלול הטבה מס' 1 קרן המופ (ת.עדכון: 20/12/2018) סדרי דיון ועבודת ועדת המחקר (ת.עדכון: 20/12/2018) פרטי חשבון קרן תמורה להעברה בנקאית (ת.עדכון: 20/12/2018) קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות (ת.עדכון: 20/12/2018) קוד פתוח (ת.עדכון: 14/02/2019) תקציב מבוקש לתוכנית החממות הטכנולוגיות (ת.עדכון: 11/02/2019) תקציב מינהלת חממה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין