(ת.עדכון: 06/12/2016) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN CHINA AND ISRAEL (ת.עדכון: 06/12/2016) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN INDIA AND ISRAEL (ת.עדכון: 16/10/2019) memorandum of understanding between isa_cmisaandhafna (ת.עדכון: 06/12/2016) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN ISRAEL AND ROMANIAN NATIONAL (ת.עדכון: 06/12/2016) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS AND THE ISRAEL SECURITIES (ת.עדכון: 06/12/2016) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING CONCERNING CONSULTATION AND COOPERATION AND THE EXCHANGE OF INFORMATION BETWEEN THE NATIONAL SECURITIES COMMOSSION OF ARGENTINA ANF THE ISRAEL SECURITIES AUTHORITY (ת.עדכון: 06/12/2016) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING CONCERNING CONSULTATION AND COOPERATION AND THE EXCHANGE OF INFORMATION BETWEEN THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMOSSION, THAILAND AND ISRAEL DECURITIES AUTHORITY (ת.עדכון: 06/12/2016) MULTILATERAL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING CONCERNING CONSULTATION AND COOPERATION (ת.עדכון: 06/12/2016) מזכר הבנה בדבר התייעצות ושיתוף פעולה וחילופי מידע בין המועצה לניירות ערך של ברזיל לבין הרשות לניירות ערך של ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) מזכר הבנה בדבר התייעצות ושיתוף פעולה וחילופי מידע בין הרשות הישראלית לניירות ערך לבין המועצה לניירות ערך ולחוזים עתידיים של הונג קונג (ת.עדכון: 06/12/2016) מזכר הבנה בדבר התייעצות ושיתוף פעולה וחילופי מידע בין הרשות הישראלית לניירות ערך לבין הרשות לשווקים פיננסיים הצרפתית (ת.עדכון: 06/12/2016) מזכר הבנה בין המועצה האוסטרלית לניירות ערך והשקעות לבין הרשות לבין הרשות הישראלית לניירות ערך בדבר חילופי מידע ומעקב אחרי ניירות ערך, 2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) מזכר הבנה בין המועצה הקפריסאית לניירות ערך וחליפין לבין הרשות הישראלית לניירות ערך בדבר חילופי מידע ומעקב אחרי פעילות ניירות ערך, 2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) מזכר הבנה בין המועצה למעקב אחרי המגזר הפיננסי, לוקסמבורג לבין הרשות הישראלית לניירות ערך בדבר חילופי מידע ומעקב אחרי פעילות ניירות ערך, 2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) מזכר הבנה בין המועצה לניירות ערך של ניו זילנד לבין הרשות הישראלית לניירות ערך בדבר חילופי מידע ומעקב אחרי פעילות ניירות ערך, 2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) מזכר הבנה בין המועצה לשוקי הון (CMB) לש תורכיה לבין הרשות הישראלי לניירות ערך בדבר חילופי מידע ומעקב אחרי פעילות ניירות ערך, 2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) מזכר הבנה בין הנציבות ההלנית לשוק ההון לבין הרשות הישראלית לניירות ערך בדבר חילופי מידע ומעקב אחרי פעילות ניירות ערך, 2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) מזכר הבנה בין הרשות ההולנדית לשווקים הפיננסיים לבין הרשות הישראלית לניירות ערך בדבר חילופי מידע ומעקב אחרי פעילות ניירות ערך, 2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) מזכר הבנה בין הרשות הפורטוגלית לשוק ניירות הערך (רשנע) לבין הרשות הישראלית לניירות ערך בדבר חילופי מידע ומעקב אחרי פעילות ניירות ערך, 2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) מזכר הבנה בין רשות ערך של ארצות-הברית של אמריקה לבין ממשלת ישראל בדבר התייעצויות ושיתוף פעולה בביצוע ובאכיפה של חוקי ניירו ערך (ת.עדכון: 06/12/2016) מזכר הסנה בין המועצה הדרום אפריקנית לשירותים פיננסיים לבין רשות הישראלית לניירות ערך בדבר חילופי מידע ומעקב אחרי פעילות ניירות ערך, 2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) פרוטוקול בנוגע לשיתוף פעולה בניהול ובאכיפה של חוקי חוזים עתידיים
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין