(ת.עדכון: 06/06/2012) 2.1- נספח- תמריצים לעובדים בשירותי הרווחה באזורי עדיפות לאומית (אזורי פיתוח) (ת.עדכון: 28/01/2013) 2.1- תמריצים לעובדים סוציאליים בשירותי הרווחה באזורי עדיפות לאומית (ת.עדכון: 16/09/2013) 2.10- נספח- אגרת רישום ועיון בפנקס העובדים הסוציאליים (ת.עדכון: 28/01/2013) 2.10- רישום עובדים סוציאליים (ת.עדכון: 27/10/2011) 2.11- מדריכים- ראשי צוותים במחלקות לשירותים חברתיים (ת.עדכון: 27/10/2011) 2.12- השתלמויות מקצועיות (ת.עדכון: 04/08/2015) 2.13- כללי התנהגות של עובדי מנהל וזכאות (ת.עדכון: 27/10/2011) 2.2- נוהל התחייבות עובדים במחלקות לשירותים חברתיים המשתתפים בקורסי הכשרה והשתלמויות (ת.עדכון: 27/10/2011) 2.3- חוק העובדיים הסוציאליים, התשנ'ו- 1996 (ת.עדכון: 20/05/2015) 2.4- תאורי משרות במחלקות לשירותים חברתיים (ת.עדכון: 27/10/2011) 2.6- קליטת סטודנטים לעבודה סוציאלית במחלקות לשרותים חברתיים והפעלתם (ת.עדכון: 07/08/2012) 2.7- העסקת עובדים במחלקות לשירותים חברתיים (ת.עדכון: 27/10/2011) 2.9- תקינה והשתתפות משרד העבודה והרווחה בשכר עובדי המחלקות לש'ח ברשויות המקומיות
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין