(ת.עדכון: 30/10/2011) 3.1- מדיניות משרד העבודה והרווחה בתחום תכנון המשפחה (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.10- תשלום עבור ייעוץ וטיפול בחיי משפחה ונישואין (ת.עדכון: 19/03/2015) 3.11- סל השירותים והטיפולים למשפחות שחווים אובדן פיתאומי ושכול כתוצאה מתאונת דרכים ועבירות המתה (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.12- הנחיות למחלקות לשירותים חברתיים מיצוי חוק המזונות (הבטחת תשלום) תשל'ב- 1972 (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.14- נספח ד'- תעריפים של טיפולי שיניים (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.14- צרכים רפואיים- ריפוי שיניים (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.16- שירותי הצרכים המיוחדים למשפחה בקהילה (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.17- ייעוץ והכוונה בשאלות של הפסקת הריון (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.19- נספח ד'- הנחה בשכר דירה לאוכלוסיות מעוטות- יכולת המתגוררות בחברות שיכון עירוניות- ממשלתיות (עמידר,עמיגור,חלמיש,שקמונה,פרזות,חלד) (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.19- קביעת הנחות בשכ'ד לדיירי 'עמידר' 'אפרידר' 'חלד' 'עמיגור' 'חלמיש' 'שקמונה' 'פרזות' (ת.עדכון: 15/02/2016) 3.20- תפקידו ודרכי עבודתו של עובד סוציאלי לעניין סדרי דין (ת.עדכון: 20/05/2015) 3.21- תעריפי השירותים הניתנים באמצעות השירות לרווחת הפרט והמשפחה (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.22- טיפול בבני נוער ובצעירים (ת.עדכון: 04/02/2016) 3.22- נספח- תעריפים לטיפול בנוער ובצעירים (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.23- חוק למניעות אלימות במשפחה התשנ'א- 1991 (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.24- כוננות פקידי הסעד לחוק הסעד סדרי דין (פקידי הסעד בענייני אישות) במחלקות לשירותים חברתיים (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.26- חוק הטיפול בחולי נםש התשנ'א- 1991 (ת.עדכון: 29/01/2013) 3.28- מניעה וטיפול בתופעת האלימות במשפחה (ת.עדכון: 04/02/2016) 3.28- נספח- תעריף למרכזים למניעת אלימות במשפחה (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.29- חוק ביטוח בריאותי ממלכתי, התשנ'ד- 1994 (ת.עדכון: 20/05/2015) 3.3- הנחיות להפעלת עובדים סמך- מקצועיים (ת.עדכון: 15/07/2014) 3.30- חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ'ב- 1992 (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.31- גימלה לילדים נטושים (ת.עדכון: 26/12/2012) 3.32- סדנאות להעשרת חיי המשפחה בתנאי נופש (ת.עדכון: 30/01/2013) 3.33- הטיפול באוכלוסיית דרי הרחוב (ת.עדכון: 04/02/2016) 3.33- נספח י'א- תעריפי מסגרת לדרי רחוב (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.34- חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ'ה- 1995 (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.35- תכנית 'יחדיו' למשפחות שבהן ילדים בסיכון (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.36- מרכז קשר הורים- ילדים (ת.עדכון: 04/02/2016) 3.36- נספח ג'- תעריפים למרכז קשר (ת.עדכון: 06/06/2012) 3.37- ועדות מחוזיות לגילוי עריות ולאלימות במשפחה לענייני אסירים ומשפחותיהם (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.38- חוק זכויות החולה, התשנ'ו- 1996 (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.39- הנהלים להפניית לקוחות המחלקות לשירותים חברתיים לועדה המחוזית המשותפת למשרדי הרווחה והשירותים החברתיים והבריאות בנושא הערכת פוטנציאל המסוכנות באלימות במשפחה (ת.עדכון: 14/07/2015) 3.4- מתן שירותים באמצעות עובדים סמך- מקצועיים המופעלים בתחום המשפחה (ת.עדכון: 16/03/2016) 3.4- נספח- תעריפים לסוגי הטיפול של עובדים סמך מקצועיים (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.40- הוסטל לגברים אלימים (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.42- דירות קלט לנשים מוכות ולילדיהן (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.5- השתתתפות בהוצאות בתחום הדיוא לפרט ולמשפחה נזקקת ושכר דירה במצבי חירום (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.6- נספח- תעריפי שרות מד'א (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.6- צרכים רפואיים אחרים (ת.עדכון: 14/07/2014) 3.7- חוק הבטחת הכנסה התשמ'א- 1980 (ת.עדכון: 29/06/2015) 3.8- טיפול בנשים נפגעות אלימות וילדיהן השוהים במקלטים (ת.עדכון: 04/02/2016) 3.8- נספח- תעריפים למקלטים לנשים מוכות (ת.עדכון: 30/10/2011) 3.9- אישורים רפואיים של רופאי קופ'ח למיניהם
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין