(ת.עדכון: 27/10/2011) 4.10- דיור מוגן לזקנים תכנית משותפת עם משרד הבינוי והשיכון (ת.עדכון: 29/02/2016) 4.11- נספח ו'- טבלת השתתפות בקהילה תומכת (ת.עדכון: 07/01/2016) 4.11- נספח ט'- תעריפים קהילה תומכת לזקן (ת.עדכון: 27/02/2013) 4.11- קהילה תומכת לזקנים (ת.עדכון: 06/01/2016) 4.12- מועדונים ופעילות פנאי לזקנים (ת.עדכון: 10/11/2015) 4.13- מרכז יום לזקן (ת.עדכון: 29/02/2016) 4.13- נספח י'- טבלת השתתפות הזקן במרכז יום (ת.עדכון: 07/01/2016) 4.13- נספח י'ג- תעריפים למרכזי יום הזקן (ת.עדכון: 27/10/2011) 4.14- מניעה וטיפול בהתעללות בזקנים (ת.עדכון: 27/10/2011) 4.15-תפקידו ודרכי עבודתו של פקיד סעד על פי חוק הגנה על חוסים התשכ'ו- 1966 (ת.עדכון: 04/09/2014) 4.16- החוקים לאוכלוסיית ניצולי השואה ונכי רדיפות הנאצים (ת.עדכון: 27/10/2011) 4.2- חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ'ה- 1995 פרק י'- ביטוח סיעוד (ת.עדכון: 18/01/2017) 4.4- הטיפול באזרח וותיק בביתו ובקהילה (ת.עדכון: 16/03/2016) 4.4- נספח- תעריפים עבור שירותים סמך מקצועיים לזקנים (ת.עדכון: 27/10/2011) 4.5- חסידי אומות העולם (ת.עדכון: 27/10/2011) 4.6- כוננות של עובדים סוציאלים לחוק הגנה על חוסים תשכ'ו- 1966 במחלקות לש'ח (ת.עדכון: 15/09/2013) 4.7א- ארוחות חמות וטיפול יום (ת.עדכון: 22/03/2015) 4.8- השמת זקנים תשושים במעונות (ת.עדכון: 04/02/2016) 4.8- נספח כ'- תעריפי דמי החזקה במעונות לזקנים (ת.עדכון: 29/02/2016) 4.9- נספח ג'- טבלת השתתפות בנופשון לזקן (ת.עדכון: 27/10/2011) 4.9- נופשון לזקן (ת.עדכון: 04/02/2016) 4.9- נספח ד'- תעריפי נופשון לזקן
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין