(ת.עדכון: 30/10/2011) 5.1- מדיניות משרד העבודה והרווחה בתחום שיקום מוגבלים (ת.עדכון: 04/02/2016) 5.10- נספח- תעריפי השירות לשיקום (ת.עדכון: 30/10/2011) 5.11- מימון הסעות למסגרת תעסוקה מוגנת עבור אנשים עם נכות ו.או בעלי תעודת עיוור המוגבלים בניידותם (ת.עדכון: 30/10/2011) 5.12-שרותי איבחון ושיקום- מרכזי שיקום (ת.עדכון: 31/03/2015) 5.14- מועדונית שיקומית ומרכז נוער- מסגרות בקהילה לילדים ובני נוער עם מוגבלות בגילאי 3-21 (ת.עדכון: 28/11/2016) 5.14- נספח- טבלת השתתפות הורים במסגרות יומיות לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, לאדם עם אוטיזם, בשנת הלימודים תשע'ז מעל גיל 3 (ת.עדכון: 24/06/2014) 5.15- מסגרות שיקומיות לפעוטות עם מוגבלות עד גיל 3 (ת.עדכון: 04/02/2016) 5.15- נספח ב'- תעריפים למסגרות יומיות לילדים עם מוגבלות- עד גיל 3 (ת.עדכון: 10/09/2015) 5.15א- נספח- טבלת השתתפות הורים במסגרות יומיות לאנשים עם מוגבלות שכלית, התפתחותית, נכות, אוטיזם ועיוורון בגיל 0-3 בשנת הלימודים תשע'ו (ת.עדכון: 16/03/2016) 5.16- נספח ב'- תעריפים עבור מטפח לילדים ונוער עם נכות (ת.עדכון: 14/07/2015) 5.16- שירותי שיקום לילדים ולנוער בקהילה בגילאי 0-21 (ת.עדכון: 30/10/2011) 5.17- שירותי שיקום בקהילה גילאי 21-65 (ת.עדכון: 30/10/2011) 5.18- שירותי תעסוקה מוגנת (ת.עדכון: 30/10/2011) 5.19- חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ'ח- 1998 (ת.עדכון: 30/10/2011) 5.2- זכאות לשירותי שיקום במסגרת שרותי סעד (ת.עדכון: 17/01/2017) 5.21- פעילות חברתית לבוגרים עם מוגבלות (ת.עדכון: 31/10/2011) 5.23- מרכזי יום לבעלי נכויות (ת.עדכון: 05/01/2012) 5.24- נספח ד'- טבלת השתתפות קהילה תומכת לנכים (ת.עדכון: 25/02/2013) 5.24- נספח ה'- תעריף לקהילה תומכת לנכים (ת.עדכון: 30/10/2011) 5.24- קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים (ת.עדכון: 30/10/2011) 5.25- נספח ב'- גובה סיוע במימון טיפול אישי לנכה קשה בקהילה (ת.עדכון: 31/10/2011) 5.25- סיוע במימון טיפול אישי- לנכה קשה בקהילה (ת.עדכון: 31/03/2015) 5.26- תכניות מעבר בית ספריות 'יוצרים עתיד' לבני נוער עם מוגבלות (ת.עדכון: 30/10/2011) 5.3- משפחות אומנה לילדים נכים (ת.עדכון: 30/10/2011) 5.3- נספח י'א- סל משפחות אומנה לשיקום (ת.עדכון: 30/01/2013) 5.4- נוהל השמת אנשים עם נכות ומוגבלות במסגרות חוץ ביתיות (ת.עדכון: 07/02/2017) 5.4- נספח ח' - טבלת השתתפות הורים בפנימיות ובמשפחות אומנה לשנת הלימודים תשע'ז (ת.עדכון: 22/07/2013) 5.5- נופשון או שהות קצרת מועד לאדם עם נכויות (ת.עדכון: 12/03/2015) 5.5- נספח א'- תעריפים לנופשון לאנשים עם נכויות (ת.עדכון: 30/10/2011) 5.6- השתתפות הורים במסגרת יומית לחניכים נכים (ת.עדכון: 10/09/2015) 5.6א- נספח- טבלת השתתפות הורים במסגרות יומיות לאנשים עם מוגבלות שכלית, התפתחותית, נכות, אוטיזם ועיוורון בגיל 0-3 בשנת הלימודים תשע'ו (ת.עדכון: 10/09/2015) 5.6ב- נספח- טבלת השתתפות הורים במסגרות יומיות לאנשים עם מוגבלות שכלית, התפתחותית, נכות, אוטיזם, עיוורון בשנת הלימודים תשע'ו מעל גיל 3 (ת.עדכון: 26/01/2016) 5.7- נספח- תעריפים לשירותי תמיכה בתקשורת לאנשים עם לקות שמיעה (ת.עדכון: 14/03/2017) 5.7- שרותי תמיכה לתקשורת עבור אנשים עם לקות שמיעה (ת.עדכון: 30/10/2011) 5.8- מינוי פקיד שיקום
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין