(ת.עדכון: 19/03/2015) 6.1- מתן דמי ליווי לניידות (ת.עדכון: 26/01/2016) 6.1- נספח א'- דמי ליווי לעיוור (ת.עדכון: 31/10/2011) 6.10- מפעל תעסוקה מוגן לעיוורים ולקויי ראייה (ת.עדכון: 15/02/2016) 6.10- נספח ד'- תעריפים למפעלים תעסוקתיים מוגנים לעיוורים וללקויי ראיה (ת.עדכון: 23/01/2017) 6.11- שיקום תפקודי ראייה לאדם עם מוגבלות בראייה (ת.עדכון: 04/02/2016) 6.13- תעריפי השירות לעיוור (ת.עדכון: 27/11/2014) 6.14- נופש לאנשים עיוורים ולקויי ראייה (ת.עדכון: 31/10/2011) 6.15- השתתפות הורים לחניכים עיוורים או ליקויי ראייה במעונות ובמשפחות אומנה (ת.עדכון: 07/02/2017) 6.15- נספח ג'- טבלת השתתפות הורים בפנימיות ובמשפחות אומנה לשנת הלימודים תשע'ז (ת.עדכון: 31/10/2011) 6.17- שרותי תחנות מידע לעיוורים ולקויי ראייה חדשים (ת.עדכון: 31/10/2011) 6.18- שירותי השמה בעבודה לעיוורים או לקויי ראייה (ת.עדכון: 31/10/2011) 6.19- מסגרות לפעילות שעות פנאי לעיוורים ולקויי ראייה (ת.עדכון: 23/01/2017) 6.2- כלבי נחייה לאנשים עם עיוורון (ת.עדכון: 05/08/2015) 6.2- נספח א'- תעריפים עבור הדרכה, דמי החזקה ומתן כלב נחיה (ת.עדכון: 03/10/2013) 6.20- מסגרות יומיות לילדים עם עיוורון או לקויי ראיה(גילים 0-6) (ת.עדכון: 10/09/2015) 6.20ד'1- נספח- טבלת השתתפות הורים במסגרות יומיות לאנשים עם מוגבלות שכלית, התפתחותית, נכות, אוטיזם ועיוורון בגיל 0-3 בשנת הלימודים תשע'ו (ת.עדכון: 10/09/2015) 6.20ד'2- נספח- טבלת השתתפות הורים במסגרות יומיות לאנשים עם מוגבלות שכלית, התפתחותית, נכות, אוטיזם, עיוורון, בשנת הלימודים תשע'ו מעל גיל 3 (ת.עדכון: 22/03/2015) 6.21- נוהל הטיפול בהשגות על החלטות המשרד בדבר מתן מגוון השירותים לעיוור (ת.עדכון: 03/10/2013) 6.3- תעודת עיוור או לקוי ראייה (ת.עדכון: 23/01/2017) 6.4- החזר חלקי של מיסים לנושאי תעודת עיוור או לקוי ראייה (ת.עדכון: 31/10/2011) 6.4- נספח- החזר מכס ומס קניה לבעלי תעודת עיוור או לקוי ראיה (ת.עדכון: 31/10/2011) 6.5- תלמידים עיוורים וכבדי ראיה במוסדות על תיכוניים (ת.עדכון: 31/03/2015) 6.6- נספח ה' - תעריפי הדרכה שיקומית (ת.עדכון: 23/01/2017) 6.6- שירותי ההדרכה השיקומית לאנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה (ת.עדכון: 23/01/2017) 6.7- סיוע ברכישת מכשירי עזר לאדם עם עיוורון או לקות ראייה (ת.עדכון: 31/10/2011) 6.9-שירותים לילדים עיוורים ולילדים כבדי-ראייה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין