(ת.עדכון: 01/11/2011) 10.1- מדיניות הטיפול באנשים עם אוטיזם או הפרעה התפתחותית נרחבת (ת.עדכון: 02/10/2013) 10.2- השתתפות הורים לילדים עם אוטיזם או הפרעה התפתחותית נרחבת בסידור יומי (ת.עדכון: 29/11/2016) 10.2- נספח- טבלת השתתפות הורים במסגרות יומיות לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, לאדם עם אוטיזם, בשנת הלימודים תשע'ז מעל גיל 3 (ת.עדכון: 10/09/2015) 10.2ג'1- נספח- טבלת השתתפות הורים במסגרות יומיות לאנשים עם מוגבלות שכלית, התפתחותית, נכות, אוטיזם ועיוורון בגיל 0-3 בשנת הלימודים תשע'ו (ת.עדכון: 04/02/2016) 10.3- נספח ד'- תעריפי מסגרות יומיות לאוטיסטים (ת.עדכון: 01/11/2011) 10.3- שירותים בקהילה לאנשים עם אוטיזם או הפרעה התפתחותית נרחבת השוהים בבית (ת.עדכון: 01/11/2011) 10.4- נוהלים לסדור חוץ ביתי לאנשים עם אוטיזם או הפרעה התפתחותית נרחבת (ת.עדכון: 07/02/2017) 10.4- נספח ג'- טבלת השתתפות הורים בפנימיות ובמשפחות אומנה לשנת הלימודים תשע'ז (ת.עדכון: 22/07/2013) 10.5- נופשון או שהות קצרת מועד לאדם עם אוטיזם (ת.עדכון: 07/01/2016) 10.5- נספח- תעריפי נופשון לאוטיסטים (ת.עדכון: 08/04/2014) 10.6- מרכז יום טיפולי או שיקומי לאנשים עם אוטיזם בגיל 21+
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין