1. כרך 12
2. כרך 22
3. כרך א
4. כרך ב
5. כרך ג
6. כרך ד
7. כרך ה
8. כרך ו
9. כרך ז
10. כרך ח
11. כרך ט
12. כרך טו
13. כרך טז
14. כרך י
15. כרך יא
16. כרך יב
17. כרך יג
18. כרך יד
19. כרך יז
20. כרך יח
21. כרך יט
22. כרך כ
23. כרך כא
24. כרך כב
25. כרך כג
26. כרך כד
27. כרך כה
28. כרך כו
29. כרך כז
30. כרך מה
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)