דרור ארד אילון;יורם רבין;יניב ואקי - 'דבר העורכים ' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 9 דני עברי - 'דברים לזכרו של אחי' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 13 דרור ארד אילון - 'החקירה האחרונה של דיויד וינר' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 17 אליקים רובינשטיין - 'סנה שאוכל לזכר ד"ר וינר עליו השלום, סניגור ואדם' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 37 יניב ואקי - 'בחייו ובמותו דברים לזכרו של דיויד' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 39 - 'רשימת הפרסומים של ד"ר דיויד וינר ז"ל' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 41 אדוה אלאב;נטע זיו - 'טענת ״כשל בייצוג״ בערעורים פליליים -דימוי מול מציאות' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 45 לימור זר גוטמן - 'הבטחת תקשורת חופשית בין עורך דין ללקוח באמצעות חסיון עורך דין־לקוח וחובת הסודיות האתית - קריאה לרפורמה' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 79 יואב ספיר - 'מה מחייבת האצילות ? ייצוג פרטי וייצוג ציבורי בפלילים, אתיקה מקצועית וטובת הלקוח' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 131 תחיה שחר - 'בחירה ״טובה״ בלקוח ״רע״ -על אחריותו המקצועית של עורך הדין לייצג לקוחות לא פופולריים' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 167 דיויד וינר - 'כל ישראל ערבים זה לזה - בין הסגרה למחויבות יהודית' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 219 זאב סגל;אבי זמיר - 'הגנה מן הצדק באור חוק סדר הדין הפלילי - סדר חדש של הגינות משפטית' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 231 רות קנאי - 'ראיות בשלב גזירת הדין - בעקבות הצעת החוק להבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 265 בועז סנג'רו;מרדכי הלפרט - 'הסכנה שבהרשעה על סמך נשיפה (על בדיקת הנשיפה המתיימרת לאתר נהיגה בשכרות)' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 313 דורון מנשה;שי אוצרי - 'בדיקת שכרות ללא חשד סביר -הרהורים על החוק לתיקון פקודת התעבורה (מסי 72), התשס״ו-2005' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 349 בועז סנג'רו;מרדכי הלפרט - 'בכל זאת אין לבצע את בדיקת הנשיפה ללא חשד סביר; ובוודאי שמסוכן לבסס הרשעה עליה לבדה - תשובה לתגובתם של דורון מנשה ושי אוצרי' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 373 רינת קיטאי סנג'רו - 'ביקורת הדרישה להמצאת ערובה כתנאי לשחרור ממעצר' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 393 שרון אהרוני גולדנברג - 'חדירה למערכות מחשב - היקפה הרצוי והמצוי של העברה' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 429 יניב ואקי;מאיה רוזנשיין - 'בין זיכוי ״מחמת הספק״ לזיכוי ״מחמת הספק הסביר״' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 489 מרדכי קרמניצר;ליאת לבנון - 'על היסוד של היעדר קנטור בהגדרת ה״ כוונה תחילה״ בעקבות דנ״פ 1042/04 ביטון נ' מדינת ישראל' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 547 משה בר ניב;צבי ספרא - 'יעילות הבניית שיקול הדעת השיפוטי בהחמרה עם עבריינים חוזרים' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 583 הדר אבירם - 'כמעט כורח״? - סייגים לאחריות פלילית כטיעונים לעונש' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 601 ליאת פרידגוט נצר - '״סיפור הפשע״ מול ״סיפורו של הפושע״' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 637 הדר דנציג רוזנברג - 'הסדר הטלת האחריות לעברה נגררת -הרהורים על אשמה, על מידתיות ועל נוסחת איזון אחרת' הפרקליט ספר דויד וינר - על משפט פלילי ואתיקה (2009), 683
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)