1. גליון א
2. גליון ב
3. גליון ג
4. גליון ד
5. גליון ה
6. גליון ו
7. גליון ז
8. גליון ח
9. גליון ט
10. גליון טז
11. גליון י
12. גליון יא
13. גליון יב
14. גליון יג
15. גליון יד
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)