- 'תוכן עניינים' חוקים ח (יולי 2016), 1 עינת אלבין - 'מבוא: על נגישות למשפט ונגישות לצדק' חוקים ח (יולי 2016), 5 - 'תוכן עניינים באנגלית' חוקים ח (יולי 2016), i שגית מור - 'משפט נגיש לכל: הזכות לנגישות ונגישות למשפט – ביקורת מוגבלות' חוקים ח (יולי 2016), 15 יהודית לייבה;נטע זיו - 'חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית ונפשית), התשס"ו–2005 בראי לימודי ביקורת מוגבלות – נגישות למערכת הצדק לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית' חוקים ח (יולי 2016), 85 - 'תקצירים באנגלית' חוקים ח (יולי 2016), ii מיכאל אטלן;דבורה ספיר-אליעזר - 'דגשים בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה – אסדרה מגיבה באמת' חוקים ח (יולי 2016), 119 לילך לוריא - 'מיצוי זכויות פנסיוניות' חוקים ח (יולי 2016), 169 ארנה רבינוביץ'-עיני - 'אחראי תלונות לפי חוק זכויות החולה והנגישות לצדק: בין פתרון בעיות למניעת סכסוכים' חוקים ח (יולי 2016), 199 ערן גורן, ארנה רבינוביץ'-עיני ויאיר שגיא - 'נגישות למשפט בפשרות בתובענות ייצוגיות: תובנות אמפיריות על תפקיד היועץ המשפטי לממשלה' חוקים ח (יולי 2016), 249 סיגל עוזיאל-קרל;מיכל טנא-רינדה;שירה ילון-חיימוביץ' - 'נגישות החוק והמשפט בישראל: הנגשה לשונית לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית כמקרה מבחן' חוקים ח (יולי 2016), 287
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)