- 'תוכן העניינים' חוקים טז (2022), 1 יחזקאל מרגלית - 'אמת ויציב – אמת עדיף? ושוב לדילמת ביצוע בדיקת רקמות לקטינים בישראל' חוקים טז (צפוי להתפרסם 2021), 7 יחזקאל מרגלית - 'אמת ויציב – אמת עדיף? ושוב לדילמת ביצוע בדיקת רקמות לקטינים בישראל' חוקים טז (2022), 9 - 'תוכן עניינים באנגלית' חוקים טז (2022), i רונה שוז - 'בין "מקום מושב" לבין "מקום מגורים רגיל": על שימוש בחוליות קישור אישיות בחקיקה ישראלית ופרשנותן' חוקים טז (2022), 61 - 'תקצירים באנגלית' חוקים טז (2022), ii נעמי לבנקרון - 'חקיקה ככלי לשינוי חברתי: הפללת לקוחות בשבדיה ובישראל כמקרה מבחן' חוקים טז (2022), 129 שמעון נטף - 'מועצת המדינה הנצחית? תשובה למאמרו של אהרן ברק "מגילת העצמאות והכנסת כרשות מכוננת"' חוקים טז (2022), 219 יוסף גדליהו;נילי אבן-חן - 'מונופולין תוצרת הארץ: נתח שוק וכוח שוק בחוק התחרות הכלכלית' חוקים טז (2022), 253 מיכל עופר צפוני - 'משטר חלוקת האחריות לשימוש לרעה באמצעי תשלום על פי חוק שירותי תשלום, התשע"ט–2019 תיקון חלקי להסדר חסר' חוקים טז (2022), 315 רועי דותן - 'על המצאה אל מחוץ לתחום לצורך אכיפת פסק בוררות-חוץ בעקבות רע"א 1739/17 Flacks נ' Bisk ועם שחר הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי' חוקים טז (2022), 373
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)