1. כרך א
2. כרך ב
3. כרך ג
4. כרך ד
5. כרך ה
6. כרך ו
7. כרך ז
8. כרך ח
9. כרך ט
10. כרך טו
11. כרך טז
12. כרך י
13. כרך יא
14. כרך יב
15. כרך יג
16. כרך יד
17. כרך יז
18. כרך יח
19. כרך יט
20. כרך כ
21. כרך כא
22. כרך כב
23. כרך כג
24. כרך כד
25. כרך כה
26. כרך כו
27. כרך כז
28. כרך כח
29. כרך כט
30. כרך ל
31. כרך לא
32. כרך לב
33. כרך לג
34. כרך לד
35. כרך לה
36. כרך לו
37. כרך לז
38. כרך לח
39. כרך לט
40. כרך מ
41. כרך מא
42. כרך מב
43. כרך מג
44. כרך מד
45. כרך מה
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)