- 'עטיפה' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט) - 'תוכן העניינים' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט) - 'תוכן העניינים' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט) - 'עטיפה' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט) - 'תוכן העניינים' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט) - 'עטיפה' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 1 משה לנדוי - 'על שפיטות וסבירות בדין המנהלי' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 5 גד טדסקי - 'מנה בנכס של יורש' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 19 יהושע ויסמן - 'הבעל הראשון של זכות יוצרים' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 29 יורם דינשטיין - 'פסק הבוררות בפרשת טאבה' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 57 אריאל רוזן צבי - 'הלכת ה"כריכה" ומירוץ הסמכויות" והשפעתם על המשפחה ודיני המשפחה' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 67 אשר מעוז - '" 'כרוך' זה הכרוך על עקבנו" - על הכריכה בתביעת הגירושין' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 101 אורי רוזן - 'קיבול תוך שינוי כדחיית ההצעה' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 135 רות בן ישראל - 'אחריות בשל נזקים שנגרמו עקב שביתה' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 149 נילי כהן - 'נזקי שביתה, הרשלנות הזדונית, הנזק הכלכלי וגרם הפרת חוזה' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 173 מ' ברונובסקי - 'נזק שנגרם כיסוד בפיצוי מוסכם' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 193 דניאל פרידמן - 'על מעמד העורך ומחאתו' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 203 מרים בן פורת - 'על הגנת הצורך והכורח' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 211 עמוס שפירא - '"הסכמה מדעת" לטיפול רפואי - הדין המצוי והרצוי' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 225 יוסף גרוס - 'סעד הקיפוח כ"תרופת על" לבעלי המניות בחברה' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 273 גבריאלה שלו - 'ההליך הטרום חוזי' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 293 ישראל גלעד - 'על יסודותיה של עוולת הרשלנות במשפטהנזיקין הישראלי' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 319 אבנר ברק - 'מבחן הודאות הקרובה במשפט החוקתי' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 371 אמנון רובינשטיין - 'ישראל והשטחים: סמכויות השיפוט' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 415 דניאל פרידמן - 'הסיכון החוזי וטעות והטעיה בכדאיות' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 459 פנינה להב - 'העוז והמשרה: בית המשפט העליון בעשור הראשון לקיומו' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 479 ניצה אורצקי - 'מיסוי הכנסה בלתי חוקית' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 503 נתן לרנר - 'Yoram Dinstein: War, Agression and Self Defence' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 569 מרדכי בן דרור - 'הרפורמה בבתי המשפט - קווים לדיון ישראל' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 573 פ' ק' אלטס - 'הרפורמה בבתי המשפט - קווים לדיון הולנד' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 584 הלורד צ'נסלור - 'הרפורמה בבתי המשפט - קווים לדיון אנגליה וולס' עיוני משפט כרך יד (תשמ"ט), 594
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)