- '' קרימינולוגיה ישראלית ב (מרץ 2013) - 'תוכן עניינים ודבר העורך' קרימינולוגיה ישראלית ב (מרץ 2013), 1 נתי רונאל;אתי אלישע - 'מעבר לאופק: לקראת קרימינולוגיה חיובית' קרימינולוגיה ישראלית ב (מרץ 2013), 7 - 'תקצירים באנגלית' קרימינולוגיה ישראלית ב (מרץ 2013), i מלי שחורי־ביטון;יהושע וייס;רחל ויינשטיין - 'חרדה, תוקפנות והתנהגות אנטי-סוציאלית בקרב עוברי חוק בשירות מבחן למבוגרים בישראל' קרימינולוגיה ישראלית ב (מרץ 2013), 39 אפרת שהם;שירלי יהושע-שטרן - 'עמדות שוטרי משמר הגבול כלפי מגבלות השימוש בכוח במסגרת פעילויות שיטור' קרימינולוגיה ישראלית ב (מרץ 2013), 67 איתן אלעד;שירי לביא;דיאנה קואנקה-שיבי - 'המצב הנפשי הצפוי של מתבגרים בחקירה פלילית: השפעות של אוריינטציות התקשורת, יכולת נתפסת לשכנע ולתת אמון, ותחושת הפגיעה כשהאמון נשבר' קרימינולוגיה ישראלית ב (מרץ 2013), 89 תמר הופנונג - 'אתיקת רווה: הקוד האתי של ארגון הפשע היפני -היאקוזה - ותכליתו' קרימינולוגיה ישראלית ב (מרץ 2013), 107 - 'סקירות ספרים' קרימינולוגיה ישראלית ב (מרץ 2013), 133 - 'הנחיות למחברים' קרימינולוגיה ישראלית ב (מרץ 2013), 147
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)