- 'תוכן העניינים' קרימינולוגיה ישראלית ג (אפריל 2014), 1 דיוויד וייסבורד;באדי חסייסי;טל יונתן-זמיר;גלי אביב - 'איומי טרור וביצועי המשטרה: מחקר על הציבור בישראל' קרימינולוגיה ישראלית ג (אפריל 2014), 7 - 'תוכן ותקצירים באנגלית' קרימינולוגיה ישראלית ג (אפריל 2014), i ישראל נחשון - 'זיכרון משוחזר וזיכרון מסולף: הערכה מחדש' קרימינולוגיה ישראלית ג (אפריל 2014), 39 רונית פלד-לסקוב - 'מדידה פונקציונאלית כאמצעי להתחקות על חוסר בשיפוט מקצועי' קרימינולוגיה ישראלית ג (אפריל 2014), 63 אורי תימור;אפרת שהם - 'עמדות כלפי חזרה של אסירים משוחררים לקהילה' קרימינולוגיה ישראלית ג (אפריל 2014), 81 מלי שחורי-ביטון - 'מה שהיה ומה שהווה דרך עיניהן של נשים חרדיות מוכות ששהו במקלט' קרימינולוגיה ישראלית ג (אפריל 2014), 119 רחל שרעבי - 'מגשרים מסורתיים של עולי אתיופיה בשירותי הרווחה והמשטרה' קרימינולוגיה ישראלית ג (אפריל 2014), 149 ארנון אדלשטיין - 'תגובה לסקירת ספרי "רצח בנות זוג בישראל" שנעשתה על ידי ד"ר יהודית אבולעפיה' קרימינולוגיה ישראלית ג (אפריל 2014), 175 - 'שופטי מאמרי כרך ג' קרימינולוגיה ישראלית ג (אפריל 2014), 177 - 'הנחיות למחברים' קרימינולוגיה ישראלית ג (אפריל 2014), 179
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)