- 'תוכן עניינים ודבר העורך' קרימינולוגיה ישראלית ד (אפריל 2015), 1 - 'תוכן עניינים ותקצירים באנגלית' קרימינולוגיה ישראלית ד (אפריל 2015), i יעל אידיסיס;דליה שרביט-מנשה - 'אונס גברים: ייחוסי אשמה לקרבן ולתוקף וייחוסי חומרה לאירוע' קרימינולוגיה ישראלית ד (אפריל 2015), 11 מורן מקייטן;יהודית אבולעפיה - 'תפיסת מטפלים את קרבנותם של גברים נפגעי תקיפה מינית בבגרותם' קרימינולוגיה ישראלית ד (אפריל 2015), 45 שרה זלצברג - 'מאפיינים של קשרים מיניים פוגעניים בקרב בנים חרדים ניתוחם ומשמעותם' קרימינולוגיה ישראלית ד (אפריל 2015), 73 ענת משיח;שרה בן דוד - 'שיקול הדעת השיפוטי בהטלת צווי פיקוח על עברייני מין' קרימינולוגיה ישראלית ד (אפריל 2015), 105 ענת זליג;יהודית אבולעפיה;נטע שפרן - 'עברייני מין מתבגרים: אטיולוגיה ומועדות' קרימינולוגיה ישראלית ד (אפריל 2015), 139 - 'שופטי מאמרי כרך ד' קרימינולוגיה ישראלית ד (אפריל 2015), 173 - 'הנחיות למחברים' קרימינולוגיה ישראלית ד (אפריל 2015), 175
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)