- 'תוכן העניינים' קרימינולוגיה ישראלית ה (אוגוסט 2016), 1 איתן אלעד - 'שיפוטי אמון של חוקרי משטרה ושל אנשי שורה במצבים היפותטיים של חקירה פלילית: השפעות של מידת ההיגיון בעדות, נכונותה, ונקודת המבט של נותני האמון' קרימינולוגיה ישראלית ה (אוגוסט 2016), 7 - 'תוכן ותקצירים באנגלית' קרימינולוגיה ישראלית ה (אוגוסט 2016), i ליזה צבי;ישראל נחשון;איתן אלעד - 'השפעת ההתמודדות של נבדקים אשמים ושל נבדקים חפים מפשע עם מבחן פרטי החקירה המוכמנים, והשפעת שיתוף הפעולה שלהם במבחן על יעילות האבחון' קרימינולוגיה ישראלית ה (אוגוסט 2016), 21 נתנאל דגן - 'התחשבות בחוויה הסובייקטיבית של העונש: הערות לדין הרצוי והמצוי' קרימינולוגיה ישראלית ה (אוגוסט 2016), 55 בשורה רגב;דויד וייסבורד;יקיר פלסנר - 'הרתעה בעבירות צווארון לבן בישראל' קרימינולוגיה ישראלית ה (אוגוסט 2016), 83 ברנדה גייגר - 'זונות רחוב מזרחיות: ממדי עצמה ומסוגלות אישית במצבי סיכון' קרימינולוגיה ישראלית ה (אוגוסט 2016), 101 - 'שופטי מאמרי כרך ה'' קרימינולוגיה ישראלית ה (אוגוסט 2016), 127 - 'הנחיות למחברים' קרימינולוגיה ישראלית ה (אוגוסט 2016), 129
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)