- 'תוכן העניינים ודבר העורך' קרימינולוגיה ישראלית ז (2018), 1 ימית אלפסי;ארנה בראון-לבינסון - '"קירור" נקודות חמות בראי התיאוריה החברתית-אקולוגית: חקר מקרה בעשרה יישובים בדרום' קרימינולוגיה ישראלית ז (2018), 7 - 'Contents & Abstracts' קרימינולוגיה ישראלית ז (2018), i רונית פלד-לסקוב;יובל וולף - 'פרופילאות פיננסית: סחר לא חוקי במידע מקודד במערכת הקוגניטיבית של ברוקרים' קרימינולוגיה ישראלית ז (2018), 33 גילה חן - 'נוער בסיכון: מחקר, מניעה ויישום' קרימינולוגיה ישראלית ז (2018), 53 גבריאל קאבאליון - 'הסתייגויות מהצעת החוק לטיפול בכתות פוגעניות' קרימינולוגיה ישראלית ז (2018), 79 גדי רוזנברג;מירב משיח-זיסר - 'הפרעות הקשורות לאלכוהול ולסמים מנקודת המבט של הערכת מסוכנות מינית' קרימינולוגיה ישראלית ז (2018), 109 עמיקם הרפז - 'סקירת ספרות' קרימינולוגיה ישראלית ז (2018), 129 - 'שופטי המאמרים של כרך ז'' קרימינולוגיה ישראלית ז (2018), 133 - 'הנחיות למחברים' קרימינולוגיה ישראלית ז (2018), 135
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)