- 'תוכן העניינים' קרימינולוגיה ישראלית ח (ינואר 2019), 1 טל בן יעקב - 'התוקף של שאלון האישיות הפסיכופתית (PPI) בעברית' קרימינולוגיה ישראלית ח (ינואר 2019), 7 - 'תוכן עניינים ותקצירים באנגלית' קרימינולוגיה ישראלית ח (ינואר 2019), i לימור יהודה;יובל וולף - 'תפיסת אלימות גופנית בקרב בני נוער עוברי חוק, יהודים וערבים' קרימינולוגיה ישראלית ח (ינואר 2019), 33 יעלה דרורי;יעל אידיסיס - 'מוקצים חברתית - תפיסות חברתיות כלפי פוגעים מינית בילדים' קרימינולוגיה ישראלית ח (ינואר 2019), 53 גילה חן;קרן גואטה - 'סקירה נרטיבית של היתרונות, של האתגרים ושל הדילמות הכרוכים בעריכת מחקר איכותני בכלא' קרימינולוגיה ישראלית ח (ינואר 2019), 81 אפרת שהם;ענת זליג;באדי חסייסי;דויד וייסבורד;נועם חביב - '"המודל הרפואי" מאחורי הטיפול באסירי אלימות במשפחה בבית התקווה בכלא חרמון' קרימינולוגיה ישראלית ח (ינואר 2019), 105 - 'שופטי המאמרים של כרך ח'' קרימינולוגיה ישראלית ח (ינואר 2019), 139 - 'הנחיות למחברים' קרימינולוגיה ישראלית ח (ינואר 2019), 414
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)