- 'תוכן העניינים' קרימינולוגיה ישראלית ט (פברואר 2020), 1 דנה פוגץ' - 'הטוב, הרע והלא נודע: על היחס בין זכויות נפגעי עבירות לוויקטימולוגיה בפסיקת בתי המשפט' קרימינולוגיה ישראלית ט (פברואר 2020), 7 - 'תוכן עניינים ותקצירים באנגלית' קרימינולוגיה ישראלית ט (פברואר 2020), i כרמית קלר-חלמיש;ענבל פלג-קוריאט - 'ממחאה לאיחוי: מחאת METOO# כרקע לפיתוח ולהנגשה של תהליכי צדק מאחה במקרים של פגיעה מינית' קרימינולוגיה ישראלית ט (פברואר 2020), 33 ישראל נחשון - 'זיכרונות מודחקים על התעללות מינית בילדות: אמת עובדתית, אמת טיפולית, אמת הלכתית ואמת משפטית' קרימינולוגיה ישראלית ט (פברואר 2020), 55 אורי ינאי - 'התייחסות לפגיעה מינית מצד בעלי סמכות במגזר הדתי-לאומי: "פורום תקנה"' קרימינולוגיה ישראלית ט (פברואר 2020), 81 רחל יעקבס;יעל אידיסיס - 'ייחוסי אשמה וחומרה במקרי אלימות במשפחה על ידי נשים חרדיות' קרימינולוגיה ישראלית ט (פברואר 2020), 105 שני תשובה;נעם חביב;שמחה לנדאו - 'גורמי הסיכון לקורבנוּת בעבירות תקיפה או שוד בישראל' קרימינולוגיה ישראלית ט (פברואר 2020), 139 טל יעקובוביץ;יעל אידיסיס - 'תפיסת קורבנות ותפיסת גבריות בקרב גברים העוסקים בזנות' קרימינולוגיה ישראלית ט (פברואר 2020), 167 קרן מייקל;דלית יסעור-בורוכוביץ;רוחמה גוסינסקי - 'קורבנוּת ביחסי חיזור בקרב סטודנטים: הבדלים בין המינים וגורמי סיכון אישיים ובין-אישיים' קרימינולוגיה ישראלית ט (פברואר 2020), 199 איתן ניקוטרה;אפרת שהם;סימה בן צור - 'קורבנות לתאונות בנייה קטלניות: האמנם דמם סמוק פחות?' קרימינולוגיה ישראלית ט (פברואר 2020), 231 עירית עין-טל - 'סיווג קורבּני של ניצולי שואה' קרימינולוגיה ישראלית ט (פברואר 2020), 259 אורי תימור;רונית פלד לסקוב;מאיר כרמון - '"התחליף הטוב ביותר לבית": פנימיית "בית הילד" בעיני בוגריה בפרספקטיבה של כ-65 שנה' קרימינולוגיה ישראלית ט (פברואר 2020), 287 - 'שופטי המאמרים של כרך ט'' קרימינולוגיה ישראלית ט (פברואר 2020), 319 - 'הנחיות למחברים' קרימינולוגיה ישראלית ט (פברואר 2020), 321
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)