- 'תוכן העניינים' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 1 אברהם סהר - 'דבר העורך' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 8 יונתן דייויס - 'בימת המערכת' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 9 - 'תקצירים באנגלית' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), I טל דואניאס - 'אחריות מקצועית של הוועדה להפסקת היריון' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 13 סתיו מאור - '"מדוע לא מכירים ביו׳׳ מאבק הכוחות ביו הרפואה הקונוונציונלית לרפואה המשלימה' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 32 יאיר באב"׳ד;אבישי ליוביץ'' - 'פרטיות וזכויות המטופל במידע במערכות בריאות' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 59 אסף פוזנר - '"למד שחיה בהתכתבות אצל מציל ידוע״: על הפרטת מערכת השפיטה בתיקי נזקי גוף "קלים"' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 73 יונתן דייויס - 'השפעתן של הטיות במחקר וחוות דעת על הליכים משפטיים' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 91 שמעון גליק;אלן יודקוביץ - 'ככל הגויים או אור לגויים' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 116 ענת שליו;לודמילה רובינשטיין;גבריאל וייל - 'מיניות במסגרות אשפוז ושיקום פסיכיאטרים: היבטים אתיים' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 134 נדב גבאי - '״תסמונת הזיכרון השגוי״ - מתי דעה הופכת לאסכולה?' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 144 יעקב מרגולין;אליעזר ויצטום - 'פסיכיאטריה ומשפט בארץ ישראל - ״עיר קטנה ורצח אחד״: רצח בת זוג וחוות דעת פסיכיאטרית ממרחק הזמן' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 160 רעות אושרי - 'על שלמות הגוף ושלמות המשפחה: זכות הקטין לאוטונומיה רפואית במצבי קונפליקט' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 188 עמאד גית - 'עקרונות וסוגיות בהערכה פסיכולוגית של המסוגלות ההורית בחברה הערבית המוסלמית בישראל' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 207 משה זכי - 'מחשבות על משמורת משותפת: מאבק הורים בתיקי גירושין על חזקת ילדיהם' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 218 דניאל גוטליב - 'משמורת משותפת: היבטים פסיכולוגיים, משפטיים וחברתיים' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 223 שגב שני;זוהר יהלום - 'תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים), התשס״ט-2008: אבן דרך בפיקוח על איכותן של תרופות' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 241 - 'סקירת ספרים' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 251 אברהם סהר - 'הארה אישית (בלתי משפטית) של העורך' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 257 יונתן דייויס - 'ביטול עילת תביעת היילוד ל״חיים בעוולה״ - ומה ביו עילות תביעה של ״הסכמה מדעת״ ו״פגיעה באוטונומיה״' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 258 אברהם סהר - 'חדשות חוץ' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 270 - 'הנחיות למחברי מאמרים בכתב העת ״רפואה ומשפט"' רפואה ומשפט 46 (יולי 2012), 275
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)