1. כרך 1
2. כרך 10 (בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה)
3. כרך 11 (בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה)
4. כרך 12
5. כרך 13
6. כרך 14
7. כרך 15
8. כרך 16
9. כרך 17
10. כרך 18
11. כרך 19
12. כרך 2
13. כרך 20
14. כרך 3
15. כרך 4-5 (בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה)
16. כרך 6 (בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה)
17. כרך 7 (בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה)
18. כרך 8 (בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה)
19. כרך 9 (בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה)
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)