- 'תוכן העניינים' תרבות דמוקרטית 19 (2020), 1 שחר ליפשיץ;אורי אהרונסון - 'הקדמה: "יהודית ודמוקרטית" כמתודולוגיה' תרבות דמוקרטית 19 (2020), 9 - 'עמודי פתיחה ותוכן עניינים באנגלית' תרבות דמוקרטית 19 (2020), i גרשון גונטובניק - 'זכויות קבוצתיות תרבותיות במדינה יהודית ודמוקרטית' תרבות דמוקרטית 19 (2020), 23 ערן גוסקוב - 'על הרלוונטיות של מושג הפטריוטיזם במדינת ישראל ועל החינוך לקראתו' תרבות דמוקרטית 19 (2020), 95 - 'תקצירים באנגלית' תרבות דמוקרטית 19 (2020), ii אסף מלאך - 'מדוע מדינת לאום? – טיעונים בזכות מדינת הלאום בהגות המדינית' תרבות דמוקרטית 19 (2020), 141 מיטל פינטו - 'בין זכויות קבוצתיות למיעוט הערבי הנוכחות במרחב היהודי לבין זכויות קבוצתיות הנעדרות ממנו' תרבות דמוקרטית 19 (2020), 175 אבי שגיא - 'מדינת ישראל, מדינה "יהודית ודמוקרטית" – עיון ביקורתי' תרבות דמוקרטית 19 (2020), 213 אהרן ברק - 'מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – הילכו שניהם יחדיו?' תרבות דמוקרטית 19 (2020), 255 סאוסן זהר - '"יהודית ודמוקרטית" כאפשרות פוליטית – הערכת ניסיונות העבר ומבט לעתיד' תרבות דמוקרטית 19 (2020), 273
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)