- 'עטיפה ותוכן עניינים' ספר ויסמן - מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (תשס"ב), 1 אהרן ברק - 'עקרונות כלליים של המשפט בפרשנות המשפט' ספר ויסמן - מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (תשס"ב), 1 שלום לרנר;דפנה לוינסון זמיר - 'הקדמה' ספר ויסמן - מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (תשס"ב), ז חנוך דגן - 'תקנת השוק כביטוח' ספר ויסמן - מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (תשס"ב), 15 דוד האן - 'שעבוד כ״קניין"' ספר ויסמן - מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (תשס"ב), 43 יפעת הולצמן-גזית - 'מאבק הקרקעות בארץ־ישראל: השלכות לעניין היקף הביקורת השיפוטית על הפקעת קרקעות במגזר היהודי - ניתוח היסטורי' ספר ויסמן - מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (תשס"ב), 73 - 'רשימת פרסומים' ספר ויסמן - מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (תשס"ב), יא סיליה וסרשטיין פסברג - 'על פרדוקס הזכויות הקנויות -‏מקום וזמן בברירת הדין בקניין' ספר ויסמן - מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (תשס"ב), 115 נינה זלצמן;עופר גרוסקופף - 'משכון זכותו החוזית של רוכש מקרקעין' ספר ויסמן - מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (תשס"ב), 133 איל זמיר - 'עוד על הצמדות בבתים משותפים' ספר ויסמן - מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (תשס"ב), 205 חיים זנדברג - 'חלוקה ורישום תלת־ממדיים של המרחב התת־קרקעי' ספר ויסמן - מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (תשס"ב), 281 אביגדור לבונטין - 'הערות על משפט ומשפט הטבע' ספר ויסמן - מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (תשס"ב), 353 דפנה לוינסון זמיר - 'ההגנה החוקתית על הקניין ודיני הפקעת מקרקעין' ספר ויסמן - מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (תשס"ב), 375 שלום לרנר - 'עשוי להלכת קולומבו: הלכה, מציאות והרהורי ״חזרה בתשובה"' ספר ויסמן - מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (תשס"ב), 407 מנחם מאוטנר - 'כיצד הודחה דוקטרינת התנאי מכללא ממעמדה בדיני החוזים של ישראל?' ספר ויסמן - מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (תשס"ב), 429 גיא פסח - 'הזכות האישית־מוסרית של היוצר ועקרון חופש הביטוי' ספר ויסמן - מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (תשס"ב), 463 מרדכי ראבילו - 'התחייבות ליתן מתנת מקרקעין' ספר ויסמן - מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (תשס"ב), 557
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)